หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน จ.สกลนคร

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 397/2558ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน จ.สกลนคร
  ตรวจเยี่ยม รร.บ้านนาคำวิทยาคาร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร อำเภอเมืองสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1พร้อมด้วยนายประสพ มาศมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ความสนใจรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ได้เริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 210 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยมีนายพีระศักดิ์ เหิรเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ ได้รับฟังสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียน ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.ถึง ม.6 โดยในพื้นที่ดังกล่าวมีนักเรียนที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและคริสต์ แต่นักเรียนทุกคนต่างให้ความเคารพในทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับสภาพปัญหาของโรงเรียน ปัจจุบันขาดแคลนครูผู้สอนที่ตรงตามสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ จึงได้เสนอขออัตรากำลังไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างนี้ได้แก้ไขปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยสอน
นอกจากนี้ โรงเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหารสำหรับนักเรียนและครู จึงขอรับการสนับสนุนในส่วนนี้ด้วย
 
โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการมาให้กำลังใจในการทำงานและความเสียสละของครูผู้สอนทุกท่าน ซึ่งข้อมูลและปัญหาต่างๆ ที่ได้รับฟัง จะนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ในเชิงระบบ เพราะผู้บริหารและครูในโรงเรียนเหล่านี้จะแบกรับปัญหาต่างๆ ไว้มากมาย
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการพยายามจะลดภาระของครูผู้สอน เช่น การประเมินภายนอกของสถานศึกษาที่ สมศ. จะต้องไปกำหนดตัวชี้วัดใหม่ในการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน และระบบการประกันคุณภาพที่ดีจะต้องดูจากสภาพจริง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละโรงเรียน ระบบการประเมินจะต้องไม่เป็นทาสกระดาษที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมากมายอีกต่อไป
นอกจากนี้ จะมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะของครูผู้สอนใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดความยุติธรรมและผูกติดกับครูที่อยู่ในห้องเรียนและทำงานมากๆ ซึ่งแนวทางที่ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ จะต้องสอดคล้องกับ 3 ข้อ คือ 1) การที่ครูจะต้องไม่เบียดบังเวลาสอนเด็กนักเรียน 2) ให้มีมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานทางจิตวิญญาณความเป็นครู 3) กลุ่มเป้าหมายครูแต่ละลักษณะทั้ง 3 กลุ่ม อาจมีวิธีไม่เหมือนกัน แตกต่างกันได้ และควรหลอมรวมเกณฑ์ต่างๆ ให้เหลือเกณฑ์ใหม่เพียงรูปแบบเดียว
ในส่วนของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขนาดเล็กๆ อาจไม่มีงบประมาณจ้างครูต่างชาติมาช่วยสอน เพราะค่าจ้างแพง จึงอาจใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยสอน
อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเรื่องใดๆ ที่ต้องให้ส่วนกลางรับรู้ ก็ให้ส่งข้อมูลไปยังรัฐมนตรีได้โดยตรง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300
 
  

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม