หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ศธ.เตรียมความพร้อมจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


าวสำนักงานรัฐมนตรี 89/2557 ศธ.เตรียมความพร้อมจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
 9 เมษายน 2557 - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2557 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนการสอน ต่อสาธารณชน
 รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้ประกาศให้ปี 2556 จากนี้ไป เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งได้กำหนด นโยบายการศึกษา คือ 1) เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 2) ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 3) เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 4) พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 5) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ 6) ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น 7) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 8) พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ละองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับได้ร่วมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีความก้าวหน้าและความสำเร็จตามลำดับที่ควรแสดงต่อสาธารณชน ทั้งยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารสถานศึกษา
ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ เมษายน 2557 จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้เน้นเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะมีการสัมมนาทางวิชาการ การแสดงผลงานนิทรรศการที่ทันสมัย เวทีแสดงออกของนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของหน่วยงานทางการศึกษาและนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาทั่วประเทศ มานำเสนอใน โซน คือ
  • Zone 1 - Smart Education  ซึ่งจะมีการสาธิต Smart Classroom, e-Learning ห้องเรียนพลิกผัน ห้องเรียนกลับด้าน ฯลฯ
  • Zone 2 – STEM  เป็นการนำเสนอการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
  • Zone 3 – Language  ที่จะนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พร้อมทั้งมีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดง เช่น HANBAN, Alliance Francaise, Goethe Institute
  • Zone 4 – Learning Resources  ชมการบรรยายและสาธิตแท็บเล็ตและสื่อการสอนที่ทันสมัย
  • Zone 5 – New Thinking Paradigm  ซึ่งเป็นการสอนวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ และการคิดพิเคราะห์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น De Bono, 4-C Model เป็นต้น
  • Zone 6 – Moral & Civic Education  การเรียนการสอนด้านคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และสำนึกต่อสังคม
  • Zone 7 – Brain Based Learning  กระบวนการฝึกและค้นหาความสามารถของสมองและจิต สมาธิ พลังจิต ที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษา
  • Zone 8 – Special Education  การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษทุกประเภท
ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวในโอกาสต่อไป ในส่วนของการอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษานั้น จะมีงานแสดงและนิทรรศการความก้าวหน้าการศึกษา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะจัดอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้เช่นกันด้วย


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม