หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ครม. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment Master Plan

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

 

ครม. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment Master Plan

Thailand
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นอกจากอนุมัติงบประมาณ "โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล" 3.75 พันล้านบาท ยังเห็นชอบในหลักการของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วย
ขั้นถัดไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และคณะรัฐมนตรียังตั้ง "คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment" ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน เพื่อผลักดันแผนงานนี้ด้วย
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment Master Plan ประกอบด้วย 5 แผนงานสำคัญ ได้แก่
 1. ระบบการชำระเงินแบบ Any ID (นานานาม)
 2. การขยายการใช้บัตร
 3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 4. e-Payment ภาครัฐ
 5. การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ตามในเอกสารสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี)
 • ประสานสมาคมธนาคารไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางรองรับการชำระเงินแบบ Any ID และกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนรับเงินสวัสดิการของภาครัฐ และกระจายจุดรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง
 • ออกแนวนโยบาย และ / หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการใช้บัตร โดยรวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลักดันการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการกระจายจุดรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมกำหนดรูปแบบข้อความการชำระเงินในส่วนมาตรฐานหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกำหนดมาตรฐานให้เครื่องรับบัตรสามารถรองรับบัตรตั๋วร่วมได้
 • เชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ Any ID พร้อมปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลได้
 • หาแนวทางการกำหนดให้ผู้จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับเงินสดต้องมีเครื่องรับบัตรเพื่อให้ประชาชนสามารถชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
 • จัดทำแผนงานสำหรับการเปลี่ยนบัตรประชาชนให้รองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรองรับการชำระเงินในรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส (Off Line Contactless Smart Card) ภายใต้มาตรฐานของ คค. ได้
 • บูรณาการฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐ
 • พัฒนาระบบย่อยเพื่อรองรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
 • ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำระบบตามโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงนำเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ตัวกลางทางการเงินรายงานข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น
สำหรับคนที่สนใจข้อมูลของแผนนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยใน จดหมายข่าวของกระทรวงการคลัง ครับ (แต่ยังไม่มีเอกสารแผนฉบับเต็มให้ดู)

ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม