หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

‘ประยุทธ์’ร่วมจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ31ธ.ค.

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


‘ประยุทธ์’ร่วมจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ31ธ.ค.


‘ประยุทธ์’ร่วมจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ31ธ.ค.

“ประยุทธ์”พร้อม “ผู้นำอาเซียน” ร่วมประกาศการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธ.ค. พร้อมรับรองวิสัยทัศน์และแผนงานของประชาคมในอีก 10 ปีข้างหน้า

 
 
          วันที่ 22 พ.ย.58 เมื่อวันที่ เวลา 10.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 3 ศูนย์การประชุม KLCC พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 (2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community) และ ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN 2025: Forging Ahead Together) ซึ่งภายหลังจากที่ผู้นำอาเซียนลงนามในเอกสาร ทั้ง 2 ฉบับ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ส่งมอบเอกสารที่ลงนามแล้วให้แก่เลขาธิการอาเซียน
 
          โดยพลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังว่าทั้งนี้ ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 (2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community) มีเป้าหมายสำคัญเพื่อประกาศการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกล่าวถึงพันธกรณีที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ อาทิ วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020, ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2, กฎบัตรอาเซียน, ปฏิญญาหัวหิน-ชะอำว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) ฯลฯ ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 ได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมอาเซียนที่ยึดมั่นในกฎกติกา เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง
 
          สำหรับปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN 2025: Forging Ahead Together)มีสาระสำคัญระบุว่า ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ได้ระบุภาพรวมของอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะต้องมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดยประชาคมอาเซียนจะต้องเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา มองไปข้างหน้า และภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมและได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนจะต้องสอดคล้องกับวาระด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ ตามเอกสาร “2030 Agenda for Sustainable Development”ของสหประชาชาติ
 
          สำหรับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) การเป็นประชาคมที่อยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา ยึดมั่นในบรรทัดฐานร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศ และมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (2) การเป็นประชาคมที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความมั่นคงทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การขยายตัวของแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง และปัญหาความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น โดยยึดหลักการของความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (comprehensive security) (3) การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาคและในการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ (4) การมีสถาบันและกลไกอาเซียน รวมถึงสำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 
          สำหรับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่ (1) รวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง ได้แก่ การเปิดเสรีสินค้า การค้าบริการ การเงิน และพัฒนาและรวมตัวตลาดทุนและการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและนักธุรกิจ (2) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม และพลวัต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (3) สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ และขยายความร่วมมือและการรวมตัวรายสาขา ได้แก่ เกษตรและ ป่าไม้ การท่องเที่ยว สุขภาพ เหมืองแร่ โดยเน้นการบูรณาการด้านการขนส่งในภูมิภาค ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (4) ครอบคลุมทุกภาคส่วนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างความเข้มเข็งแก่ SMEs เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และลดช่องว่างด้านการพัฒนา (5) เป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลก เน้นการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภายนอกภูมิภาค และการมีส่วนร่วมในเชิงรุกในเวทีระดับภูมิภาค
 
          แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่ (1) เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบทางสังคมของประชาชนอาเซียน (2) มีความครอบคลุม มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (3) มีความยั่งยืน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่สมดุลและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน (4) มีภูมิคุ้มกันมุ่งยกระดับความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (5) มีพลวัต มุ่งสร้างสรรค์ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีบทบาทสูง

ที่มา ; เว็บ คมชัดลึก


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม