หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ผลการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ผลการประชุมคณะกรรมการโครงการ อำเภอ ทุน ครั้งที่ 2/2557
ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อำเภอ ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งที่ 2/2557 โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ เมษายน 2557ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
  • เห็นชอบทบทวนการดำเนินการโครงการ รุ่นที่ 1-4 เพื่อดำเนินการต่อในรุ่นที่ 5
รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบการทบทวนการดำเนินการโครงการ อำเภอ ทุน รุ่นที่ 1–4 เพราะเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการ เพื่อต้องการให้โอกาสแก่นักเรียนยากจนและครอบครัวมีรายได้น้อยแต่เรียนดี ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ แต่การดำเนินการตั้งแต่รุ่นที่ เป็นต้นมา ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อน ทำให้ผลการคัดเลือกผู้รับทุนในรุ่นที่ และรุ่นที่ 4 (รอบที่ และรอบที่ 2) มีผู้ได้รับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีทุนการศึกษาเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ในรุ่นที่ ที่ประชุมจึงเห็นชอบที่จะให้ยึดหลักการสำคัญคงไว้ตามหลักการเดิมของโครงการฯ คือ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ครอบครัวมีรายได้น้อยให้ทุนแก่ผู้ที่เรียนดีและมีความประพฤติดี และเปิดโอกาสให้นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
นอกจากนี้ ต้องการให้ผู้รับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศหรือประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อให้ผู้รับทุนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษา กลับมาพัฒนาประเทศได้ โดยอาจจะระบุในหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่า เป็นทุนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ” กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้ ก็สามารถกลับมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้รับทุนเครียดเกินไป
  
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ รุ่นที่ รอบที่ 3
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการรุ่นที่ รอบที่ ซึ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและตามหลักการเดิมของโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ มีนาคม – 11 เมษายน 2557 และสอบข้อเขียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 หลังจากผลการสอบคัดเลือกทั้งสองรอบก่อนหน้านี้มีจำนวนผู้รับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ
ในการคัดเลือกผู้รับทุนรอบที่ เห็นควรปรับข้อสอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสของนักเรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อให้มีจำนวนผู้รับทุนมากขึ้น เปิดรับสมัครเฉพาะอำเภอ/เขต ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน จำนวน 1,622 ทุน แบ่งเป็นทุนประเภท 1 (สำหรับนักเรียนยากจน ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน แสนบาทต่อปีจำนวน 902 ทุน และทุนประเภท 2 (สำหรับผู้ที่เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัวจำนวน 720 ทุน
รมว.ศธ.ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ช่วยกันระดมความคิดและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมของโครงการฯ เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุน การกำหนดวิชาสอบ และการให้คะแนน ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอความเห็นชอบในการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ทันกับปีงบประมาณนี้

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม