หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 110/2557 การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ศธ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และธนาคารโลก (World Bank) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”  โดยมี รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมบุษบงกช เอ
 รมว.ศธ.กล่าวถึง การศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ อันเป็นนโยบายที่สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ และเมื่อนำเอามาใช้ ก็มีการปรับให้ดำเนินการง่าย คือ การใช้วิธีอุดหนุนรายหัว มีการวางแผนและระบบเพียงในขั้นต้นเท่านั้น แต่การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก นโยบายเรียนฟรีฯ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือให้นักเรียนได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันการระดมทรัพยากรจากผู้ที่มีความสามารถที่จะจ่ายหรือมีฐานะดีก็ทำได้น้อยลง
เรื่องสำคัญที่จะดำเนินการในครั้งนี้ เริ่มจากเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวว่ามีปัญหาอย่างไร จากที่เคยให้โจทย์ไว้ และมีการจัดตั้งคณะทำงานมาดูแล ได้มีการดำเนินการไปจนถึงเรื่องระบบในการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว และการดูแลค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่มีต่อการศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายที่การจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน จึงต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการอิสระมาช่วยกันคิด และให้มีการนำเสนอเรื่องที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องระบบการเงิน
ประเด็นที่มีการนำเสนอในวันนี้ เช่น การใช้ทรัพยากร การอุดหนุนรายหัวให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนให้มากขึ้น การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล ถือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก รวมถึงการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่จำนวนมาก การเสนอระบบการจัดการให้มีการบริหารอย่างมีเครือข่าย และการสร้างเครือข่ายในการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนของข้อเสนอที่สำคัญอื่น เช่น การจัดการศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องของเงินอุดหนุนที่ให้แก่ กศน. ที่รวมเงินเดือนครูซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง ทำให้การจัดการศึกษาของ กศน.เท่ากับว่าได้รับเงินอุดหนุนน้อย อีกทั้งการให้เงินอุดหนุนแก่ สอศ.ในสัดส่วนที่น้อยกว่าของ สพฐ. ทั้งที่ ศธ.ต้องการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ดังนั้น หากมีการหารือกันอย่างจริงจัง ก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นแผนงาน และมีการวางระบบที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินเพื่อการศึกษาครั้งสำคัญของการศึกษาไทย
  
  
  
 
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปจากการสัมมนาในครั้งนี้แล้ว สามารถนำไปใช้เพื่อประเมินได้ว่า หากเรื่องใดที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ควรดำเนินการทันที แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องขอมติ ครม.ที่จะมีผลผูกพันต่อไป ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ดำเนินการ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการจัดประเด็นที่จะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนยากจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มีการจัดสรรระบบการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะระบบการเงินกันใหม่ ซึ่งจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม