หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลประชุมองค์กรหลัก ศธ 6/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 59/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 6/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายการเมือง ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2560)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านการกีฬา และกลุ่มที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (ผู้ได้รับเหรียญโอลิมปิกทางวิชาการ) จากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย หาดใหญ่วิทยาลัย ราชสีมาวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งได้มาเข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยอดให้มีเด็กเก่งด้านต่าง ๆ ในทุกโรงเรียน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยแสดงความขอบคุณนักเรียนนักศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. รวมทั้งกองทัพบก ที่ลงไปช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้


• การเตรียมจัดงานรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ""เสมาร่วมใจ รำลึกถึงพ่อ"
นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานเกี่ยวกับการเตรียมจัดงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายรัฐบาล โดยกิจกรรมครั้งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานรำลึก "เสมาร่วมใจ รำลึกถึงพ่อ" ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยการศึกษา
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รายงานในที่ประชุมว่า ในการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) ครั้งที่ 38 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นั้น พระองค์ทรงชื่นชมการจัดศูนย์ Fix It Center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ได้ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยมีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมาเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพราะจบแล้วมีงานทำ ส่วนปัญหาการทะเลาะวิวาทลดน้อยลง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี
นอกจากนี้ การออกใบประกอบวิชาชีพของคนเก่ง ๆ ที่ต้องการเข้ามาเป็นครู ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งดำเนินการต่อไป

• การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560


• การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
รมว.ศึกษาธิการ มอบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ จัดระบบงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนในวงกว้าง เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; 

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม