หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ลุยสอบยูเน็ตนำร่องภาษาอังกฤษ

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


ลุยสอบยูเน็ตนำร่องภาษาอังกฤษ


          จากกรณีกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา 27 สถาบัน ออกมาคัดค้านการจัดสอบ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ ยูเน็ต ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อ้างว่าขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ จัดสอบมากอยู่แล้ว และการสอบเป็นการสร้างภาระให้กับเด็ก ขณะที่ผู้บริหาร สทศ.ยืนยันจะเดินหน้าจัดสอบยูเน็ต ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร สทศ. และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ร่วมกันแถลงข่าวกรณีดังกล่าว
          นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ได้เชิญ สทศ. มาชี้แจงถึงการจัดสอบยูเน็ต และต้องการ ให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าการจัดสอบยูเน็ต ถือเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ การจะจัดสอบหรือนำผลสอบใด ๆ มาใช้ ต้องเกิดจากความสมัครใจ และต้องใช้เวลา ในการดำเนินการ ซึ่งการสอบยูเน็ตต้องตอบสนองต่อผู้ใช้ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ส่งเสริมความรู้สมรรถนะมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างแท้จริง
          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ส่วนการนำร่องสอบยูเน็ตในปี 2557 สทศ. จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวก่อน โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบ จะมีเข้าผู้สอบเท่านั้นที่จะรู้ผลสอบของตัวเอง แต่สถาบันที่ประเมินผลทั้งภายนอก และภายในจะรู้ผลโดยรวม เพื่อดูในเชิงคุณภาพเท่านั้น และจะดำเนินการผ่านสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการบังคับใด อาทิ ถ้าไม่สอบจะไม่จบการศึกษา หรือหากไม่สอบจะไม่สามารถไปสมัครงานได้
          รมว.ศึกษาธิการ  ยังระบุว่า นอกจากนี้ตนยังมอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือร่วมกับ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผู้บริหารของ สมศ. เพื่อหาทางผ่อนคลายการใช้คะแนนยูเน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ทั้งนี้เพื่อจะได้ลดปัญหาต่าง ๆ เชื่อว่า สมศ. จะต้องเห็นด้วย
          "จากการหารือกับ สทศ. ชี้ชัดว่า สทศ.ไม่สามารถพัฒนาข้อสอบยูเน็ตทั้ง 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต:การรู้เท่า ทันสื่อ และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ทันในการประเมินรอบ 4 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม 2558 แน่นอน แม้แต่วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบที่พัฒนาง่ายที่สุดก็มีแนวโน้มว่าไม่สามารถทำ ได้เสร็จทัน เพราะขั้นตอนการทำข้อสอบ ยูเน็ต เพื่อใช้ในการประเมินภายนอกนั้น เมื่อพัฒนาข้อสอบเสร็จแล้ว จะต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ และทำให้เกิด การยอมรับโดยเฉพาะจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลานานมาก" นายจาตุรนต์ กล่าว
          วันเดียวกันที่ สมศ. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการนำผล ยูเน็ต ที่ สทศ.จัดสอบมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ขณะนี้ สมศ.ยังไม่เห็นข้อสอบยูเน็ตว่าวัดด้านใด และสอดคล้องกับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือทีคิวเอฟ 5 ด้าน ตามที่เราต้องการหรือไม่ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หากพบว่าสอดคล้อง สมศ.ยืนยันที่จะนำผลมาใช้ในการประเมินฯ
          "สมศ.ไม่มีนโยบายให้จัดสอบยูเน็ต เพื่อนำผลมาใช้ประเมินรอบ 4 ซึ่งที่ผ่านมาเราใช้ผลการสอบที่มีอยู่แล้วมาเป็นตัวประเมิน เช่น แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และในส่วนของอุดมศึกษาจะใช้ทีคิวเอฟ ซึ่งเป็นตัวที่มหาวิทยาลัยทำอยู่แล้วมาใช้ประเมินฯ ดังนั้นหากยูเน็ตยังไม่มีความชัดเจน เราจะใช้ทีคิวเอฟเหมือนเดิม" ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าว
          ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาว่า ตนไม่เห็นความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องสอบยูเน็ต และจะไม่ร่วมสอบ เพราะนิสิตต้องสอบมากอยู่แล้ว อีกทั้งภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดม ศึกษามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในส่วนของมหาวิทยาลัยมี พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของตนเองที่จะควบคุมการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต โดยที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ เป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการเรียนการสอน ตั้งแต่รับเด็กเข้ามาเรียนจนจบปริญญาตรี  ทั้งนี้หากสอบยูเน็ต ตนเกรงว่าเด็กจะไปกวดวิชาเพื่อสอบยูเน็ต
          นายทัดชนม์ กลิ่นชำนิ ประธานสภา ผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ขณะนี้มี 5 สถาบัน ประกอบด้วย มก. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ออกแถลงการณ์คัดค้านการสอบยูเน็ต และให้ สทศ. ทบทวนการจัดสอบดังกล่าว และในวันที่ 29 เม.ย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะหารือในเรื่องดังกล่าว และจะออกแถลงการณ์เช่นกัน.


        
  --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 พ.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม