หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ศธ.-ทก.หารือความร่วมมือสนับสนุน ICT เพื่อการศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 474/2558
ศธ.-ทก.หารือความร่วมมือ
สนับสนุน ICT เพื่อการศึกษา
ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เกี่ยวกับความร่วมมือการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) และผู้บริหารด้านนโยบายและแผน/ยุทธศาสตร์ ของทั้งสองกระทรวง ร่วมหารือ
รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือร่วมกันว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and CommunicationTechnology : ICT) มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของไทย
โดยทั้งสองกระทรวงต่างได้ทำการบ้านสำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ กล่าวคือ ต่างมีคำถามและคำตอบที่สอดคล้องกัน สำหรับในสิ่งที่ ศธ.ต้องการขอความช่วยเหลือ ทาง ทก.ก็มีคำตอบที่จะได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เกือบจะสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง จึงเห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อลงรายละเอียดการทำงานว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีตั้งแต่ปี 2559 เพราะ ทก.ได้รับงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งของงบประมาณดังกล่าวจะนำมาช่วยพัฒนาการศึกษา
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาของการใช้ ICT เพื่อการศึกษาว่า ที่ผ่านมากระทรวงทั้งสองมีการดำเนินงานร่วมกันน้อยมาก ทั้งๆ ที่ ทก.เป็นผู้ดูแลระบบ ICT ของประเทศ นอกจากนี้งบประมาณในการดูแลระบบ ICT ของ ศธ.ยังมีความซ้ำซ้อนอยู่ในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เมื่อได้วางแผนบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรหลักเข้าด้วยกัน จะทำให้เหลืองบประมาณที่สามารถนำไปพัฒนา ICT ในสถานศึกษาที่ยังขาดแคลนได้อีก 8,000 แห่ง รวมทั้ง ทก. ก็ได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนา ICT ไปยังสถานศึกษาเพิ่มอีกกว่า 4,000 แห่ง จากความร่วมมือดังกล่าวยิ่งจะทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลเร็วขึ้น
นอกจากการหารือความร่วมมือข้างต้นแล้ว ยังได้หารือถึงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่ง ทก.ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ซึ่งจะให้ กศน.ตำบล เป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน กศน.ตำบลมีจำนวน 7,424 แห่ง และปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 268 แห่ง แต่ความร่วมมือครั้งนี้จะขยายเป็น 1,680 แห่ง เพื่อให้การศึกษาครอบคลุมผู้เรียน กศน. ซึ่งมีจำนวนกว่า 1.2 ล้านคนมากยิ่งขึ้น โดย ศธ.จะให้นักศึกษาอาชีวะไปให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงในการสอนแก้ปัญหาระบบไอที เบื้องต้นให้ประชาชนในชุมชนอีกด้วย  ทำให้เห็นว่าความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 1+1=3 ของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากความร่วมมือนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณได้ เพราะหากต่างคนต่างทำจะไม่สามารถเติมเต็มและแก้ปัญหาต่างๆ ได้
นอกจากนี้ ได้หารือถึงการดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมในสถานศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้เทคโนโลยี ICT ด้วย
รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ได้เกิดความร่วมมือหลายเรื่อง เช่น ความร่วมมือด้านโครงข่ายเพื่อการศึกษา เช่น การวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังสถานศึกษาทุกสังกัด, การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยัง กศน. ตำบลทั้งหมด 7,424 แห่ง ในระยะแรก ปีต่อเนื่อง ตลอดจนให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะฟรีผ่านสื่อสัญญาณทั้งใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) ความเร็ว 30 Mbps, ไวไฟ (Wi-fi) ความเร็ว 10-30 Mbps, ดาวเทียม (Satellite) ความเร็ว 4/2Mbps
นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยให้ กศน.ตำบล ทั้ง 7,424 แห่ง เป็นกลไกการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบท ซึ่ง กศน.ตำบลมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว 3,200 แห่ง และยังไม่มีอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต 4,224 แห่ง ในจำนวนศูนย์ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็จะได้รับการปรับกายภาพและบทบาทให้เป็นศูนย์ICT ชุมชน ซึ่งจะขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และพัฒนาไปเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระยะต่อไป โดยวางเป้าหมายให้ปี 2559 มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเกิดขึ้น 2,231 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลครบทุกตำบล
ที่ประชุมยังได้หารือถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Space) ซึ่งได้ดำเนินการ โครงการที่สำคัญ คือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (สกอ.), โครงการคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สป.ศธ.), โครงการ DLIT, โครงการบูรณาการเรียนรู้สู่อาชีพและวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล (สอศ.) โดย ศธ.เห็นชอบการสนับสนุนเชิงนโยบายที่จะให้มีการบูรณาการโครงการที่มีรูปแบบคล้ายกัน ให้เป็นคลังสื่อหรือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ ให้สามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและความสะดวกของผู้ใช้งานให้สามารถค้นหาและใช้งานสื่อการเรียนรู้จากหลายระบบได้ในที่เดียว หรือ Single Sign-on
อีกประเด็นหนึ่งที่ได้เห็นชอบร่วมกันในครั้งนี้ คือ โครงการดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าไปยังโรงเรียนพื้นที่ชายขอบห่างไกล รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนรู้ โดยในปี 2559 ทก.จะได้นำร่อง 20 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา กศน. 10 แห่ง, โรงเรียน สพฐ.แห่ง, โรงเรียน ตชด. แห่ง และเพื่อความยั่งยืนของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการนำร่อง จะขอความร่วมมือจากสำนักงาน กศน.และ สพฐ. สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค่าดูแลรักษา ค่าแอพพลิเคชั่นต่างๆ โดยเฉลี่ยโรงเรียนละ แสนบาทต่อปียกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่ สพฐ. โรง จำนวน แสนบาทต่อปี

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม