หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อัญเชิญ 'พระอัฐิ' บรรจุเจดีย์หินอ่อน ประดิษฐานวัดบวรฯ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

อัญเชิญ 'พระอัฐิ' บรรจุเจดีย์หินอ่อน ประดิษฐานวัดบวรฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์เก็บพระอัฐิ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก” เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระอัฐิบรรจุในพระเจดีย์หินอ่อนกลับมาประดิษฐานยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ เปิดให้พุทธศาสนิกชนสักการะถึงวันที่ 19 ธ.ค. สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯเก็บพระอัฐิ “สมเด็จพระสังฆราช” ทั้งนี้ เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ในการเก็บพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย เมื่อเสด็จฯถึงพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิ ทรงพระสุหร่ายสรงพระอัฐิ ทรงทอดผ้าไตรพระสามหาบ 2 สำรับ พระสงฆ์สดับปกรณ์แล้ว ทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานในพระเจดีย์
จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ในพลับพลาอิศริยาภรณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เสด็จฯตามพระอัฐิขึ้นประทับ ณ พลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอัฐิ ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ ทรงประเคนสำรับภัตตาหาร ถวายตู้สังเค็ดแด่พระสงฆ์สามหาบ พระสงฆ์สามหาบถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ แล้วทรงทอดผ้าไตร จากนั้นเสด็จฯกลับ ขณะเดียวกัน เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิ และกล่องหินบรรจุพระสรีรางคารขึ้นรถยนต์พระประเทียบกลับไปประดิษฐานยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ
เวลา 08.17 น. ขบวนรถพระประเทียบอัญเชิญพระอัฐิมาถึงยังวัดบวรฯ โดยมีคณะสงฆ์วัดบวรฯ และพระประยูรญาติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแถวรอรับบริเวณด้านหน้าตำหนักเพ็ชร จากนั้นเจ้าพนักงานอัญเชิญพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิขึ้นประดิษฐานยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ เปิดให้พุทธศาสนิกชนที่มารอรับพระอัฐิเข้าสักการะจนถึงวันที่ 19 ธ.ค.
พระสุทธิสารเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรฯ กล่าวว่า พระเจดีย์บรรจุพระอัฐิมี 3 องค์ ทำจากหินอ่อน โดยภายในพระเจดีย์มีพระลองทำจากงาช้าง อีกชั้นหนึ่งบรรจุพระอัฐิ พระเจดีย์บรรจุพระอัฐิที่ประดิษฐานยังวัดบวรฯ และวัดเทวสังฆาราม ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบรรพชาและอุปสมบท ทำจากหินอ่อนสีน้ำตาล หรือหินอ่อนสีน้ำผึ้ง เป็นหินอ่อนที่หายากจาก จ.กาญจนบุรี ส่วนพระเจดีย์สีขาว สร้างด้วยหินอ่อนจากต่างประเทศ จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี เป็นวัด ที่พระองค์สร้างขึ้น ส่วนพระสรีรางคาร หรือเถ้ากระดูก จะบรรจุในกล่องหิน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรฯ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิ เมื่อเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะถึงช่วงเช้าวันที่ 19 ธ.ค.แล้ว ในเวลา 16.30 น.ของวันที่ 19 ธ.ค. จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ จากนั้นจะอัญเชิญพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิไปประดิษฐานยังตำหนักเดิม เป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรฯ ทุกรูป ส่วนพระสรีรางคารจะอัญเชิญประดิษฐานยังวิหารเก๋ง

ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม