หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รัฐบาลจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” เรื่อง ‘คำอธิษฐาน-ยายบุญมา’

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


รัฐบาลจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” เรื่อง ‘คำอธิษฐาน-ยายบุญมา’

ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ แถลงข่าวการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เรื่อง “คำอธิษฐาน” และเรื่อง “ยายบุญมา” นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “คำอธิษฐาน” นายวินัย ไกรบุตร และบุคคลต้นเรื่อง นายเดเนียล วอลเท็มมัส (Mr. Daniel Woltemas)  ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องประวัติศาสตร์ครั้งนี้

 ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ตลอด 60 ปีภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชดำริหลายโครงการ นอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎร์ในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจนลำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน กล่าวได้ว่าทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยาก นำความผาสุกและทรงยกฐานะ ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์ และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย

 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นสากล จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากแรงบันดาลใจของบุคคลต้นเรื่อง โดยจัดทำผ่านภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “คำอธิษฐาน” และเรื่อง “ยายบุญมา” โดยถือโอกาสสำคัญในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เชิญชวนให้ประชาชนไทยทุกคนได้ร่วมกันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อว่า สำหรับภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องถูกถ่ายทอดเรื่องราวมาจาก บุคคลต้นเรื่องทั้ง 2 ท่านคือ คุณยายบุญมา ศรีจันทร์ และนายเดเนียล วอลเท็มมัส (Mr.Daniel Woltemas) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเรื่องแรก “คำอธิษฐาน” ที่ดำเนินเรื่องโดย “คูณ” ชาวประมงที่มีความเชื่อมั่นในวิถีแห่งชาวเรือ และได้นำพาให้ “คุณเดฟ” ช่างภาพอิสระชาวอเมริกันที่เข้ามาถ่ายภาพยนตร์สารคดีและใช้ชีวิตในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ได้รู้จักกับความศรัทธาและคำอธิษฐาน จนในที่สุดก็ทำให้เขาค้นพบคำตอบว่า “ทำไมคนไทยทั้งประเทศ จึงรักในหลวง”

 สำหรับเรื่องที่สอง “ยายบุญมา” ถ่ายทอดเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงและความสุขในชีวิตของหญิงชราชาวบ้าน “คุณยายบุญมา ศรีจันทร์” ที่ค้นพบจุดเปลี่ยนจากการก้าวเดินตามพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 “เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาใน 5 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จึงกำหนดฉายภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่อง “คำอธิษฐาน” และ “ยายบุญมา” ในวันอังคารที่ 24 พ.ย. ที่โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ โดยมีม.ล.ปนัดดา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ชมจำนวนกว่า 500 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมภาพยนตร์ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนอกเหนือจากการที่คนไทยจะได้ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถ่ายทอดแนวคิดและแง่คิดดีๆ อีกหลายเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็น กำลังใจ ความมุมานะและไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ความเชื่อและความศรัทธาในการทำความดี จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมค้นหาคำตอบ และค้นพบจุดเปลี่ยนในชีวิตจากภาพยนตร์เรื่องนี้กัน” ม.ล.ปนัดดา กล่าวที่มา ; เว็บ ข่าวสดออนไลน์


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม