หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงิน

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย "ติวสอบดอทคอม"


นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงิน
 นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงิน
นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงิน พร้อมแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความเชื่อมั่นที่ลดลงเป็นผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเสนอแนะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหา
วันนี้ (21 เมษายน 2557) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมประชุมด้วย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ยืดเยื้อมากว่า 6 เดือน ส่งผลให้นักท่องเที่ยว นักลงทุน และภาคเอกชนทุกภาคส่วนขาดความเชื่อมั่น นำไปสู่ความถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าจะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วันนี้จึงได้เรียกประชุมหน่วยงานและคณะทำงานกำกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงิน และติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของปีงบประมาณ 2557 และ 2558
หลังจากรับฟังการรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยิ่งมีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมากขึ้น เนื่องจากเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความเชื่อมั่นที่ลดลง ซึ่งเป็นผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจชลอตัว โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดการประมาณการ GDP ในปีนี้ จากร้อยละ 4 – 5 เป็น ร้อยละ 3 – 4 ในขณะเดียวกันทางสถาบันการเงินภาคเอกชน ก็ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตได้เพียง ร้อยละ 1 – 2 เท่านั้น
สำหรับการส่งออกยังมีการฟื้นตัวช้า โดยแรงขับเคลื่อนอาจมีไม่เพียงพอที่จะชดเชยการหดตัวของ อุปสงค์ในประเทศ และส่วนภาคการท่องเที่ยวซึ่งเคยขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีแนวโน้มน่าเป็นห่วง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านสนามบินในกรุงเทพที่มีการชุมนุม เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยาน ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 และ 2556 เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลดลง ร้อยละ 20 และท่าอากาศยานดอนเมือง ลดลง ร้อยละ 14
นอกจากนั้น เหตุการณ์ทางการเมืองที่ทำให้มีความล่าช้าในการจัดการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลจะส่งผลต่อการจัดทำงบประมาณปี 2558 สำนักงบประมาณรายงานว่า กระบวนการจัดทำงบประมาณได้ล่าช้าไปแล้วประมาณ 6 เดือน แม้ว่าสำนักงบประมาณแจ้งว่าในปี 2558 จะสามารถจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อน เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถทำงานได้ แต่ก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการลงทุนใหม่หรือมีผลผูกพันกับรัฐบาลใหม่ได้ ซึ่งอาจจะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2558 ต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้
ในขณะเดียวกันการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2557 ได้สั่งการให้สำนักงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่าย เท่าที่สามารถดำเนินการได้ในฐานะรัฐบาลรักษาการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ พร้อมทั้งกระทรวงการคลังได้รายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสาเหตุหลักมาจากการบริโภคที่ลดลง
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานด้านเศรษฐกิจจะต้องติดตามสถานการณ์เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหา เช่น ในส่วนของกระทรวงการคลังได้สั่งการให้วิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ เพื่อหาสาเหตุของการจัดเก็บรายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และในส่วนของการลงทุนได้สั่งการให้ BOI เร่งส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และต่อจากนี้จะเร่งติดตามและบูรณาการการทำงานของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญต่อไป ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน สร้างความมั่นคงทางการเมืองให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน หลังจากนั้นเชื่อว่า เศรษฐกิจของไทยมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน


ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย


    อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่

ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา   ที่ ... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com


ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 

"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม