หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลประชุมองค์กรหลัก ศธ 6/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 59/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 6/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายการเมือง ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กุมภาพันธ์ 2560)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านการกีฬา และกลุ่มที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (ผู้ได้รับเหรียญโอลิมปิกทางวิชาการ) จากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย หาดใหญ่วิทยาลัย ราชสีมาวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งได้มาเข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยอดให้มีเด็กเก่งด้านต่าง ๆ ในทุกโรงเรียน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยแสดงความขอบคุณนักเรียนนักศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. รวมทั้งกองทัพบก ที่ลงไปช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้


• การเตรียมจัดงานรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ""เสมาร่วมใจ รำลึกถึงพ่อ"
นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานเกี่ยวกับการเตรียมจัดงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายรัฐบาล โดยกิจกรรมครั้งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานรำลึก "เสมาร่วมใจ รำลึกถึงพ่อ" ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยการศึกษา
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รายงานในที่ประชุมว่า ในการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) ครั้งที่ 38 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นั้น พระองค์ทรงชื่นชมการจัดศูนย์ Fix It Center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ได้ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยมีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมาเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพราะจบแล้วมีงานทำ ส่วนปัญหาการทะเลาะวิวาทลดน้อยลง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี
นอกจากนี้ การออกใบประกอบวิชาชีพของคนเก่ง ๆ ที่ต้องการเข้ามาเป็นครู ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งดำเนินการต่อไป

• การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560


• การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
รมว.ศึกษาธิการ มอบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ จัดระบบงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนในวงกว้าง เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; 

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม