หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

'แบบเรียนในดวงใจ' แจกรูป สะกดคำช่วยเด็กไทยอ่านออกเขียนได้

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย "ติวสอบดอทคอม"


'แบบเรียนในดวงใจ' แจกรูป สะกดคำช่วยเด็กไทยอ่านออกเขียนได้


          "กา กา ตา ตา มา มา ลา ลา" นี่เป็นอีกหนึ่ง รูปแบบการเรียนภาษาไทย "แจกรูป สะกดคำ" ที่เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยชิน เพราะการเรียนรูปแบบดังกล่าวกำลังจะหายไปจากระบบการศึกษาไทย เนื่องด้วยการสอนในระบบการศึกษายุคใหม่ นอกจากใช้กระดานชนวนไฟฟ้า แท็บเล็ต สื่อมีเดียต่างๆ แล้ว การสอนของโรงเรียนเป็นการสอนให้จำเป็นคำๆ เมื่อเด็กเจอประโยคใหม่ไม่เข้าใจก็อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การดูแลของ อภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. เตรียมฟื้นหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ ระดับต้น กลาง และปลาย ของ อำมาตย์โท พระวิภาชน์ วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส) มาใช้เป็นแบบเรียนสำหรับเด็กช่วงชั้นที่ 1 ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 เน้นสะกดคำ แจกรูป เพื่อช่วยให้เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ สะกดคำเป็น และจดจำคำได้
          อ.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษานครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า การแจกรูป สะกดคำ เป็นพื้นฐานการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะถ้าแจกรูป สะกดคำไม่ถูกก็ไม่มีความหมายในการสื่อสาร การสะกดคำถูก วางเรียงคำในประโยคถูกต้อง จะทำให้การสื่อสารเป็นไปตามที่ต้องการของคนสื่อสารไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน แต่ตอนนี้การเรียนภาษาไทยเป็นระบบลุค (Look) และเซย์ (Say) คือมองเห็นและออกเสียงได้เป็นคำๆ เมื่อเด็กไปเห็นสิ่งใหม่ ทำให้ say ไม่ออก เพราะไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่เคยผ่านการจำมาก่อน
          "ถ้าเด็กแม่นระบบแจกรูป สะกดคำ เขาจะออกเสียงได้ทุกสิ่งที่เขาเห็น เพราะการออกเสียง สะกดคำจะทำให้เด็กเข้าใจ สามารถมโนภาพ ทำให้เห็นภาพและออกเสียงได้ อีกทั้งถ้าไม่เข้าใจความหมายพวกเขาก็สามารถเปิดพจนานุกรมดูความหมาย ซึ่งการจะเปิดพจนานุกรมได้เด็กต้องรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทย ดังนั้นครูต้องสอนให้เด็กรู้จักเปิดพจนานุกรมค้นหาความหมายคำที่ไม่เคยรู้จัก ช่วยเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการสะกดคำ นอกจากนั้นแบบเรียนในสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นชุด เรณู ปัญญา มานี มานะ ปิติ ชูใจ จนกระทั่งมาถึงชุดรถไฟ เป็นการฝึกแจกรูป สะกดคำ ที่สามารถแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
          ปัจจัยที่เด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้มีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เมื่อก่อนพ่อแม่สอนลูกอ่านหนังสือ พี่สอนน้องได้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ มีสื่อต่างๆ ให้เสพ รายการต่างๆ ล้วนสร้างความคุ้นเคยการออกเสียงภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องให้แก่เด็ก เมื่อก่อนมีสอบเก็บคะแนนบ่อย มีสอบอัตนัย ทำแบบฝึกหัด ปัจจุบันสอบแบบปรนัยทำให้เด็กจำคำไปสอบ และเด็กห้องสมุดไปอยู่มุมคอมพิวเตอร์ เพราะทุกคนเกิดมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์มีเดียต่างๆ
          "การจะให้เด็กเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่
          ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก โดยเฉพาะพ่อแม่ไม่ใช่ทำลูกเป็นอย่างเดียว แต่ทำให้ลูกเป็นคนเรียนรู้เป็นไม่ได้ รวมถึงการประเมินผลของโรงเรียน ควรประเมินผลจากการทำงานของครูจริงๆ ไม่ใช่ประเมินจากระบบแฟ้ม ผู้บริหารโรงเรียนต้องทำหน้าที่ตัวเอง ครูใหญ่ต้องตรวจละเอียดว่าครูได้ทำงานครูหรือไม่ มีจิตวิญญาณความเป็นครู หากมีการแก้ปัจจัยเหล่านี้พร้อมส่งเสริมการเรียนภาษาไทยแบบแจกรูป สะกดคำมากขึ้นจะช่วยให้เด็กไทยอ่านหนังสือออกและเขียนได้ สื่อสารเป็น"อ.ถนอมวงศ์ กล่าว เช่นเดียวกับ เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวว่า การที่ สพฐ.จะนำตำราเรียนแบบการสะกดคำมาใช้ เมื่อเด็กแจกรูปคำเป็น สะกดคำได้ ผันวรรณยุกต์เป็น ไปเจอคำใหม่ๆ ก็สามารถอ่านออก เขียนที่เกิดจากความเข้าใจได้ การนำแบบเรียนชุดเก่า หรือชุดใหม่ๆ มาใช้ มีเนื้อหาใหม่หรือเก่าล้วนเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นการสอนแบบสะกดคำที่เหมาะกับการเรียนภาษาไทยของคนไทย
          "สมัยก่อนนอกจากมีแบบเรียนสอนสะกดคำ อย่าง มานี มานะ ปิติ ชูใจแล้ว ตามระดับชั้นประถม ยังมีการให้เด็กท่องบทอาขยานก่อนกลับบ้าน เป็นบทคล้องจองทำให้เด็กมีสมาธิในการจำคำได้ อยากรู้ว่าเขียนอย่างไร มีความหมายแบบไหน และครูจะมีเวลาสอนเด็กเป็นคนๆ ให้เด็กมาอ่านให้ฟัง ยิ่งมีการนำแท็บเล็ต มาใช้ ยิ่งทำให้เด็กได้เพียงใช้นิ้วสัมผัสและจำจดเป็นคำๆ พอไปเจอคำที่ยากก็ไม่เข้าใจ อยากให้ครูนึกย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองเป็นนักเรียน ดูว่าครูสอนเรามาอย่างไรที่ทำให้เราสามารถอ่านออกเขียนได้" นายเรืองศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สพฐ.เริ่มพิมพ์แบบเรียนเร็วใหม่แล้วจำนวน 600,000 เล่ม ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท โดยจะให้เริ่มใช้เรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่งหนังสือแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ เพื่อยกย่องเป็นผลงานชิ้นเยี่ยม และส่งเสริมให้อ่านหนังสือแบบเรียนเด็กดี มานี มานะ ปิติ ชูใจ ซึ่งอยู่ในหมวดหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กประถมศึกษาด้วย

          'มานี มานะ ปิติ ชูใจ'
          หนังสือแบบเรียนภาษาไทย "มานี มานะ ปิติ ชูใจ" ผลงานของ อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ ที่ท่านได้ใช้เวลาเขียนนานกว่า 4 ปีเต็ม เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างปี พ.ศ.2521-พ.ศ.2537 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม โดยจุดมุ่งหมายของการเขียนหลักสูตรแบบเรียนภาษาไทยชุดนี้ เพื่อต้องการให้เด็กๆ อ่านแล้วรู้สึกสนุก ติดใจ อยากเรียนภาษาไทย ภาษาเขียนต้องสุภาพ เป็นเรื่องที่ดี บริสุทธิ์ ไม่เป็นพิษเป็นภัย ในแต่ละชั้นเรียนจะได้รู้จักคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งมีภาพประกอบที่สวยงามจากฝีมือของนักวาดการ์ตูนระดับตำนาน 3 คน คือ เตรียม ชาชุมพร โอม รัชเวทย์ และปฐม พัวพิมล เลิศล้ำ
          หนังสือแบบเรียนดังกล่าวถูกเลิกใช้ในปี 2537 เป็นเพียงหนังสือในหมวดหนังสืออ่านนอกเวลา ต่อมาอีก 8 ปี นิตยสารอะเดย์ ได้นำตัวละครเรื่อง มานะ มานี ปิติ ชูใจ มานำเสนออีกครั้ง และพิมพ์ใหม่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อ "ทางช้างเผือก" ในปี 2545 โดยเพิ่มเติมสีสันของเนื้อหา มีความน่าตื่นเต้น มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ตื่นตาตื่นใจ รวมไปถึงผู้เขียนยังได้สร้างตัวละครตัวใหม่ๆ ที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนให้ตัวละครตัวเดิมได้อีกมากมาย
          และต้นปี 2557 ในวาระที่แบบเรียนภาษาไทยชุด "มานะ มานี ปิติ ชูใจ" ครบรอบ 30 ปี ก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครเวทีอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ "มานีและชูใจ" โดยบริษัท เลยดูดี สตูดิโอ รับหน้าที่เขียนบทและกำกับการแสดงโดย ศุภกร เหรียญวัฒนจินดา รับบทมานี "เอ๋"  มณีรัตน์ คำอ้วน เป็นชูใจ "วิทย์"  พชรพล จั่นเที่ยง รับบทปิติ "เป้"  ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ รับบทเพชร ละครเวทีเรื่องนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นอย่างมาก    
      ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ


    อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่

ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา   ที่ ... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com


ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 

"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม