หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย "ติวสอบดอทคอม"

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 102/2557ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่สอง 24 เมษายน 2557 :
สาธารณรัฐประชาชนจีน - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รศ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายธงชัย ชิวปรีชา ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนเพื่อยกระดับการทดสอบ PISA  เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2557 วันที่สอง โดยมีภารกิจตามลำดับ ดังนี้
  • หารือกับ รมว.ศธ.ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ HANBAN
  • หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  • หารือกับ รมว.ศธ.ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เวลา 8.15 น. รมว.ศธ.และคณะ เดินทางถึงกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ HE Yuan Guiren รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน
"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี" จะนำคำสัมภาษณ์ของ รมว.ศธ.มาเผยแพร่ในที่นี้อีกครั้งหนึ่ง
 
 

  • เยี่ยมชมและหารือกับ HANBAN ที่ Confucius Institute Headquarters
เวลา 10.30 น. รมว.ศธ.และคณะ เดินทางถึงสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือฮั่นปั้น (HANBAN) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีนในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานและหารือความร่วมมือการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
รมว.ศธ. กล่าวในการหารือว่า ศธ.กำลังดำเนินการนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย จึงต้องการขอความร่วมมือให้ HANBANพิจารณาให้ส่งอาสาสมัครของจีนไปสอนที่ไทยให้เร็วขึ้น ก่อนเปิดภาคเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญไปออกแบบระบบการเรียนการสอนภาษาจีน นอกจากนี้ ด้านการอบรมพัฒนาครูไทยที่สอนภาษาจีน ต้องการให้มีการพัฒนาที่เข้มข้นและใช้ระยะเวลาในการอบรมพัฒนายาวขึ้นกว่าเดิม ในขณะเดียวกันต้องการให้ขยายการสอนภาษาจีนในระดับอาชีวศึกษา ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ผู้จบอาชีวศึกษาสามารถนำภาษาจีนไปใช้เพื่อทำงานในสถานประกอบการได้มากขึ้น
รมว.ศธ.กล่าวลำดับความเป็นมาถึงนโยบายดังกล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้หารือกับ รมว.ศธ.ของจีน ที่ฝรั่งเศสแล้ว ได้มีการจัดเสวนาผู้เกี่ยวข้องด้านการสอนภาษาจีนในไทยหลายครั้ง โดยมี HANBAN สถานทูตจีนในไทย หารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร หนังสือแบบเรียน การอบรมพัฒนาครู อาสาสมัคร การจัดห้องเรียนให้เหมาะสม แต่ที่ต้องการมากกว่านั้นคือ แนวความคิดสำคัญที่สุดต่อการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อให้ ศธ. และ HANBAN เข้าใจตรงกันให้มากที่สุดก่อนที่จะทำงานในเรื่องนี้ร่วมกันต่อไป
แม้ช่วงที่ผ่านมา ไทยและจีนได้มี MOU ในการส่งอาสาสมัครจีนเข้ามาสอนภาษาในไทยแล้วกว่า 1,800 คน มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาของไทยกว่า 8แสนคนได้เรียนภาษาจีน แต่สิ่งสำคัญกว่าคือ คุณภาพของผู้เรียน และการนำภาษาจีนไปใช้เพื่อการสื่อสารและศึกษาต่อได้น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ที่เป็นปัญหาเช่นนี้เพราะไม่มีความชัดเจนว่าแต่ละระดับจะสอนอะไร ได้ผลอย่างไร Concept ก็ค่อนข้างสอนเหมือนกับการสอนภาษาอังกฤษในไทย คือ ไม่ค่อยได้ใช้เพื่อการสื่อสาร และมีการเรียนฟัง-พูด-อ่าน-เขียนไปพร้อมกันหมด หลายแห่งเรียนเพียงสัปดาห์ละ ชั่วโมงเท่านั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสอนแล้วได้ผล เช่นเดียวกับตนที่เรียน 12 ปี ตั้งแต่ประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่มีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษแม้แต่ชั่วโมงเดียว จึงไม่ต้องการให้การสอนภาษาจีนล้มเหลวเช่นนั้นอีก
ทั้งนี้ ผู้เรียนภาษาจีนในไทยกว่า 8 แสนคน ส่วนใหญ่เรียนภาษาจีนทั้งที่ไม่อยากจะเรียน เพราะการที่ไม่มีวิชาเลือก ทำให้ทุกคนถูกบังคับให้เรียน สอนทั้งชั้น และทำให้ห้องเรียนใหญ่เกินไปด้วย ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จมากๆ คือ สามารถสื่อสารและนำไปใช้ศึกษาต่อได้ไม่เกิน หมื่นคนดังนั้น จึงต้องมีเป้าหมายที่อาจจะสอนผู้เรียนภาษาจีนให้ได้ผลและประสบผลสำเร็จจริงๆ ในการติดต่อสื่อสารหรือศึกษาต่อ จำนวน 3-5 หมื่นคนต่อปีเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่า เพราะการสอนภาษาต่างประเทศ หากไม่ดูแลสภาพและระบบให้ดี ก็จะเหมือนกับเรียนไปไม่ได้ใช้ และหาก HANBAN จะส่งครูหรืออาสาสมัครไปมากมายเพียงใดก็ตาม ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ เพราะระบบเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการสอน จึงขอให้ HANBAN ช่วยปรับระบบ ให้ผลสัมฤทธิ์สุดท้าย คือ ผู้เรียนไทยใช้ภาษาจีนได้มากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น
  
 
 
HE Xu Lin ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ HANBAN กล่าวว่า เห็นด้วยกับที่ รมว.ศธ.กล่าว เพราะขั้นตอนการสอนภาษาจีนมีหลายระดับ ซึ่งขณะนี้การสอนภาษาจีนในไทยถึงขั้นยกระดับคุณภาพการสอนแล้ว ดังนั้น HANBAN พร้อมจะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปไทย เพื่อร่วมกันกำหนดหลักสูตร มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย แม้ HANBAN ได้ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้ว แต่หากยังไม่ถึงความคาดหวังของไทย ก็พร้อมจะหารือร่วมกันต่อไป
ส่วนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น HANBAN เคยจัดห้องเรียนภาษาจีนนานาชาติที่ฝรั่งเศสในโรงเรียนไม่กี่แห่ง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากนี้พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนาผู้เรียนภาษาจีนสายอาชีวศึกษาของไทย การพิจารณาส่งอาสาสมัครจีนอย่างมีคุณภาพไปสอนที่ไทยวาระละ 3 ปี การฝึกอบรมพัฒนาครูอาสาสมัครภาษาจีน การผลิตครูผู้สอนภาษาจีนในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ที่จะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะผลิตปีละกี่คน ส่วนการทดสอบความรู้ภาษาจีน พร้อมจะช่วยและร่วมมือกับสถานศึกษาของไทยทุกระดับ เพื่อให้เกิดความสะดวกกับการเดินทางไปสอบที่ศูนย์จัดการสอบต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ได้จัดทำระบบการสอนภาษาจีนผ่านเว็บสถาบันขงจื่อ ออนไลน์อีกด้วย


  • หารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
เวลา 17.30 น. รมว.ศธ.และคณะ เดินทางถึงมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) เพื่อหารือกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีต่อ รมว.ศธ.ของไทย เพราะการเป็นรัฐมนตรีถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด และการเยือนครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนการศึกษาและบุคลากรร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเยือนในครั้งนี้ และพร้อมจะให้ความสำคัญกับการศึกษากับไทยมากขึ้น
ประเทศไทยถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีของจีน บุคลากรด้านการศึกษาก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นมิตรมาโดยตลอด โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จฯ มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือเป็นแขกที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เคยเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วย ได้ทรงพระกรุณาสนับสนุนความสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น นอกเหนือไปจากด้านอักษรศาสตร์ ก็จะมีการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นต่อไปด้วย เพราะที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เคยบอกถึงปัญหานักเรียนไทยมาเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยความยากลำบาก ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาที่จะแก้ปัญหานี้
ในส่วนของการดำเนินการสถาบันไทยศึกษา มหาวิทยาลัยปักกิ่งหวังว่า ศธ.ไทย พร้อมที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนมากขึ้น
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยปักกิ่งให้ความสำคัญกับความร่วมมือในระดับโลก รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่จะให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยปักกิ่งกำลังจัดทำโครงการห้องเรียนเยี่ยมจริง โดยจะให้ทุนมาศึกษาระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาที่เก่งๆ จากทั่วโลกปีละ 100-200 ทุน เป็นเวลา ปี
ในการดูแลนักศึกษาไทยนั้น อธิการบดีย้ำว่า ขอให้ ศธ.วางใจว่ามหาวิทยาลัยจะพยายามดูแลนักศึกษาไทยอย่างเต็มที่ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะหาเวลาที่เหมาะสมไปเยี่ยม รมว.ศธ.และไทย รวมทั้งเยี่ยมนักศึกษาชาวจีนที่ไปศึกษาต่อในไทยด้วย
รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอบคุณอธิการบดีและคณะ ที่ให้การต้อนรับคณะไทยอย่างอบอุ่น ในการเดินทางมาเยือนปักกิ่ง สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้คือได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งมีอายุครบ 116 ปีในปีนี้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรัฐบาลไทยยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมือในทุกๆ เรื่องกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสนใจในรายละเอียดนักศึกษาไทยที่มาเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมาก ถึงขั้นทราบว่านักศึกษาบางคนกำลังเรียนระดับใด มีปัญหาอย่างไร ก้าวหน้าอย่างไร เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเป็นไปด้วยความใกล้ชิดเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ศธ.ต้องการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์ การวิจัยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนนักเรียนไทยมาโดยตลอด อนาคตจึงเชื่อมั่นว่านักเรียนไทยจะเลือกเรียนที่ปักกิ่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากขึ้น เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ศธ.ได้รับทราบการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่เปลี่ยนจากห้องเรียนขนาดใหญ่ มาเป็นห้องเรียนที่มีขนาดเล็กลง และมีระบบการสอนทางไกลมากขึ้น ในขณะที่การพัฒนาอาจารย์ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ ศธ.ให้ความสนใจในเรื่องนี้
ประเด็นการพัฒนาสถาบันไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศธ.ยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมาจะยกตัวอย่างความสำเร็จการสอนภาษาไทยในประเทศจีน เพราะในประเทศจีนมีระบบการสอนภาษาไทยได้ดีมาก จึงต้องการส่งคนมาดูวิธีการสอนภาษาไทย ว่าการสอนภาษาต่างประเทศให้ได้ผล จะทำอย่างไรให้ได้ 100% เพราะไทยสอนภาษาจีนแก่ผู้เรียน 8 แสนคน แต่กลับได้ผลเป็นจำนวนน้อยมาก
 
 
 
 
นอกจากนี้ ไทยกำลังพัฒนาการสอบภาษาไทยสำหรับคนต่างประเทศ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งจะให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องนี้ร่วมกันต่อไป
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
"ติวสอบดอทคอม" สร้าง-เขียน-บรรยาย โดย
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)  
  
   อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


ฟรี...ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม