หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

สพฐ.เผยยังมีที่นั่งรับม.1,4 ในพื้นที่ กทม.

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย "ติวสอบดอทคอม"

 

สพฐ.เผยยังมีที่นั่งรับม.1,4ในพื้นที่กทม.

สพฐ. เผยยังมีที่นั่งเหลือรับ นร. ม.1 ม.4 ในพื้นที่ กทม. ย้ำ นร.คนใดยังไม่มีที่เรียนเร่งแจ้งขอจัดสรรที่เรียนภายใน 25 เม.ย.นี้ 'จาตุรนต์'พบปมพิรุธสอบครูผู้ช่วยใหม

           20เม.ย. 2557 นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ สพม.2 ว่าเวลานี้ยังมีโรงเรียนในพื้นที่ยังเหลือที่นั่งว่างรองรับเด็กได้อีก โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้าเรียนรีบไปแจ้งขอรับการจัดสรรที่เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 เม.ย.นี้
           ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สขุภาคกิจผอ.สพม.เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนในเขต1มีที่นั่งว่างระดับ ม.1 รวม 2,438 คน ดังนี้ ร.ร.แจงร้อนวิทยา ม.1 ว่าง 62 คน ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 110 คน ร.ร.ทวีธาภิเษกบางบุนเทียน 135 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 8 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 79 คน ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 67 คน ร.ร.นวลนรดิษฐ์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 4 คน ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 61 คน ร.ร.มักกะสันวิทยา 92 คน ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง 216คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม 23 คน ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร16 คน ร.ร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 33 คน ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ12 คน ร.ร.วัดน้อยนพคุณ 116 คน ร.ร.วัดบวรนิเวศ 138 คน ร.ร.วัดบวรมงคล 55 คน ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 49 คน ร.ร.วัดพุทธบูชา 65 คน ร.ร.วัดรางบัว 114 คน ร.ร.วัดราชบพิธ 126 คน ร.ร.วัดราชาธิวาส 147 คน ร.ร.วัดสระเกศ 36 คน ร.ร.วัดสังเวช 74 คน ร.ร.วัดอินทาราม 20 คน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 191 คน ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ 96 คน ร.ร.สวนอนันต์ 53คน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 29 คน ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 50 คน และร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 161 คน

           ส่วนระดับ ม.4 มีที่ว่างรวม 1,297 คน ดังนี้ ร.ร.แจงร้อนวิทยา ว่าง 9 คน ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 53 คน ร.ร.ทวีธาภิเษกบางบุนเทียน 60 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 19 คน ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 68 คน ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 36 คน ร.ร.มักกะสันวิทยา 145 คน ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง 53 คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม 70 คน ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 90 คน ร.ร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 20 คน ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 81 คน ร.ร.วัดน้อยนพคุณ 58 คน ร.ร.วัดพุทธบูชา 79 คน ร.ร.วัดรางบัว 101 คน ร.ร.วัดสระเกศ 26 คน ร.ร.วัดสังเวช 86 คน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 98 คน ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ 12 คน ร.ร.สวนอนันต์ 65 คน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 12 คน และร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 41 คน

           ด้านนายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.เขต2 มีที่นั่งว่างระดับม.1 รวม 548  คน ดังนี้ ร.ร.นทรีวิทยา 37 คน ร.ร.ยานเวศวิทยาคม 83 คน ร.ร.เจ้าพระวิทยาคม 58 คน ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 6 คน ร.ร.ราชวินิตบางเขน 42 คน ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 62 คน ร.ร.ศรีพฤฒา 80 คน ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 50 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 40 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 25 คน ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง42 คน และร.ร.ปทุมคงคา 23 คน ส่วนระดับม.4นั้นแต่ละโรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนที่หลากหลาย ดังนั้นโรงเรียนต้องพิจารณาศักยภาพของเด็กแต่ละคนประกอบการพิจารณา จึงขอให้ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้ลูกเข้าเรียนที่ใดไปติดต่อที่โรงเรียนโดยตรงเพื่อได้ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ผ่านมายอมรับว่ายังมีปัญหาการจัดสรรที่เรียนใฟ้แล้วแต่เด็กไม่ยอมไปจึงต้องชี้แจงและทำความเข้าใจให้ชัดเจน

กช.ปรับกฏศธ.เรื่องขนาดดินสร้างร.ร.เอกชน
           นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รก.รมว.ศธ.)เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขกฏกระทรวง เรื่องการกำหนดขนาดที่ดินที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเอกชนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีขนาด 1 ไร่ ระดับประถมศึกษา 2 ไร่ ระดับมัธยมศึกษา 2 ไร่ แต่หากจัดรวมกันทั้ง 3 ประเภท จะต้องมีพื้นที่ 5 ไร่ หากจัดระดับก่อนประถมฯ และประถมฯ 3 ไร่ ส่วนประถมฯกับมัธยมฯ 4 ไร่ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฏระเบียบใหัชัดเจนยิ่งขึ้น
           นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการแก้ไขกฏระเบียบศธ.ในเรื่องความจุของนักเรียนว่าต้องไม่เกิน 5,000 คนต่อ 1 โรงเรียน หากโรงเรียนใดต้องการรับนักเรียนเพิ่มเติม ก็อนุญาติให้เพิ่มได้ โดยผู้ให้อนุญาติจะต้องเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเท่านั้น เพื่อจะดูเรื่องระบบการบริหารจัดการ และดูว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการเรียนการสอนหรือไม่ เพราะหากโรงเรียนรับเด็กเกิน 5,000 คน จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลเพิ่มมากขึ้นด้วย 
           ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการจัดวางระบบบัญชีและทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่น ๆของโรงเรียนเอกชนในระบบด้วย ซึ่งตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ได้กำหนดให้โรงเรียนเอกชนจะจัดทำบัญชีโดยให้สช.เป็นผู้กำหนดรูปแบบ แต่ที่ประชุมฯ มีความเป็นห่วงโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ที่ต้องจัดทำระบบบัญชีด้วย ดังนั้น สช.จะเข้าไปช่วยเหลือโดยการทำระบบบัญชีออนไลน์แบบง่าย ๆ และสนับสนุนระบบซอฟแวร์เข้าไปช่วยโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถทำระบบบัญชีได้

"จาตุรนต์"พบปมพิรุธสอบครูผู้ช่วยใหม่
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันที่ 2 ของการจัดสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1/ 2557 ใน 89 เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) รวม 90 เขต โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 1,888 อัตรา โดยกำหนดจัดสอบภาค ก.และ ข พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่19-20 เมษายน ซึ่งการจัดสอบครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดสอบและออกข้อสอบทั้งหมด
           นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยที่จ.ฉะเชิงเทรา ว่า พื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 5,600 คน มีผู้เข้าสอบจริงจำนวน 4,800 คน ส่วนที่เหลือไม่มาสอบ โดยทั่วประเทศมีผู้ไม่เข้าสอบทั้งหมดประมาณ 9,000 คน คิดเป็น 13% ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด เท่าที่ได้รับรายงานอาจเป็นเพราะผู้สมัครบางคนสมัครสอบหลายที่ ส่วนที่เหลือไม่ทราบสาเหตุ คงต้องให้สพฐ. ไปวิเคราะห์ว่าผู้ที่ไม่มาสอบเพราะสาเหตุใด

           “ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการทุจริตเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่นายพิทักษ์ ศุภเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์ เข้าสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สมุทรสาคร และนายชุมพล ศุภเลิศ ครูโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 ซึ่งเป็นน้องชายของนายพิทักษ์ และครูอีกหนึ่งคนนั้น นายศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)รายงานว่า ในการสอบภาค ข วันนี้ทั้ง 3 รายไม่ได้เข้าสอบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวสพฐ. จะต้องสอบข้อเท็จจริง และหากมีมูลว่าอาจจะนำไปสู่การทุจริตก็จำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่น่าสงสัยว่าจะส่อไปในทางทุจริตอยู่แล้ว เพราะคนที่เป็นระดับผู้อำนวยการโรงเรียน และครู คงไม่มีความจำเป็นต้องมาสอบครูผู้ช่วยอีก ดังนั้นจึงขอให้สพฐ.ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อให้การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้มีความโปร่งใสมากที่สุด”นายจาตุรนต์กล่าว และว่า อีกกรณีที่น่าสงสัยและต้องจับตาเป็นพิเศษ คือมีบางจังหวัด มีคนจากต่างพื้นที่รวมตัวมาเป็นกลุ่ม และสมัครสอบที่เดียวกัน โดยเฉพาะจากจ. บุรีรัมย์ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร แต่เบื้องต้นทางสนามสอบแก้ปัญหาโดยการให้ผู้สมัครที่มาจากจังหวัดเดียวกันแยกให้นั่งห่างกัน และหากพบว่ามีสัญญาณที่ส่อว่าจะมีการทุจริต ก็จะให้มีผู้บริหารระดับผู้ใหญ่เข้าไปดูแลทันที โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการทุจริตเพิ่มเติม

           ด้าน นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดสอบครูผู้ช่วย ทั้ง 2 วันเป็นไปอย่างเรียบร้อย และไม่มีรายงานว่าพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตแต่อย่างใด ขณะเดียวกันได้รับรายงานวันนี้ว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่ง ของ สพป.ตราด เจ็บท้องคลอดลูก แต่ผู้เข้าสอบตั้งใจทำข้อสอบจนเสร็จและทางกรรมการสนามสอบก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการตรวจข้อสอบซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 เม.ย.) หรือในบางพื้นที่ก็จะเริ่มตรวจข้อสอบตั้งแต่ค่ำของวันที่ 20 เมษายนเลยโดยส่วนใหญ่จะเป็นเขตพื้นที่ฯ ที่ใช้ข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ จะถูกกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือ ทีโออาร์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำสัญญาไว้กับสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ

           “ภาพรวมปีนี้เรียบร้อยไม่พบปัญหาส่วนหนึ่งเพราะ สพฐ.เข้มงวดในทุกขั้นตอน เมื่อได้ข้อมูลเบาะแสอะไรมาก็ลงพื้นที่ตรวจเข้มเอาจริงเอาจังด้วย ส่วนกรณีของ ผอ.โรงเรียน และข้าราชการครูอีก 2 รายที่เข้าสอบภาค ก. วานนี้นั้น เบื้องต้นได้สั่งการให้เขตพื้นที่ฯ ที่ทั้ง 3 รายไปเข้าสอบรวมถึงเขตพื้นที่ฯ ที่ไปสมัครสอบไว้จัดทำรายงานส่งมายัง สพฐ.ก่อน ซึ่งต้องสอบถามข้อเท็จจริงของการมาสอบในครั้งนี้ว่าสาเหตุเพราะอะไร หรือมีเหตุผลใด เนื่องจากเป็นทั้ง 3 รายเป็นระดับ ผอ.โรงเรียนที่มีวิทยฐานะสูง และเป็นข้าราชการครูอยู่แล้วซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องมาสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็จะพิจารณาอีกครั้งหากพบว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็อาจจะต้องตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป”นายอภิชาติ กล่าว


ที่มา ; เว็บ นสพ.คมชัดลึก


    อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่

ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา   ที่ ... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com


ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 

"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม