หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศธ เปิดค่าย Boot Camp

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 66/2560
เปิดค่าย Boot Camp รุ่นที่ ที่
นครราชสีมา

จ.นครราชสีมา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 4 : Regional English Training Center ณ ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมืองนครราชสีมา โดยมี Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย รวมทั้งคณะผู้บริหารในพื้นที่ เช่น ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 31ดร.สมัคร ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครูอาจารย์เข้าร่วมเปิดค่ายการอบรมครั้งนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ศูนย์อบรมโรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็น ใน ศูนย์การฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 4 ซึ่งได้มีพิธีเปิดพร้อมกันที่โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก  โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เน้นให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ และได้ฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council โดยใช้เวลาอบรมแบบเข้มเป็นเวลานานถึง 3 สัปดาห์
รูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรมแบบ Boot Camp มี ด้าน คือ เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้น มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ และมีการประเมิน ทักษะ คือ ฟังพูดอ่านเขียน โดยใช้แบบทดสอบ Aptis และการสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching) ซึ่งการฝึกอบรมทั้ง ศูนย์ในปีนี้เป็นการดำเนินการระยะที่สอง ต่อเนื่องจากระยะแรก ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุราษฎร์พิทยาคม ขอนแก่นวิทยายน และวัฒโนทัยพายัพ โดยคาดว่าในระยะที่ หรือปี 2561 จะขยายศูนย์อบรมให้ครบ 18 ศูนย์ตามเป้าหมายต่อไป
นอกจากนี้ การฝึกอบรมแบบ Boot Camp ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับ British Council จัดขึ้น ถือเป็นโครงการที่ British Council ดำเนินการอบรมครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ ของโลกที่ British Council เคยจัดมา จึงถือว่าทุกคนที่เข้ารับการอบรมตามโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในหลายแง่มุม แต่ตนไม่ได้สนใจเพียงความใหญ่ของการอบรม แต่สะท้อนความคิดเราว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในการฝึกอบรมเรื่องภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมาเราละเลยเรื่องนี้มานาน และถือว่าเป็นอนาคตของประเทศชาติด้วย เพราะหากเราไม่พัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ประเทศเราจะยิ่งล้าหลังกว่าทุกประเทศ เพราะภาษามีผลเกี่ยวข้องกับความคิด วัฒนธรรม เป็นอย่างมาก ดังเช่นที่ตนเองไปบรูไนฯ มาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เห็นว่าบรูไนฯ ยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชนสูงมาก ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนบรูไนฯ มีวิธีคิด การวางแผนที่ดีมากขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า การฝึกอบรมรูปแบบนี้ จะสอดคล้องกับระบบการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ของข้าราชการครูด้วย โดยจะผูกโยงกับจำนวนชั่วโมงและคุณภาพการสอน รวมทั้งการพัฒนาตนเอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูภาษาอังกฤษในระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ เพียงผ่านการประเมินด้วยมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และได้รับ Certificate ในระดับที่กำหนดเท่านั้น ก็ถือว่าผ่านการประเมินวิทยฐานะดังกล่าวแล้ว ทำให้ครูไม่ต้องจัดทำเอกสารทางวิชาการแบบวิทยานิพนธ์อีกต่อไป

แต่หากประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้รูปแบบการวิจัยในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าวด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม