หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

"มูดีส์" จัดอันดับไทย ที่ BAA1

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย "ติวสอบดอทคอม"
รอง นรม.และรมว.กค. กิตติรัตน์ฯ ย้ำการจัดอันดับ"มูดีส์" ของไทยที่ BAA1 อยู่ในระดับที่ดี พร้อมเร่งผลักดันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมากขึ้น
รอง นรม.และรมว.กค. กิตติรัตน์ฯ ย้ำการจัดอันดับ"มูดีส์" ของไทยที่ BAA1 อยู่ในระดับที่ดี พร้อมเร่งผลักดันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมากขึ้น

วันนี้ (23 เม.ย. 57) เวลา 13.45 น. ณ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้น การประชุมติดตามการจัดเก็บรายได้และรายจ่ายของประเทศ โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายนนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะต้องรายงานผลการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้ของรัฐบาลที่นอกเหนือจาก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรแล้ว ก็ยังมีแหล่งรายได้ที่มาจากทุนหมุนเวียน และรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งวันพรุ่งนี้ (24 เม.ย. 57) ทาง สศค. จะมีการรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และเผยแพร่สู่ประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรี รวมถึงคณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมการประชุมในวันนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวต่อว่า เรื่องการจัดเก็บรายได้ใน 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2557 ประมาณ 1.11 ล้านล้านบาท ถ้าหากหักส่วนที่มีการขอคืนภาษี หรือหักในส่วนที่ได้นำเงินสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป จะมียอดสุทธิอยู่ที่ 9.35 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมายประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งนายกิตติรัตน์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อกังวลที่จะทำให้เกิดการขาดดุลงบประมาณนี้ยังไม่ใช่ปัญหา เพราะในด้านการจ่ายงบประมาณก็จะมีความล่าช้าเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากรัฐบาลรักษาการไม่สามารถดำเนินการบางเรื่องได้ ส่งผลให้การตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตามฐานของการจัดเก็บรายได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการประเมินฐานรายได้ในปีงบประมาณ 2558 และเป็นส่วนในการกำหนดนโยบาย เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่นำมาดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ (มูดีส์) ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BAA 1 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีพอสมควร และต่างประเทศยังเล็งเห็นเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังมีความแข็งแกร่งอยู่ แต่อาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือที่ลดลงโดยมีผลกระทบมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
ในส่วนของโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาล 2556/57  นายกิตติรัตน์ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการรับจำนำข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้จ่ายค่าจำนำข้าวประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว  และจะทยอยจ่ายให้ครบโดยเร็ว ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนให้ชาวนา และได้เชิญชวนสถาบันต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย สำหรับขบวนการในการขอใช้เงินสำรองจ่ายงบประมาณ  2  หมื่นล้านบาท ได้ดำเนินการจ่ายให้เกษตรกรชาวนาเรียบร้อยแล้ว โดยทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเงินระบายข้าวในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1.5 ล้านบาท และจะดำเนินการให้สำเร็จตามกำหนดการวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เมื่อครบตามกำหนดทางสำนักงบประมาณและกระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาหารือกันต่อว่า จะดำเนินการกันต่ออย่างไร
ส่วนประเด็นเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่ได้มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น นายกิตติรัตน์ฯ กล่าวว่า ได้ชี้แจงกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปแล้วอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องความพร้อมทาง การเงิน การคลัง ในเรื่องของการจัดงบประมาณเพื่อที่จะดูแลโครงการรับจำนำข้าวที่ไม่ใช้จำนวนที่เกินเลยไปกว่าการดูแลในรูปแบบของการประกันราคาและประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งทาง สศค. ได้มีการคำนวณว่า ในแต่ฤดูกาลผลิตรายได้ของเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนเป็นมูลค่ากว่าปีละ 3 แสนล้านบาท และสามารถตอบโจทย์ได้ว่าเป็นโครงการฯ ซึ่งมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นการสร้างรายได้ เมื่อนำไปหักกับรายรับที่น้อยกว่าอาจจะถูกเรียกว่าขาดทุนนั้น ก็ไม่ได้เป็นจำนวนที่เกินเลยไปกว่าความเหมาะสม เนื่องจากรัฐบาลได้ดูแลเกษตรกรชาวนาจำนวนถึง 37 ล้านครัวเรือน พร้อมทั้งมั่นใจว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. คงมีความเมตตาใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นธรรม


ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย


 
"ติวสอบดอทคอม" สร้าง-เขียน-บรรยาย โดย
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)  

  
   อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


ฟรี...ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม