หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 72/2560
"สุรเชษฐ์" ติดตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ที่ปัตตานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและพบปะนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี เผยในปีนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนโครงการสานฝันฯ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาแห่งใดก็ได้ทั้ง 4 ภูมิภาค ที่สุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร
● ติดตามโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการ "สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เป็นโครงการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (ภาษาอังกฤษ)-กีฬา ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงมุ่งความเป็นเลิศและฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขันหรือการเป็นนักกีฬาเท่านั้น แต่ให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ในอนาคต โดยกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่นักเรียนในโครงการ จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรโครงการสานฝันการกีฬาฯ เมื่อปีการศึกษา 2558 จำนวน แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส และปีการศึกษา 2559 ได้ขยายผลเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา รวมเป็น 6 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรับนักเรียนได้จำนวนทั้งสิ้น 430 คน จึงต้องการมาตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้
สำหรับโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ใน ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเทควันโด รวมจำนวนนักเรียนรุ่นแรก 72 คน

ในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนชั้น ม.ซึ่งเป็นรุ่นแรกของโครงการสานฝันฯ ก็พบว่านอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาแล้ว นักเรียนยังมีความรู้พื้นฐานในสายวิชาสามัญเช่นนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน เช่น การปลูกพืชสวนเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยธรรมชาติ การคัดแยกขยะ ฯลฯ และจากการพูดคุยกับนักเรียนก็พบว่ามีความสุขกับการเรียน ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำว่านอกจากนักเรียนจะมีความรู้ความสามารถทักษะกีฬาแล้ว ต้องมีทักษะความสามารถในการใช้ชีวิตที่ดี มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตนเอง ญาติพี่น้อง ครอบครัว และบ้านเมือง พร้อมทั้งขอให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติให้เกิดผล และให้เพื่อน ๆ ช่วยเหลือกันในเรื่องการเรียนด้วย
ภายหลังการตรวจเยี่ยม รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (คปต.ศธ.) ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการสานฝันฯ เพิ่มเติมด้วย ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จจนขยายไปสู่โครงการ  "ห้องเรียนกีฬา" ใน 4 ภูมิภาค ที่สุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร และได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะเห็นผลปรากฏของลูกหลานที่มีระเบียบวินัย ทักษะ มีภาวะผู้นำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงได้ย้ำให้การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เช่นเดิม
ที่สำคัญ ที่ประชุมเห็นว่า ในปีนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนโครงการสานฝันฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาแห่งใดก็ได้ทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม, ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และ ภาคกลาง ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.สมุทรสาคร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาส เพิ่มทางเลือกให้นักเรียน แต่ต้องเป็นความสมัครใจของนักเรียนและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้ในโครงการห้องเรียนกีฬา คือ มีส่วนสูงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ คือ ฟุตบอลชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 175 ซม. และวอลเลย์บอลหญิง ไม่น้อยกว่า 165 ซม. รวมทั้งมีพื้นฐานทักษะกีฬาในระดับดี และจะต้องผ่านการพิจารณาของโรงเรียนห้องเรียนกีฬาแห่งนั้นด้วย โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนโครงการสานฝันฯ ได้รับทราบต่อไป


● เปิดกิจกรรม "ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนึ่ง ในช่วงเช้าวันเดียวกัน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาส "14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า เมื่อปี 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ขยายขอบเขตการจัดการศึกษา ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ให้สามารถจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า "สถาบันราชภัฏ" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏ
และต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม "ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา"

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ยกพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ซึ่งได้ทรงพระราชทานแก่คณะผู้บริหารและสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2533 ตอนหนึ่งว่า "...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย..."
นอกจากนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ฝากหลักคิดว่า ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ ความรู้ ความสามารถ โอกาส ผู้สนับสนุน และบุญกุศล พร้อมทั้งย้ำคำว่า "ราชภัฏ คือ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" จึงฝากให้ชาวราชภัฏน้อมนำนามพระราชทาน ไปปฏิบัติถวายงานดุจข้าราชบริพารอย่างสุดชีวิตสุดจิตใจ เพื่อให้เป็นมงคลเจริญก้าวหน้าสืบไป

ที่มา ; เว็บ 

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม