หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561


รายการ “ศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

title
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 20.15 น.
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รัก ทุกท่าน

เนื่องในโอกาสเทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมขออัญเชิญข้อความพระราชทานพร ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบัตรอวยพรปีใหม่ ความว่า “สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่ ด้วยการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในแบบต่าง ๆ” ที่สะท้อนให้เห็นถึง พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย อันเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่สมาชิกในครอบครัว สามารถทำร่วมกันได้ ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ “ปีกุน หมูอยู่ยั่งยืน” พร้อมข้อความพรปีใหม่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย สรุปใจความได้ว่า “ให้คนไทยใช้ปัญญา ในการพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ” ซึ่งผมขออัญเชิญ “พรอันประเสริฐ” ของทั้ง 2 พระองค์ มาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทย ทุก ๆ คน โดยขอให้น้อมนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบ ความสุข สำหรับตนเองและครอบครัว รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจน้อย-ใหญ่ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า สำหรับสังคมและบ้านเมืองด้วย ซึ่งผมเห็นว่าทั้งการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพ การใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา อีกทั้งการให้ความสำคัญกับการสร้างความอบอุ่น มั่นคงของสถาบันครอบครัวนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับพวกเราทุกคน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกในวันข้างหน้า ในมิติต่าง ๆ รวมไปจนถึงความผันแปรทางธรรมชาติ และทางเทคโนโลยีด้วยนะครับ

พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ
อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว ประเทศไทยของเรา ก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ไปจนครบหนึ่งขวบปีเต็ม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งในโอกาสที่เลขาธิการอาเซียน เดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้จัดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” ขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล ถือเป็นการเปิดตัว และแสดงออกถึงความพร้อมของไทย สำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ด้วยความมุ่งมั่น สำหรับการจัดงานครั้งสำคัญนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากผู้แทนทุกภาคส่วน ทั้งคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน เยาวชน นักศึกษา ภาคเอกชน ศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียง นักกีฬา รวมไปถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยตรง ต่างได้มาร่วมกิจกรรม ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือเป็น “ทีมประเทศไทย” เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียน และเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ที่ตั้งไว้ คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ทั้งนี้ อาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2510 ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษมาแล้ว โดยอาเซียนได้เติบโต เป็นประชาคมในภูมิภาคที่มีสันติภาพและความมั่นคง โดยเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นลำดับ 6 ของโลก ที่มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ลำดับที่ 4 ของโลก ภายในปี ค.ศ. 2030 หรือประมาณ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมา อาเซียนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  และมีการค้าการลงทุนที่เติบโตขึ้นมากภายใต้ความตกลงอาเซียน อย่างไรก็ดี อาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประเด็น อาทิ การแข่งขันทางการค้า เทคโนโลยีก้าวกระโดด อาชญากรรมข้ามชาติ ความเหลื่อมล้ำ และความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมในภูมิภาค ทำให้เราทั้ง 10 ประเทศ ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นบนพื้นฐานของ “เอกภาพอาเซียน” และหลักการ “สามเอ็ม” (3Ms) คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถรองรับความท้าทาย พร้อมทั้งเสริมสร้างความยั่งยืน ให้กับอาเซียน ในทุกมิติ

สำหรับการเป็นประธานอาเซียนนั้น นับเป็นโอกาสของประเทศที่จะเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งเท่านั้นในทุก ๆ 10 ปี  โดยในช่วงเวลาหนึ่งปีนี้ ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทย ควรใช้โอกาสนี้ ในการช่วยกันผนึกพลังขับเคลื่อนให้ประชาคมอาเซียนมีความเติบโตก้าวหน้า มีนวัตกรรม สร้างอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว มีความเชื่อมโยง ทั้งในและนอกภูมิภาค เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค โดยการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของสิงคโปร์ ในปี 2561 ที่กำลังจะหมดลง นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยจะสานต่อประเด็นที่อาเซียนได้ให้ความสำคัญในปีนี้ โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างยั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศไทยจะมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาค พยายามแก้ไขข้ออุปสรรคที่ทำให้ความร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว รวมทั้งการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนใน ASEAN และภาคีภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาเซียน อาทิ เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาการที่ยั่งยืนนะครับ

ผมขอเรียนว่า ในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกว่า 180 การประชุม ทั้งในกรุงเทพฯ เมืองหลัก และเมืองรองทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังจะสร้างประโยชน์ จากความร่วมมือด้านต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนในหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งการเดินทางเข้ามาเห็น เข้ามาสัมผัสกับคนไทย ธุรกิจไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทย ก็จะเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และประชาชนได้ดีขึ้น ผมจึงอยากขอให้คนไทยทุกคนเตรียมตัวเปิดบ้านของเรา เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุม ที่แขกต่างบ้านต่างเมือง ทั้งเพื่อนอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอาเซียนจากทั่วโลก เพื่อให้การประชุมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลอย่างที่มุ่งหวัง และยังสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน จนอยากจะหวนกลับมาเยือนบ้านเราอีก ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผมขอให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นพลังของการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในทุกมิติ โดยร่วมกันผลักดันการพัฒนาอาเซียนไปพร้อม ๆ กับประเทศสมาชิก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อสร้างสังคมอาเซียนที่สงบสุข เข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การเป็นประธานอาเซียนนั้น ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะสามารถขับเคลื่อนให้ลุล่วงเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน เราในฐานะคนไทย ต่างมีส่วนที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึง  ด้วยการให้บริการ และการแสดงน้ำใจ อาทิ  “อาเซียน เลน” สำหรับการบริการและการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การให้บริการอื่น ๆ สำหรับอาคันตุกะ นอกจากจะต้องซื่อตรงแล้ว ควรคำนึงถึงความสะดวกสบาย สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ชาวบ้าน ร้านรวง ต้องดูแลรักษาหน้าบ้านให้น่ามอง ไม่มีขยะ ร้านอาหาร ร้านขายของ ซึ่งปัจจุบันทราบว่าพยายามรณรงค์ “งด ลด เลิก” พลาสติก - โฟม ได้เป็นจำนวนมาก พร้อมหันมาใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะและลดโลกร้อน ซึ่งสอดรับกับแนวความคิดของไทยในฐานะประธานอาเซียนในครั้งนี้ ที่ต้องการจัดการประชุมแบบ “Green Meeting” เพื่อให้สมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาทั่วโลกที่มาเยือน ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ของเรานะครับ

พี่น้องประชาชนที่รักครับ 
จากการที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้านี้ รัฐบาลได้มีแผนงานโครงการจำนวนมากของหน่วยงานต่าง ๆ และกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ได้ตระเตรียมไว้ เพื่อชาวอาเซียนในภาพรวม อาทิ การประกาศให้ปี 2562 เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแผนงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทั้งในอาเซียนและทั่วโลก เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทย และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยมีประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในเวทีโลก อาทิ หนังสือวิวิธอาเซียน ฉบับภาษาอังกฤษ และหนังสือมรดกอาเซียน มรดกโลก ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่สำคัญของอาเซียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน  เทศกาลหุ่นอาเซียน และเปิดตัวภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เรื่อง “รามเกียรติ์” (หรือ รามายณะ) อันเป็นมรดกร่วม ทางวัฒนธรรมของอาเซียน งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ในโอกาสเฉลิมฉลอง 237 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก โดยจะจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในยุโรปและเอเชีย รวมทั้งนิทรรศการ ASEAN Street Food อีกด้วยทั้งหมดนี้ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมบทบาทของไทย ในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้นโยบายการทูตทางวัฒนธรรม เพื่อผสานอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยอัตลักษณ์ที่งดงาม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก นอกจากนี้จะเป็นการผนึกกำลังของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจะสร้างบทบาทเชิงรุกในประชาคมโลกต่อไปด้วย

 “พลังทางวัฒนธรรม” นั้น แม้จะเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถจะรับรู้ได้ถึงพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ นอกจากจะสะท้อนให้ถึงความเป็นชาติแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ได้อีกด้วย ดังนั้น ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 และขอหยิบยกมากล่าวซ้ำ อีกครั้ง เพื่อย้ำเตือนถึงความสำคัญของแต่ละรางวัล อาทิ รางวัลบุคคลแห่งปี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นำมาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย และปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของสังคมได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) คนไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม ศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ณ นคร เป็นผู้ชำระประวัติศาสตร์ แปลศิลาจารึก  ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างวัดร่องขุน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยได้รวบรวมพลังศิลปินขัวศิลปะเชียงราย เขียนภาพ The Hero และสละกำลังทรัพย์จัดตั้งพิพิธภัณฑ์จ่าแซมที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อีกด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ในอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน  ซึ่งได้ทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เป็นนักบริหารจัดการที่ดี สามารถช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ นาวาตรี สมาน กุนัน (จ่าแซม) อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา มาช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่า จนหมดสติ และเสียชีวิตลง นับว่าเป็นผู้กล้า ผู้เสียสละ เป็นวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่ยิ่งใหญ่ และนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ต้นแบบของเด็กและเยาวชน และประชาชน ในการช่วยเหลือสังคม มีผลงานที่โดดเด่นในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสร้างโรงพยาบาลเป็นเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดี และขอให้พวกเราทุกคนได้ยกย่องเป็นต้นแบบแห่งความดีงาม และความเป็นไทย ที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรา และอยากประกาศแก่นานาประเทศทั่วโลก ให้ได้รับรู้ว่าคนไทยมีความรู้ ความสามารถ มีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ มีจิตอาสา ที่สำคัญ เราทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งในการทำความดีเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่ทรงมีพระราชปรารถนา ให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติด้วย 

สุดท้ายนี้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ จะได้เฉลิมฉลองศกใหม่ กับครอบครัว และญาติมิตรตามวิถีไทยที่งดงาม และครรลองของบ้านเมือง ที่เหมาะสม ผมขอให้ผู้ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ขอให้เดินทางไปและกลับ โดยสวัสดิภาพ มีสติ ไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นที่ตั้งนะครับ

สำหรับชาวกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้ไปไหนไกล นอกจากจะมีการจัดกิจกรรม Count down แล้วยังมีงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าซึ่งมีกิจกรรมการกุศลมากมาย เหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกันของทุกคนในครอบครัว   นอกจากนี้ ผมขอแนะนำให้ลองไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และพหุวัฒนธรรม อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเกาะในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นถิ่นฐานของชุมชนชาวมอญที่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมมอญไว้อย่างเหนียวแน่น นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา  วัดสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิกรูปร่างต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ ตามโครงการเกาะเกร็ดโมเดล ที่คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถดำรงชีวิต และเดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย สำหรับของดีเมืองนนท์ นอกจากสวน “ทุเรียนนนท์” ที่มีชื่อเสียงแล้ว ก็ยังมีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่มีเสน่ห์ จากภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ สามารถแปลงเป็นอาชีพ  สร้างรายได้ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 6 อำเภอ 30 หมู่บ้าน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางน้ำ เส้นทางธรรมชาติ และเส้นทางวัฒนธรรม

อีกจังหวัด ที่ก็ไม่ไกลเลย เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และพหุวัฒนธรรมและการส่งเสริมเส้นทางปั่นจักรยาน บริเวณ คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นับว่าเป็นแหล่งโอโซนใหญ่ในเมืองที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ยังมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และพรั่งพร้อมด้วยวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ส (Times) ให้เป็น “ปอดกลางเมือง” ที่ดีที่สุดของเอเชียอีกด้วย  อีกทั้ง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ป้อมพระจุลจอมเกล้า สถานตากอากาศบางปู เมืองโบราณ และฟาร์มจระเข้ เป็นต้น

ขอบคุณนะครับ  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง มีสวัสดิภาพ ในการเดินทางไป - กลับและทุกครอบครัวมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ 

ที่มา; เว็บรัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม