หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ธีระเกียรติ" ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 78/2560
"ธีระเกียรติ" ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET

"นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ตรวจสนามสอบ O-NET ชั้น ม.ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวขอบคุณ สทศ.-สพฐ.-โรงเรียนสนามสอบทุกแห่ง ที่มีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าด้านระบบการทดสอบและการประเมินให้กับประเทศ พร้อมทั้งพาผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้น ป.ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ เผยมีระบบการตรวจและประมวลผลที่ทันสมัย เป็นสากล

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น., นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, คณาจารย์ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ ได้เดินทางมาพร้อมกับ ผอ.สทศ. และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งสองท่าน รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพราะการสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งสำคัญของเด็ก เป็นการสอบที่กำหนดชะตาชีวิตของเด็กหลายแสนคนทั่วประเทศ จึงต้องการมาให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบ คือ สทศ. และ สพฐ.
  •  ขอชมเชย สทศ. ที่ได้รับนโยบายในการจัดสอบและระบบประเมินการเรียนการสอนมาดำเนินการ ตั้งแต่ตนเป็น รมช.ศึกษาธิการ ที่มีความก้าวหน้าหลายเรื่องแล้ว เช่น ระบบการจัดสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ การริเริ่มออกข้อสอบแบบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย การเปิดเผยคำตอบข้อสอบ ฯลฯ สทศ. เป็นหน่วยงานที่วางใจได้ในการจัดสอบทุกระดับ รวมทั้งการจัดสอบสำหรับเด็กพิเศษ ที่สำคัญคือจะไม่เคยพบเห็นการลอกข้อสอบที่จัดสอบโดย สทศ. จึงขอให้กำลังใจ เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับ สทศ. มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออกข้อสอบไม่ดี ซึ่งยืนยันว่า สทศ. ได้พัฒนาระบบการทดสอบและประเมินของประเทศให้เป็นสากลมากขึ้นเรื่อย ๆ
  •  ในขณะที่ สพฐ. ก็มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกันกับ สทศ. ด้านการประเมิน โดยภายใน 1-2 เดือนนี้จะเปิดเว็บไซต์สำหรับการติวทุกวิชา พร้อมทั้งบรรจุคลังข้อสอบเป็นหมื่น ๆ ข้อ รวมทั้งตัวอย่างข้อสอบตลอดจนมีการสอนของติวเตอร์เก่ง ๆ ดัง ๆ ของประเทศอยู่ในเว็บไซต์ เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่ก็ได้ขอให้ สพฐ. พิจารณาดำเนินการด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะเป็นการติวเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว
  • ขอขอบคุณ โรงเรียน ที่เป็นสนามสอบทุกแห่ง ที่มีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าด้านระบบการทดสอบและการประเมินให้กับประเทศ ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานระบบการประเมินของประเทศ

จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเดินทางไปยังศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ซึ่งเป็น ใน ศูนย์ของประเทศ (ขออนุญาตไม่เปิดเผยสถานที่-ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี)
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่เราได้ริเริ่มให้มีการสอบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศ จำนวน 2 ข้อ ในการสอบ O-NET ในวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด เพื่อวัดความสามารถทางการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของเด็ก เนื่องจากการสอบแบบอัตนัยเป็นวิธีการที่สามารถวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ และทำให้รู้ว่าเด็กไทยมีความสามารถในการเขียน การจับใจความ และการคิดวิเคราะห์หรือไม่ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำผลการสอบนี้มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้ โดยถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบการประเมินของประเทศ และ สทศ. และ สพฐ. ก็ได้ร่วมกันเตรียมการอย่างละเอียด อาทิ การพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยกว่า 3,000 คน
จึงต้องการมาให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน ที่ทำงานและกินอยู่หลับนอนเป็นเวลานานหลายวัน พร้อมทั้งกล่าวว่า ขอให้ทุกท่านภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศ เห็นแล้วยังขนลุก เพราะได้เห็นครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานหนักกันมานาน ซึ่งศูนย์ตรวจข้อสอบแห่งนี้ตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัยข้อ 33 เพียงข้อเดียว แต่มีห้องประมวลผลที่ทันสมัยกว่าบางประเทศในยุโรป จึงถือว่าเป็นระบบการประเมินข้อสอบอัตนัยที่เป็นสากล เพราะคำตอบของเด็กจะประเมินด้วยเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน เช่น เขียนตรงตามคำสั่งหรือไม่ ตรงตามเนื้อหาโจทย์หรือไม่ ใช้หลักภาษาไทยถูกต้องหรือไม่ ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อระบบนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานแล้ว ต่อไปข้อสอบอัตนัยในวิชาอื่น ๆ ก็จะมีเพิ่มเติม เช่น Writing English ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด

สำหรับการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม