หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 56/2560"พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ให้โอวาทนักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


จังหวัดนครนายก - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการ "ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เมื่อวันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทภายหลังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5-7 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 62 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 323 คน ตอนหนึ่งว่า เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วทุกคนจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เพราะบ้านของเราในพื้นที่ฯ ยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคง แต่รัฐบาลก็พยายามมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและหลากหลายมิติ รวมทั้งมิติด้านการศึกษาด้วย
จึงย้ำว่านักศึกษาทุกคน คือ ผลผลิตและทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติ ที่รัฐบาลมุ่งหวังให้จบแล้วกลับออกไปพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในช่วง ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ตนเข้ามารับผิดชอบพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้วางรากฐานที่สำคัญไว้ เช่น การเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดให้มีพัฒนามาตรฐาน ได้ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรอิสลามตอนต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีการเรียนหลักสูตรที่เป็นสายอาชีพมากขึ้น และเรียนสายสามัญที่จะทำให้เรียนรู้ในวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งภาษาอังกฤษมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้เด็กรุ่นน้องของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ ได้ช่วยกันสร้างคุณค่าคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในภูมิลำเนา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพส่วนตัว ในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของราชการก็ตาม เพราะล้วนแต่ทำประโยชน์ให้พื้นที่ทั้งสิ้น
ดังนั้น เมื่อจบออกไปแล้ว ขอให้ช่วยกันทำงานและประกอบอาชีพอย่างมีคุณค่า เป็นคนดีของบ้านเมือง มุ่งมั่น ขยัน อดทน เพื่อร่วมกันสร้างคุณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ ทดแทนบุญคุณบ้านเมืองของเรา และร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาไปอย่างมาก ตัวอย่างเช่น รัฐบาลได้เห็นชอบและอนุมัติให้มีการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะครอบคลุมไปทั้ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่จังหวัดปัตตานีก็ใช้พื้นที่อำเภอหนองจิกและอำเภอแม่ลาน ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงที่จะขยายศักยภาพในเรื่องการเกษตร ก้าวหน้าผสมผสาน แปรรูปอาหารต่าง ๆ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาส ก็จะมีอำเภอสุไหงโก-ลก ที่จะเป็นฐานในการใช้ศักยภาพในด้านการค้าระหว่างชายแดนประเทศ ซึ่งถือว่ามีคุณค่าสูงในพื้นที่และขยายต่อไปในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น ขอให้ได้ไปศึกษาข้อมูล ศึกษาให้รู้ ให้รอบคอบว่ามีการพัฒนานอกเหนือจากนี้ไปอีก ที่จะเราเลือกทำงานแล้วมีรายได้ดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรวม
วัตถุประสงค์อีกเรื่องหนึ่งในการปัจฉิมนิเทศ ก็คือ ได้มาพบกัน เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ที่เป็นนักศึกษาของโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ได้รู้จักกัน มีข่าวสาร ในการที่จะทำสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ และจากเอกสารที่ได้มีการแจกในการสัมมนาครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาข้อความ มีเรื่องที่มีประโยชน์น่าสนใจอย่างมาก เช่น หลักการทรงงาน 23 ข้อ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นหลักที่จะนำไปศึกษาและพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติม และนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อไปด้วย


นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา และจิตสาธารณะอีกด้วย

โดยการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน กิจกรรมเพื่อกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนอุดมศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนของชีวิตจากวิกฤตสู่โอกาส การเสวนาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาทุนรุ่นที่ผ่านมา กิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การสร้างภาวะผู้นำและความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาทุน การปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ เพื่อไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จของชีวิตของแต่ละคน

ที่สำคัญยังมีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลัก 23 ข้อในการทรงงาน พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการงานอีกด้วย โดยมีวิทยากรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความรู้ เช่น สำนักงาน ก.พ., มหาวิทยาลัยมหิดล, สกอ., สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา, Tesco Lotus เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม