หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

รมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่ รร.ภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit)
title
โดยมีนายอำเภอ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกัน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU เนื่องจากประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยผลการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่มาก, ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, ไม่มีไฟฟ้าใช้ และแผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของโรงเรียนชำรุดยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ เพราะกระแสไฟฟ้าไม่พอ, อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น, ขาดครุภัณฑ์ในห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการภาษา, ขาดแคลนครู,  รวมทั้งความยากลำบากในการเดินทาง เพราะโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเข้ามาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งจากการมารับฟังปัญหาครั้งนี้ ยิ่งทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำในสิ่งที่ควรทำ เพราะหากเราจะปฏิรูปการศึกษา แต่ยังคงนั่งมองปัญหาต่าง ๆ อยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ได้มาลงพื้นที่จริง ๆ เพื่อรับทราบปัญหาว่าครูและนักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างไร ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียน ICU ที่มีปัญหาเรื่องสภาพโครงสร้างพื้นฐาน หากเราต้องการให้ครูสอนหนังสือให้ดี เราก็ต้องมั่นใจว่าความเป็นอยู่ของครูต้องดีด้วย ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์ที่ชำรุดแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ พร้อมทั้งยินดีช่วยเหลือเรื่องค่าตอบแทนของครูผู้สอนให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการเดินทางมาสอนหนังสือด้วยความยากลำบาก
นพ.ธีระเกียรติฯ กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการโรงเรียน ICU  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงริเริ่มแนวทางโครงการโรงเรียน ICU ไว้ และได้พระราชทานกองทุนเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของครู เราจึงต้องดำเนินตามพระราชปณิธานดังกล่าวของพระองค์ ซึ่งโครงการโรงเรียน ICU เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงเด็กในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดูแล ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การทำให้เกิดการคิดจากข้างล่างขึ้นบน ดึงชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Area-Based แต่สิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้เลยหากสภาพพื้นฐานโรงเรียนไม่ดี ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อทำให้ครูมีความสุขและต้องการสอนหนังสือ และเด็กมีความสุขและต้องการเรียนหนังสือเช่นเดียวกันด้วย
นอกจากนี้ จากการไปพบปะพูดคุยกับโรงเรียน ICU ที่ผ่านมาหลายจังหวัด ก็พบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จในแง่ของการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 เนื่องจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอแนวทางแก้ปัญหา และดำเนินการแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อทำให้โรงเรียนออกจากห้อง ICU และไม่กลับมาประสบปัญหาแบบเดิมอีก
- See more at: http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2083#sthash.rJGtmlrg.dpuf

โหลด อ่านทั้งหมด ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม