หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

รมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่ รร.ภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit)
title
โดยมีนายอำเภอ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกัน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU เนื่องจากประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยผลการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่มาก, ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, ไม่มีไฟฟ้าใช้ และแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของโรงเรียนชำรุดยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ เพราะกระแสไฟฟ้าไม่พอ, อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น, ขาดครุภัณฑ์ในห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการภาษา, ขาดแคลนครู,  รวมทั้งความยากลำบากในการเดินทาง เพราะโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเข้ามาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งจากการมารับฟังปัญหาครั้งนี้ ยิ่งทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำในสิ่งที่ควรทำ เพราะหากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังคงนั่งมองปัญหาต่าง ๆ อยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ได้มาลงพื้นที่จริง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาว่าครูและนักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างไร ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียน ICU ที่มีปัญหาเรื่องสภาพโครงสร้างพื้นฐาน หากเราต้องการให้ครูสอนหนังสือให้ดี เราก็ต้องมั่นใจว่าความเป็นอยู่ของครูต้องดีด้วย ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์ที่ชำรุดแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ พร้อมทั้งยินดีช่วยเหลือเรื่องค่าตอบแทนของครูผู้สอนให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการเดินทางมาสอนหนังสือด้วยความยากลำบาก
นพ.ธีระเกียรติฯ กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการโรงเรียน ICU  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงริเริ่มแนวทางโครงการโรงเรียน ICU ไว้ และได้พระราชทานกองทุนเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของครู เราจึงต้องดำเนินตามพระราชปณิธานดังกล่าวของพระองค์ ซึ่งโครงการโรงเรียน ICU เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงเด็กในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดูแล ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การทำให้เกิดการคิดจากข้างล่างขึ้นบน ดึงชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Area-Based แต่สิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้เลยหากสภาพพื้นฐานโรงเรียนไม่ดี ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อทำให้ครูมีความสุขและต้องการสอนหนังสือ และเด็กมีความสุขและต้องการเรียนหนังสือเช่นเดียวกันด้วย
นอกจากนี้ จากการไปพบปะพูดคุยกับโรงเรียน ICU ที่ผ่านมาหลายจังหวัด ก็พบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จในแง่ของการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 เนื่องจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอแนวทางแก้ปัญหา และดำเนินการแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อทำให้โรงเรียนออกจากห้อง ICU และไม่กลับมาประสบปัญหาแบบเดิมอีก
- See more at: http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2083#sthash.rJGtmlrg.dpuf

โหลด อ่านทั้งหมด ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม