หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐในพื้นที่ชายแดนใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 504/2561ลการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐในพื้นที่ชายแดนใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 8/2561 จัดโดยสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560-2562 โดยมีผู้นำศาสนา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 200 คน
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การประชุมนี้เกิดจากแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ตามกลไกประชารัฐ โดยมอบหมายให้หัวหน้าและผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ อีก 12 ท่าน ทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานไปยังคณะรัฐมนตรีและการบริหารราชการส่วนกลาง เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาและประสานงานให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นสังคมสันติสุขและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากความระลึกถึงมายังนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน หากมีโอกาสจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง พร้อมยังได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่า มีความห่วงใยเป็นพิเศษเกี่ยวกับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงขอให้ทุกภาคส่วนพยายามดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงอันตราย ความเสียหาย หรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่นเดียวกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ฝากความระลึกถึงประชาชนทุกคน และขอให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลประชาชนอย่างเข้มแข็ง พร้อมย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรองในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้
ในส่วนของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดคชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมที่จะให้ของขวัญแก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล “สร้างความสุขสู่ชายแดนใต้” กล่าวคือ การเปิดโอกาสทางการศึกษาใน “โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งสืบเนื่องมาจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในประเด็นความก้าวหน้าการทำงานด้านความมั่นคงในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68.33 ประกอบกับสามารถแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาชายแดนใต้ นำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว่า 27,376 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60
จึงต้องการที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาประชารัฐ ในลักษณะอยู่ประจำ พร้อมจัดที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ และอุปกรณ์ความจำเป็นต่าง ๆ ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 64 โรงเรียนใน 37 อำเภอของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐสังกัด สอศ. 4 วิทยาลัย ใน 4 จังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ.สงขลา, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 4,000 คน

ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม