หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สมเด็จพระเทพฯ-พระองค์โสมฯ เสด็จฯ งานสโมสรสันนิบาต ทอดพระเนตรการแสดงโขน

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

สมเด็จพระเทพฯ-พระองค์โสมฯ เสด็จฯ งานสโมสรสันนิบาต ทอดพระเนตรการแสดงโขน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมด้วยพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จพระราชดำเนินงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวา ทอดพระเนตรการแสดงโขนชุด "เทพไทถวายพระพร"
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 7 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จด้วย
ภายในงานได้มีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เต็มยศ เป็นซุ้มพระวิมาน 3 ยอด ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม ตามลักษณะของงานจิตรกรรมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากสํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ประดิษฐานด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า และติดตั้งเวทีการแสดงขนาดใหญ่ มีการนำดอกไม้ มาประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ได้เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลาประมาณ 18.40 น. เพื่อเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และในโอกาสนี้รัฐบาลได้เชิญพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานหน่วยงานต่างๆ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ พลเรือน ข้าราชการในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งเอกอัครราชทูต อุปทูต ผู้ช่วยทูตทหาร กงสุล หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ และหัวหน้าสำนักข่าวต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมงาน
จากนั้น พลเอกประยุทธ์ กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระราชานุญาต กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ว่า "ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รัฐบาลจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกและซาบซึ้งอยู่เสมอว่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทั้งชาติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมิทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์รู้จักความพอดีพอประมาณ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในการทำความดี ทรงเปรียบประดุจดวงพระประทีปนำชีวิตของปวงชนชาวไทยให้ดำรงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมี ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต โปรดดลบันดาลประทานพรให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้ว มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ สำเร็จดังพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ ในวาระนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป
พร้อมนำผู้ร่วมงานกล่าวคำ "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง และเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพลเอกประยุทธ์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภริยานายกรัฐมนตรี ถวายสูจิบัตรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในการนี้ ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรการแสดงโขนชุด "เทพไทถวายพระพร" โดยสำนักบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร แบ่งเป็น 4 ฉาก ได้แก่ ชุมนุมเทพยดาเหล่านางฟ้าถวายพระพร มงกุฎจุติ หิมพานต์ และเย็นศิระเพราะพระบริบาล นอกจากนี้ ยังมีการบรรเลง และขับร้องบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
เมื่อได้เวลาอันสมควร พลเอกประยุทธ์ พร้อมภริยา ได้ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่งเสด็จ.
ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม