หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ศธ.เตรียมความพร้อมจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


าวสำนักงานรัฐมนตรี 89/2557 ศธ.เตรียมความพร้อมจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
 9 เมษายน 2557 - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2557 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนการสอน ต่อสาธารณชน
 รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้ประกาศให้ปี 2556 จากนี้ไป เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งได้กำหนด นโยบายการศึกษา คือ 1) เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 2) ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 3) เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 4) พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 5) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ 6) ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น 7) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 8) พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ละองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับได้ร่วมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีความก้าวหน้าและความสำเร็จตามลำดับที่ควรแสดงต่อสาธารณชน ทั้งยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารสถานศึกษา
ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ เมษายน 2557 จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้เน้นเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะมีการสัมมนาทางวิชาการ การแสดงผลงานนิทรรศการที่ทันสมัย เวทีแสดงออกของนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของหน่วยงานทางการศึกษาและนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาทั่วประเทศ มานำเสนอใน โซน คือ
  • Zone 1 - Smart Education  ซึ่งจะมีการสาธิต Smart Classroom, e-Learning ห้องเรียนพลิกผัน ห้องเรียนกลับด้าน ฯลฯ
  • Zone 2 – STEM  เป็นการนำเสนอการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
  • Zone 3 – Language  ที่จะนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พร้อมทั้งมีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดง เช่น HANBAN, Alliance Francaise, Goethe Institute
  • Zone 4 – Learning Resources  ชมการบรรยายและสาธิตแท็บเล็ตและสื่อการสอนที่ทันสมัย
  • Zone 5 – New Thinking Paradigm  ซึ่งเป็นการสอนวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ และการคิดพิเคราะห์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น De Bono, 4-C Model เป็นต้น
  • Zone 6 – Moral & Civic Education  การเรียนการสอนด้านคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และสำนึกต่อสังคม
  • Zone 7 – Brain Based Learning  กระบวนการฝึกและค้นหาความสามารถของสมองและจิต สมาธิ พลังจิต ที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษา
  • Zone 8 – Special Education  การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษทุกประเภท
ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวในโอกาสต่อไป ในส่วนของการอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษานั้น จะมีงานแสดงและนิทรรศการความก้าวหน้าการศึกษา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะจัดอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้เช่นกันด้วย


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม