หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

อาชีวะ...สร้างสรรค์: อาชีวะรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช. - ปวส. - ป.ตรี

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย "ติวสอบดอทคอม"

อาชีวะ...สร้างสรรค์: อาชีวะรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช. - ปวส. - ป.ตรี


          ผ่านเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่แบบไทย ๆ กันไปแล้ว ช่วงนี้ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็เริ่ม กลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อผู้ปกครองได้เริ่มทยอยพาลูกจูงหลานไปสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หลังจาก ก่อนหน้านี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้เปิดรับสมัคร ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประกาศผล และมอบตัว นักเรียน ระดับ ปวช.รอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ลงนามในประกาศโดย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 สำหรับหลักสูตรที่เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2557 ในขณะนี้ ได้แก่ หลักสูตรภาคปกติ หลักสูตร English Program หลักสูตร Mini English Program หลักสูตรเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปิโตรเคมี ปิโตรเลียม (2 หลักสูตรนี้เต็มแล้ว) และหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยปฏิทินการรับสมัคร มีดังนี้ ระดับ ปวช.จะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2557 ส่วนการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ส่วนปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 ในสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยเปิดสอนใน 16 สาขา ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี สาขาการโรงแรม สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาช่างทองหลวง และสายเทคโนโลยี สาขาไฟฟ้า สาขายานยนต์ สาขาแม่พิมพ์ สาขายาง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาก่อสร้าง สาขาการผลิตพืช สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาสารสนเทศ ซึ่งผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ จบระดับ ปวส. เป็นพนักงานของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี หรือเป็นนักศึกษาปกติพร้อมเข้าสู่ระบบทวิภาคีโดยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทำสัญญา การฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ ใครที่อยากมีรายได้ดี มีงานทำ และก้าวหน้าในอาชีพ อย่างสโลแกน "เรียนอาชีวะดี มีรายได้มั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ" ก็มาสมัครเรียน ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.ได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง ส่วนใครที่อยากเรียนต่อสายอาชีพในระดับปริญญาตรี และมีความก้าวหน้าในอาชีพหลังเรียนจบ ตามสโลแกนที่ว่า "โอกาสทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ" ก็สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษา โทร.0-2281-5555 ต่อ 1011-1012 สอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน และนักศึกษา ทั้งระดับ ปวช., ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.โทรศัพท์/โทรสาร 0-2280-2938 และเว็บไซต์ สอศ. www.vec.go.th


        

  --มติชน ฉบับวันที่ 24 เม.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 
"ติวสอบดอทคอม" สร้าง-เขียน-บรรยาย โดย
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)  

  
   อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


ฟรี...ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม