หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยูเนสโกประกาศให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ ด้านอาหาร ปี 2558

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 476/2558ยูเนสโกประกาศให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์
ด้านอาหาร ปี 2558
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Phuket City of Gastronomy) ประจำปี 2558
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้รับสมัครเครือข่ายเมืองแห่งความสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค ใน 7 สาขา คือ 1) ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (Crafts and Folk) 2) ด้านการออกแบบ (Design) 3) ภาพยนตร์ (Film) 4) อาหาร (Gastronomy) 5) วรรณกรรม (Literature) 6) มีเดีย อาร์ต (Media Arts) 7) ดนตรี (Music)
ซึ่งในปี พ.ศ.2558 ได้มีเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองแห่งความสร้างสรรค์ของยูเนสโก จำนวน 47 เมืองจาก 33 ประเทศในทุกสาขา โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านอาหารนั้นมี 9 เมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้แก่ Belem (บราซิล), Bergen (นอร์เวย์), Burgos และ Denia (สเปน), Ensenada (เม็กซิโก), Gaziantep (ตุรกี), Parma (อิตาลี) และ Tucson (สหรัฐอเมริกา) รวมทั้งภูเก็ต (ไทย)
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558, Mrs. Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 47 เมืองจาก 33 ประเทศ เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของเมืองแห่งความสร้างสรรค์ (Creative Cities) ด้านอาหาร (Phuket City of Gastronomy) ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นประเทศเดียวในทวีปเอเชีย  โดยเทศบาลนครภูเก็ตสามารถนำชื่อและตราสัญลักษณ์ขององค์การยูเนสโกไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย
การที่ภูเก็ตได้รับการคัดเลือก เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities) ของยูเนสโกในสาขา Gastronomy เพราะเห็นว่าภูเก็ตเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ อาหารทะเลอันดามัน อาหารไทย อาหารบาบ๋าท้องถิ่น และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
นอกจากนี้ การพัฒนาเมืองภูเก็ตยังคำนึงถึงการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมทั้งคำนึงถึงการวิจัยพัฒนา โดยมีแผนการพัฒนาเมืองในระยะยาว และได้ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดในปี 2558 เพื่อให้ภูเก็ต “เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” อีกทั้งภูเก็ตยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์การประชุมนานาชาติ ศูนย์ฝึกอบรมด้านอาหาร และศูนย์วิจัยที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่นานาประเทศ พร้อมทั้งมีสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เปิดสอนด้านวิทยาการอาหาร ที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนและเอื้อประโยชน์ให้แก่เมืองเครือข่ายอื่นๆ ของยูเนสโก
ดังนั้น การประกาศให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ของยูเนสโก จึงนับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะความโดดเด่นในอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร และจะได้รับประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร ทรัพยากรร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ของยูเนสโกในอนาคตด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการยูเนสโก ก็ความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับเทศบาลเมืองต่างๆ ของไทย เพื่อผลักดันให้สามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 7 สาขาของยูเนสโกในอนาคตต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://en.unesco.org/creative-cities/events/47-cities-join-unesco-creative-cities-network
ขอบคุณ ข้อมูลจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม