หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ-จีน ของ สอศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2557
ค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ-จีน ของ สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังสรุปผลการจัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สอศ.
รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จัดโครงการตามนโยบายด้านการศึกษาร่วมกันระหว่าง ศธ. และ สอศ. ที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารและเพื่อวิชาชีพที่จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดค่ายภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นเวลา 1 เดือน และมีการเดินทางไปเรียนรู้ยังต่างประเทศด้วย ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะแต่เดิมจะใช้เวลาเพียง 3-4 วัน แต่การจัดครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แนวคิดของการเรียนภาษาที่ว่า “ภาษาทุกภาษาจะต้องมีการเรียนอย่างเข้มข้นจึงจะได้ผล และไม่เพียงเรียนเพื่อสื่อสารเท่านั้น แต่เป็นการเรียนจากการใช้ภาษา” จึงขอชมเชย สอศ.ที่สามารถจัดค่ายเป็นเวลานาน มีการสอนอย่างเข้มข้น และมีครูเจ้าภาษาจากหลากหลายประเทศเป็นผู้สอน อีกทั้งส่งนักเรียนไปฝึกในประเทศเจ้าของภาษาอีกด้วย เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ และผู้เรียนมีความรู้สึกเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านการเข้าค่ายโครงการนี้ไปแล้ว
 ภาษาอังกฤษ  ผลของการจัดค่ายแสดงให้เห็นว่า สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เพียงแต่จะต้องมีการปรับให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สรุปบทเรียนและนำมาพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสอนภาษาอังกฤษ-จีนโดยรวม ซึ่งหมายความว่าเรากำลังจะเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ที่เรียนและสอนแล้วได้ผล คือ เรียนแล้วนำไปใช้ได้ ทั้งใช้สื่อสารได้ ใช้เรียนต่อได้ และใช้ในวิชาชีพ
● ภาษาจีน  ขณะนี้มีผู้เรียนภาษาจีนจำนวนมากกว่า 8 แสนคน แต่จำนวนที่เรียนแล้วได้ผลดีหรือนำไปใช้ได้ยังไม่แน่ชัด ซึ่งหากจะสอนภาษาจีนก็จะต้องสอนอย่างเข้มข้นและไม่บังคับเรียน ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นวิชาบังคับ แต่สำหรับภาษาจีนไม่เป็นวิชาบังคับ โดยควรให้เรียนเฉพาะคนที่สนใจและเรียนอย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ ห้องเรียนมีขนาดเล็กลง มีการเรียนสนทนา
● หนังสือ สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย  ได้หารือกับ รมว.ศธ.จีน และผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือฮั่นปั้น (HANBAN) ในการเดินทางเยือนจีนครั้งล่าสุด ซึ่งทางจีนยินดีร่วมมือกับ ศธ. โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับอาชีวะ มีความยินดีที่จะช่วยคิดหลักสูตร พัฒนาครู อบรมครู และสนับสนุนให้ส่งนักเรียนอาชีวะไปเรียนต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะได้รับทุนด้วย โดยได้หารือกับทางจีนว่า หากส่งนักเรียนไปเรียนที่จีน ขอให้สอนภาษาจีนก่อน จากนั้นทางจีนจะช่วยดูแลและหาที่เรียนให้กับนักเรียนต่อไป
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีโครงการลักษณะนี้ ทำให้การพัฒนาภาษาเป็นไปด้วยความเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการเห็นการเรียนภาษาที่ได้ผล คือ เมื่อมาเข้าเรียนอาชีวะ จะไม่มีการเรียนและสอนแบบเดิม แต่จะสอนและเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งต้องการเห็นการเรียนการสอนภาษาแบบเข้มข้นในช่วงปีการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบ เพื่อให้นักเรียนที่จะจบ ปวช.หรือ ปวส.ไปสู่สถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ สามารถใช้ภาษาได้  ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเพื่อวิชาชีพ เป็นการเรียนเพื่อการสื่อสาร เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาชีพให้มากๆ และควรจบบทเรียนวิชาอื่นๆ ให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้มีเวลาเรียนภาษาอย่างเข้มข้นตามความสนใจของผู้เรียนก่อนที่จะจบการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการทำงานในอนาคต โดยหากสามารถจัดหลักสูตรที่ดี ก็จะทำให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุก และจะมีนักเรียนสมัครใจเรียนมากขึ้น เพราะเห็นว่าเรียนแล้วได้ผลจริง ใช้งานได้จริง
การจัดโครงการกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวะ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ กรณีไทย-จีน ในรูปแบบ Chinese Camp จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวะ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ กรณีภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ด้านทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน พบว่ามีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจากทั้งสองค่ายๆ ละ 25 คน รวม 50 คน ซึ่งจะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและใช้ภาษาที่ได้เรียนรู้ในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเมียนมาร์ ในช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ด้วย


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม