หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 420/2558
หารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ศึกษาธิการ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
 รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังการหารือว่า ได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นกับ กกอ.เกี่ยวกับนโยบายการอุดมศึกษา โดย กกอ.ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องจากระยะที่สอง เพราะแผนเดิมกำหนดไว้ในปี พ.ศ.2551-2565 แต่เมื่อได้ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท สังคม และนโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงได้ให้นโยบายไปว่า ในการจัดทำแผนดังกล่าว ควรเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งผลิตบัณฑิตออกมาให้มีงานทำ ตลอดจนเน้นการผลิตผู้เรียนโดยการสร้างความเป็นพลเมืองดี มีวินัย เคารพต่อกฎหมาย โดยต้องการให้ทุกมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเดินตามแผนระยะยาวฉบับนี้ด้วย
 นอกจากนี้ ได้ให้นโยบายต่อที่ประชุม กกอ. ในประเด็นที่สำคัญ คือ การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยและผลิตบัณฑิตยุคใหม่ให้มีธรรมาภิบาล การประเมินสถานศึกษาที่ต้องรับฟังเสียงของผู้ถูกประเมิน การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บัณฑิต และระบบการสอบ ซึ่งหลายเรื่องก็ทราบว่า กกอ.ได้พิจารณาดำเนินการอยู่แล้ว


 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการปรับโครงสร้างกระทรวงอุดมศึกษานั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ยังคงรับฟังความเห็นจากประชาคมอุดมศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กกอ. ด้วย โดยการตัดสินใจจะอยู่บนหลักเหตุผล และความเชื่อมโยงในการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา เพราะขณะนี้อยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน ก็ยังคงมีปัญหาในการทำงานให้เกิดความเชื่อมโยงกัน

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาศึกษา

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม