หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุม Education 2030 High-Level Meeting

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 386/2558
ประชุม Education 2030 High-Level Meeting
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ได้เข้าร่วมประชุม Education 2030 High-Level Meeting เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก
รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงในระหว่างการประชุม โดยได้ขอบคุณยูเนสโกที่ผลักดันให้การศึกษาเป็นวาระแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2015 รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Education Forum ณ เมืองอินชอน เมื่อเดือนพฤษภาคมในปีนี้ ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบปฏิญญาอินชอน ที่เน้นย้ำสาระสำคัญด้านการศึกษา 5 เรื่อง ได้แก่ สิทธิทางการศึกษา ความเท่าเทียมทางการศึกษา การศึกษาสำหรับทุกคน คุณภาพการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต
นอกจากนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ยังได้รับรองวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ปี 2030  ซึ่งครอบคลุม 17 เป้าหมาย ที่มีมิติเชื่อมโยงกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าจะมีการแปลงเป้าหมายเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และประเทศไทยก็พร้อมแล้วที่จะลงมือปฏิบัติในทันที “พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติ” หมายถึงการที่ประเทศไทยได้น้อมนำแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงมาประยุกต์ใช้ บนหลักของความพอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ปรัชญานี้ส่งเสริมทางสายกลางซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ
การที่ประเทศไทยมีพื้นฐานที่มั่นคงเช่นนี้  ทำให้เรามีความพร้อมในการขับเคลื่อนเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับยูเนสโกและประเทศสมาชิกอื่นๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง “การพัฒนาแบบองค์รวม” กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้มุ่งเน้นความสำคัญของการเสริมทักษะสำหรับเด็กใน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านสติปัญญา ทัศนคติ การเรียนรู้/ปฏิบัติจริง และการมีสุขภาพที่ดี  มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการมีลักษณะนิสัยในการเป็นผู้ให้และแบ่งปัน
ประเทศไทยขอยืนยันที่จะประสานความร่วมมือกับยูเนสโกและประชาคมโลก และยินดีสนับสนุนกรอบการดำเนินงานด้านการศึกษา ปี 2030 และยินดีสนับสนุนการจัดทำ Education for All Global Monitoring Report ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการทางการศึกษาโลก
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวสรุปว่า เราจะร่วมกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน เราจะร่วมกันสร้างโลกแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ต่อไป


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม