หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ผลการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ครั้งที่ 2/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ผลการประชุมคณะกรรมการโครงการ อำเภอ ทุน ครั้งที่ 2/2557
ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อำเภอ ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งที่ 2/2557 โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ เมษายน 2557ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
  • เห็นชอบทบทวนการดำเนินการโครงการ รุ่นที่ 1-4 เพื่อดำเนินการต่อในรุ่นที่ 5
รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบการทบทวนการดำเนินการโครงการ อำเภอ ทุน รุ่นที่ 1–4 เพราะเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการ เพื่อต้องการให้โอกาสแก่นักเรียนยากจนและครอบครัวมีรายได้น้อยแต่เรียนดี ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ แต่การดำเนินการตั้งแต่รุ่นที่ เป็นต้นมา ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อน ทำให้ผลการคัดเลือกผู้รับทุนในรุ่นที่ และรุ่นที่ 4 (รอบที่ และรอบที่ 2) มีผู้ได้รับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีทุนการศึกษาเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ในรุ่นที่ ที่ประชุมจึงเห็นชอบที่จะให้ยึดหลักการสำคัญคงไว้ตามหลักการเดิมของโครงการฯ คือ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ครอบครัวมีรายได้น้อยให้ทุนแก่ผู้ที่เรียนดีและมีความประพฤติดี และเปิดโอกาสให้นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
นอกจากนี้ ต้องการให้ผู้รับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศหรือประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อให้ผู้รับทุนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษา กลับมาพัฒนาประเทศได้ โดยอาจจะระบุในหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่า เป็นทุนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ” กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้ ก็สามารถกลับมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้รับทุนเครียดเกินไป
  
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ รุ่นที่ รอบที่ 3
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการรุ่นที่ รอบที่ ซึ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและตามหลักการเดิมของโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ มีนาคม – 11 เมษายน 2557 และสอบข้อเขียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 หลังจากผลการสอบคัดเลือกทั้งสองรอบก่อนหน้านี้มีจำนวนผู้รับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ
ในการคัดเลือกผู้รับทุนรอบที่ เห็นควรปรับข้อสอบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสของนักเรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อให้มีจำนวนผู้รับทุนมากขึ้น เปิดรับสมัครเฉพาะอำเภอ/เขต ที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน จำนวน 1,622 ทุน แบ่งเป็นทุนประเภท 1 (สำหรับนักเรียนยากจน ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน แสนบาทต่อปีจำนวน 902 ทุน และทุนประเภท 2 (สำหรับผู้ที่เรียนดี ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัวจำนวน 720 ทุน
รมว.ศธ.ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ช่วยกันระดมความคิดและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมของโครงการฯ เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุน การกำหนดวิชาสอบ และการให้คะแนน ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอความเห็นชอบในการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ทันกับปีงบประมาณนี้

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม