หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลประชุม ก.พ.อ. 2/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 87/2560ผลประชุม ก.พ.อ. 2/2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 โดยมีมติที่สำคัญ คือ การแต่งตั้งศาสตราจารย์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 37 ราย และรับทราบความก้าวหน้าการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 374 อัตรา
● เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จำนวน 7 ราย ดังนี้
  • รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รศ.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รศ.อัญชริดา สวารชร  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ศรเทพ ธัมวาสร  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รศ.หรรษา ปุณณะพยัคฆ์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ศราวุธ ริมดุสิต  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.สุพล อนันตา  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

●  รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 37 ราย ดังนี้
สถาบัน
ผศ.
(ราย)
รศ.
(ราย)
รวม
1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)
11
9
20
2มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6
4
10
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5
2
7
รวม
22
15
37

● รับทราบความก้าวหน้าการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. 374 อัตรา
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้า การเสนอขอกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560-2563 ตามที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาหารือในเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลัง จำนวน 374 อัตรา แยกเป็นสายวิชาการ จำนวน 271 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 103 อัตรา สำหรับมหาวิทยาลัย แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม