หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 38 และ 50 ปีซีมีโอ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 426/2558การประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 38 และ 50 ปีซีมีโอ
โรงแรมดุสิตธานี - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประธานสภาซีเมค) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 38 (38th SEAMEO High Officials Meeting) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีเปิด
 
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา แม้ว่าการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
การพัฒนาการศึกษาระดับนานาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของสหประชาชาติ เนื่องจากการศึกษานั้นเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญที่สามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ ดังนั้น ทุกประเทศจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียมและครอบคลุม พร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
สำหรับประเทศไทยนั้น การศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกทั้งการศึกษาจะสามารถนำประชาธิปไตยคืนสู่ประเทศได้ ขณะนี้ประเทศไทยกำลังดำเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยมีแนวทางการปฏิรูปที่สำคัญ คือ การจัดเตรียมโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง, การพัฒนาทักษะแรงงาน, การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน, การปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจริยธรรม และการพัฒนาศักยภาพครู
รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากรอย่างโดดเด่นเสมอมา ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครูผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งได้รับการเสนอชื่อจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศด้วย
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี องค์การซีมีโอว่า สำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ ประเทศไทยมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การซีมีโอ และจะให้ความร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ สมาชิกสมทบ หน่วยงานสมาชิกสมทบของซีมีโอ ประเทศต่างๆ ที่เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป
 
ภายหลังพิธีเปิดการประชุม รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลซีมีโอจำนวน 6 รางวัล ดังนี้
1. SEAMEO-Australia Education Links Award 2015 (1 รางวัล)
  1.1 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ Ms. Mia Damayanti: Government School Teacher and Project Leader of West Java Leader’s Reading Challenge, SMA Negeri 1 Cisarua Kbupaten Bandung Barat
2. SEAMEO-Japan ESD Award 2015 (5 รางวัล)
  2.1 รางวัลชนะเลิศSekolah Kebangsaan (Perempuan) Methodist, Kuantan, Pahang
Project
: “Warna-Warna Warisan Budaya (Colourful Cultural Tradition)”
  2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1Nguyen Dinh Chieu Inclusive Elementary and Secondary School, Hanoi

Project
: “Employment Orientation, Vocational Training and Job Creation for the Students who are Visually Impaired” 
  2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2No.(1) Basic Education High School, Dagon, Yangon

Project
: “Preserving Our Culture, Safeguarding Our Future Programme”
  2.4 รางวัลชนะเลิศรางวัลพิเศษ The Best Programme Carried out in Small Schools of Less than 150 students 
ได้แก่ Krousar Thmey School for Blind and Deaf Children in Kampong Cham
Project
:  “Cultural and Artistic Development Programme for Blind or Deaf Children in Kampong Cham”
  2.5 รางวัล Special Recognition for the Programme Carried Out in Small Schools of Less than 250 Students 
ได้แก่ Alloy Elementary SchoolProject: “Revitalizing Diverse Cultures: Towards  the Attainment of Access, Retention, Completion and Achievement (ARCA) of The Indigenous People Learners”
 
ดร.กาต้อด พรีโอวีจันโต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า องค์การซีมีโอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยมีประเด็นหลัก 7 ประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการใน 20 ปีต่อจากนี้ คือ
-การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย
-การจัดการอุปสรรคต่อการศึกษาแบบเรียนร่วม และการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
-การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับมือกับสภาวะฉุกเฉิน
-การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและสายอาชีพให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง
-การศึกษาของครูและความสำคัญของวิชาชีพครู
-การสร้างความกลมกลืนด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย
-การใช้หลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พร้อมกันนี้ ในโอกาสการฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งองค์การซีมีโอ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ดร.กาต้อด พรีโอวีจันโต้ ได้กล่าวขอบคุณตัวแทนของประเทศสมาชิกซีมีโอ และองค์กรต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือรวมทั้งสนับสนุนซีมีโอในด้านต่างๆ เสมอมา นับตั้งแต่การก่อตั้งองค์การซีมีโอ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2508
 


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม