หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 450/2558 พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน
โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน  โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ได้เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมในสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพาน ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2558 ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ในประเทศอินเดียและเนปาล โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบท 35 คน บวชเนกขัมมะ 57 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน
 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด สพฐ.เข้าร่วมพิธี
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ 15,369 โรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและครูไม่ครบวิชาเอก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว สพฐ.จึงได้จัดทำโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่นับถือพุทธศาสนา ได้เดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมในสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา และปรินิพาน อันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด 45 พรรษาของพระพุทธองค์ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2558 ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบท 35 คน บวชเนกขัมมะ 57 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน ทั้งนี้ สพฐ.ได้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปในครั้งนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานหน้าที่ราชการ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรอุปสมบทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ สพฐ.และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร ผ้าห่มสักการะพระพุทธเจ้า ผ้าป่าสามัคคี 10 วัดไทยในแดนพุทธภูมิ ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
 
 พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน
โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ร่วมโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ที่มาชุมนุมพร้อมกันในมณฑลพิธีแห่งนี้ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นมิ่งมหามงคลแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อขจัดทุกข์ยากน้อยใหญ่ ผดุงพสกนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ทรงนำความเจริญวัฒนา และความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทยทุกภูมิภาค
ในพระราชกรณียกิจด้านการศาสนานั้น ทรงมีพระราชจริยวัตรเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นพุทธมามกะผู้เคร่งครัดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในประเทศไทยและในแดนพุทธภูมิ และทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก อาทิ ทรงมีพระราชดำริในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย พระราชทานคำวินิจฉัยรูปแบบพระมหาธาตุเจดีย์ พร้อมทั้งพระราชทานฝีพระหัตถ์ปรับปรุงรูปแบบให้งดงามยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเป็นปฐมฤกษ์ และเป็นทุนในการทำนุบำรุงพระมหาธาตุเจดีย์ให้ยั่งยืน ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่แดนพุทธภูมิ พร้อมกับพระราชทานเส้นพระเจ้าเมื่อครั้งออกทรงพระผนวช เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานในพระมหาธาตุเจดีย์ และพระราชทานนามพระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ว่า “พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา”
พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระองค์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาคือ การเสด็จออกทรงพระผนวชระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 ในระหว่างที่ทรงพระผนวช ทรงปฏิบัติพระองค์ตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์อย่างเคร่งครัด ทรงลงพระอุโบสถ ทำวัตร และออกบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันมิได้ขาด เป็นการแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ยิ่ง
นอกจากนี้ ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำพระพุทธรูปปางมารวิชัยขึ้น เรียกว่า “พระพุทธนวราชบพิตร” เป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาล โดยที่ฐานบัวหงายของพระพุทธนวราชบพิตรได้บรรจุพระพุทธรูปพิมพ์ “กำลังแผ่นดิน” ไว้ 1 องค์ และเมื่อใดที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดใด ก็ให้อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรไปประดิษฐาน เพื่อให้พระองค์ทรงสักการะ นับเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและจงรักภักดีที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสถาพรมาจวบจนถึงปัจจุบัน
ในศุภวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิภัย และอุปัทวันตรายใดๆ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม