หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมหารือกับอธิการบดี มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 398/2558ประชุมหารือกับอธิการบดี มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 จังหวัดสกลนคร – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้นโยบายในการจัดตั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษ การผลิตและพัฒนาครู และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือ

 ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร
  การให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดตั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลคือ ต้องการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพราะที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยได้มีแนวคิดในการนำกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) มาใช้เป็นกรอบการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
รวมทั้งในปัจจุบันทั่วโลกได้นำระบบการสอบ IELTS หรือไอเอลส์ (International English Language Testing System) ซึ่งเป็นระบบการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดกว่า ล้านคนใน 135 ประเทศทั่วโลก มาใช้ในการประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อเข้าทำงาน ใช้เพื่อจบการศึกษา การขอวีซ่า ฯลฯ เพราะระบบดังกล่าวมีมาตรฐานในการประเมินความรู้ทักษะทั้ง ส่วน คือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading)การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking)
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้บัณฑิตทุกสาขาที่จบออกไป มีความรู้พื้นฐานและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงมีแนวคิดจะให้มีการจัดสอบความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โดยอาจจะเริ่มแจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1-2 เพื่อให้มีการเตรียมตัวสอบล่วงหน้า และนำผลสอบไปกำหนดไว้ใน Transcript ของผู้เรียน แต่ไม่ใช่เป็นเกรด (Grade) ตัดสินผลการเรียน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลธรรมดาๆ ต่อนายจ้างในการสมัครงาน เพราะประเทศไทยช้ามากในเรื่องภาษาอังกฤษ ในขณะที่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นความจำเป็นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แม้แต่บริษัท SCG ของไทย ก็จะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในปี พ.ศ.2561 จึงมีความจำเป็นต้องใช้กรอบมาตรฐานเป็นตัวขับ
ดังนั้น จึงได้หารือเรื่องนี้ เพื่อต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศเป็น "ศูนย์สอบภาษาอังกฤษ" โดยให้พิจารณารูปแบบการจัดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี เช่น ส่วนกลางอาจจะจัดสอบเฉพาะการฟังและการอ่าน ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดสอบการเขียนและการพูด โดยอาจจะจัดสอบปีละ ครั้ง และรัฐจัดงบประมาณสนับสนุน แต่การจะใช้ระบบการทดสอบใดมาเป็นมาตรฐานในการประเมิน ควรจะต้องคำนึงถึงการวัดทักษะครบทั้ง ด้าน และเป็นการประเมินที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
ด้วยภารกิจดังกล่าว ยิ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกิดการแข่งขันคุณภาพกันมากขึ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมก็เห็นพ้องกับนโยบายนี้ และรับว่าหากประกาศนโยบายนี้ออกมาสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษของประเทศอยู่แล้ว
ทั้งนี้ จะมีการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษ เสนอต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในการประชุมร่วมกันในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ต่อไป
  การผลิตและพัฒนาครู
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันหากดูตัวเลขบัญชีรายจ่ายในการพัฒนาประเทศ จะมีงบพัฒนาครูเพียง 1% ดังนั้นแม้จะมีโครงการที่วิเศษสุดเพียงใด ก็ยังไม่สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่เพียง 1% ไปพัฒนาครู 5 แสนกว่าคนได้อย่างเพียงพอ ในขณะที่ครูแต่ละคนจะอยู่ในระบบราชการประมาณ 37 ปี (หากบรรจุแต่งตั้งอายุ 23 ปี) ดังนั้นการพัฒนาครูจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
หลักคิดที่ดีที่สุดของการบริหารงานบุคคล คือ การสรรหาครูที่เก่งและดีเข้ามาในระบบ ซึ่งต่อไปเราจะมีครูที่เกษียณอายุราชการกว่า แสนคน แต่เมื่อเด็กลดลงจะต้องการครูใหม่เข้ามาในระบบประมาณ 1.6 แสนคน แต่กว่าโครงการคุรุทายาทจะผลิตเสร็จใน ปีข้างหน้า จะเหลือจำนวนครูใหม่เข้ามาในระบบประมาณ 1.2-1.3 แสนคน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็นหลักในการปฏิรูปครูได้ดีที่สุด ทั้งในแง่การผลิตครูตามโครงการคุรุทายาทจำนวน หมื่นกว่ารายใน ปีข้างหน้า และการพัฒนาครูใหม่ที่ควรจะต้องมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องและเป็นการวางรากฐานที่มาตรฐานให้กับครูอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ การที่จะให้ครูไม่ต้องโยกย้ายบ่อยๆ จึงมีแนวทางให้ครูได้อยู่ในพื้นที่ของตนเองนานๆ หรือเท่ากับเป็นการให้ครูเลือกเขตพื้นที่เอง จึงเห็นว่าควรมีการทดสอบ โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์สอบเพื่อยกระดับมาตรฐานครูใหม่ โดยกำหนดมาตรฐานของการสอบเป็น ภาค คือ ข้อสอบวิชาเฉพาะ ข้อสอบวิชาชีพครู และการสัมภาษณ์ เช่น ครูไปสอบวิทยาศาสตร์ภาค ก- แล้วเก็บผลสอบไว้ จากนั้นสามารถนำคะแนนไปยื่นเพื่อสมัครสอบภาค ค ในแต่ละเขตพื้นที่ที่ต้องการได้ ซึ่งขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏไปพิจารณาแนวทางการจัดสอบเพื่อยกระดับครูใหม่ต่อไป

 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

  การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเห็นว่าทั้งมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรนำข้อรับฟังต่างๆ ในการหารือครั้งนี้ไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยขอให้ดูถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ มากกว่าความรู้สึก
นอกจากนี้ ขอให้ สกอ.ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อดูแลสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกิดขึ้นใหม่ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม