หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี เน้นย้ำทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

 นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี เน้นย้ำทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี เน้นย้ำทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก


นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี เน้นย้ำทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
วันนี้ (23 ธันวาคม 2558) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 ท่าน ร่วมแถลงผลงานตามลำดับกลุ่ม cluster ดังนี้ 1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้านความมั่นคง 2. นายวิษณุ เครืองาม ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยวกีฬา และกิจการอื่น ๆ 4. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ด้านการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน 5. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ด้านสังคม และ 6. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีทุกกระทรวงแถลงผลงานที่สำคัญร่วมกัน
ในโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี ตอนหนึ่งว่า การแถลงข่าวในวันนี้มีความสำคัญ และแตกต่างจากการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่าน เพราะต้องการแสดงให้เห็นแนวคิด และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งตั้งใจอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตรงกันถึงปัญหา และสาเหตุที่เกิดขึ้น และจะคิดร่วมกันอย่างไร โดยเน้นให้เห็นผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมา และแนวคิดการทำงานต่อไปในอนาคตว่าจะทำอะไรต่อไปทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
สำหรับระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาลในการบริหารประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตั้งจะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จในช่วงที่ 1 คือ เร่งดำเนินการทำเรื่องเร่งด่วน ที่สามารถทำได้ภายในระยะเวลา เพื่อส่งต่อการปฏิรูปช่วงที่ 2 ให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไป ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 20 ปี และกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ 4 ฉบับ ฉบับละ 5 ปี เพื่อวางรากฐานให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคต
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้นึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” คือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน โดยภาคราชการต้องทำงานแบบบูรณาการจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุกกลุ่มต้องให้ความร่วมมือ และช่วยกันสร้างความเข้าใจให้คนทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร้อมช่วยกันสร้างการยอมรับ และอย่าพยายามขยายความขัดแย้งอีกต่อไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาของประเทศในขณะนี้ จำเป็นต้องมีการปฏิรูปเสียก่อน เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันอย่าทำให้เกิดปัญหาทับซ้อนขึ้นมาอีก

ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม