หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


 "ติวสอบดอทคอม" ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาโดย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 104/2557ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่สี่ 26 เมษายน 2557
สาธารณรัฐประชาชนจีน - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รศ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายธงชัย ชิวปรีชา ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนเพื่อยกระดับการทดสอบ PISA  เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2557 วันสุดท้าย โดยปฏิบัติภารกิจที่นครเซี่ยงไฮ้ ตามลำดับ ดังนี้
  • หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมการสอน PISA ของนครเซี่ยงไฮ้
  • เยี่ยมชมโรงเรียน Xuhui High School
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 รมว.ศธ.และคณะ ออกเดินทางจากกรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน China Airlines ถึงนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นในเวลา14.00 น. เดินทางไปยังโรงเรียน Xuhui High School เพื่อหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมการสอบ PISA และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งผู้บริหารของโรงเรียนในเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนดังกล่าว
รมว.ศธ.กล่าวว่า เซี่ยงไฮ้ ถือเป็นเมืองที่เข้ารับการทดสอบ PISA ในสองครั้งล่าสุดที่ผ่านมา และติดอันดับ 1 ของโลกจากการทดสอบ ทำให้เห็นว่า ผู้รับผิดชอบของไทยควรมีโอกาสมาแลกเปลี่ยน และนำบทเรียนประสบการณ์ที่ดีของการศึกษาและการทดสอบ PISA ของนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไป
 
 
 
 
จากการหารือ มีข้อคิดเห็นบางส่วนจากผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการทดสอบ PISA
 Mrs Liu Xiaoyan ครูใหญ่ ได้กล่าวว่า แนวคิดปรับปรุงคุณภาพครูผู้สอนในโรงเรียน ได้เน้นการจัดครูออกเป็นทีม เพื่อเตรียมการสอน และจัดครูที่สอนสาขาเดียวกันเป็นกลุ่มหรือทีมเดียวกัน จัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิจัยในการสอน ซึ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนในชั้นเรียน ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้ดีที่สุด โดยถือเป็นแนวดำเนินการขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ มีแนวทางการสอนที่ให้ได้ผลมากๆ เช่น ต้องมีการวางแผนการสอน ปฏิบัติ และประเมินผลการสอน มีการอบรมครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เน้น Keyword คือ "ประสิทธิภาพ" และ "ความร่วมมือของทีมงาน"
 ครูหัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ กล่าวว่า จะดูความคืบหน้าการสอน ปัญหาการสอน เพื่อนำมาปรึกษาหารือร่วมกัน ให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดในการสอน และให้ความสำคัญกับ 1) งานวิจัย ทั้งระดับโรงเรียนและระดับเมือง 2) ให้นักเรียนที่เก่งๆ ได้มีส่วนประเมินครู และถือว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล 3) พิจารณาประสิทธิภาพของการบ้าน และเมื่อให้นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมาที่ประเทศไทยแล้ว เมื่อกลับไปทุกคนต้องกลับมาเล่าให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นฟัง นอกจากนี้ครูจะใช้วิธีการคิดแบบอังกฤษ โดยคำนึงถึงพื้นฐานนักเรียนที่แตกต่างกัน ภายใต้แนวปฏิบัติในการเรียนหนังสือที่เหมือนกัน
 Mr Zhu Xiaohu ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ตรวจสอบการสอบ PISA นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำเสนอผลการทดสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเซี่ยงไฮ้เริ่มทดสอบเมื่อปี 2009 เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ว่านักเรียนของเซี่ยงไฮ้อยู่ระดับใดในเวทีโลก และเป็นข้อมูลเพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาของเซี่ยงไฮ้ แต่เมื่อได้เข้าร่วมแล้ว ทำให้เห็นสภาพจัดการศึกษาโดยภาพรวมดีขึ้น ส่วนปี 2012 ได้เลือกโรงเรียนในเซี่ยงไฮ้จำนวน 150 แห่ง โดยสุ่มตามเกณฑ์ที่ OECDกำหนด มาประเมินใน 5 หมวดหมู่ โดยมีนักเรียน 6,374 คน เข้าร่วมประเมินครั้งที่สอง ซึ่งจากการประเมินพบว่า ผลการทดสอบอยู่ที่แนวการออกข้อสอบ โดยนักเรียนชายมีความมั่นใจเรียนคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนหญิง และโรงเรียนในเซี่ยงไฮ้ให้การบ้านนักเรียนหนักมากเฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเซี่ยงไฮ้ย้ำว่าการเข้าร่วมการทดสอบนั้น เพื่อต้องการรู้สภาพการจัดการเรียนการสอนมากกว่าผลการแข่งขัน แต่เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ก็ได้ปฏิบัติตามกฎ OECD และโรงเรียนต่างๆ ก็รับทราบล่วงหน้าเพียง 1 เดือนเท่านั้น และการเข้าร่วมก็ทำให้โรงเรียนต่างๆ เห็นความสำคัญกับ PISA
 
 รมว.ศธ. กล่าวสรุปจากการหารือในครั้งนี้ว่า เป็นการหารือถึงแนวทางที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งได้หารือเรื่องผลสำเร็จจากการทดสอบ PISA ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันโดยตรง โดยเซี่ยงไฮ้ได้อันดับสูงสุดจากผลสอบPISA และในครั้งต่อไปจีนก็จะเข้าร่วมทั้งประเทศ ดังนั้นไทยจึงได้ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเซี่ยงไฮ้มาแลกเปลี่ยนและช่วยวางระบบที่ประเทศไทยเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ เพื่อต้องการให้ไทยสามารถยกอันดับ PISA ของไทยให้สูงขึ้น และจากการหารือในครั้งนี้ยังได้เห็นชอบที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระหว่างโรงเรียน Xuhui High School กับโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยต่อไปด้วย โดย รมว.ศธ.มอบนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบในการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนทั้งสองต่อไป
 
 
 
 
 ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร FUJI S200
โอกาสนี้ รมว.ศธ.และคณะ ได้เยี่ยมชมห้องเรียนของโรงเรียน Xuhui High School และห้องเรียนจำลองสมัยโบราณซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งชมสาธิตการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบรรจุโปรแกรมการเรียนการออกแบบเว็บไซต์ Flashplayer Photoshop เรขาคณิต ตลอดจนห้องเรียนศิลปะ และอื่นๆ เป็นต้น
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม