หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รมช.ศธ."ธีระเกียรติ" มอบนโยบายคณะกรรมการบริหาร สทศ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 437/2558
รมช.ศธ."ธีระเกียรติ" 
มอบนโยบายคณะกรรมการบริหาร สทศ.
 ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้พบกับคณะกรรมการบริหาร สทศ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อที่จะมาพูดคุยและให้นโยบายในการดำเนินงาน โดยมีประเด็นหลักเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูประบบประเมินผลการจัดการศึกษาในทุกเรื่อง ตั้งแต่การประเมิน ครู เด็ก และสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดูแล โดยมี สทศ. เป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา เพราะหากไม่มี สทศ. จะไม่สามารถรู้ได้ว่าการจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จหรือไม่ เราก็หลับหูหลับตาคิดเอาเองว่าเราทำสำเร็จ
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สทศ. ได้ทำการจัดสอบวิชาหลัก และ O-NET ให้กับเด็กนักเรียน ผลปรากฏว่าคะแนนของเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ จึงได้หารือกับ สทศ. เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการประเมินที่ยุติธรรมและตรงตามความเป็นจริงนี้ ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง
 นอกจากนี้ เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายการออกข้อสอบอัตนัยกับ สทศ. เพราะหากจะสอนให้เด็กคิดเป็น ก็ต้องมีวิธีการประเมินว่าเด็กคิดเป็นหรือไม่ ซึ่งข้อสอบปรนัยไม่สามารถวัดได้ ดังนั้น สทศ.จะเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัยแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังเช่นในปีการศึกษา 2559 จะมีข้อสอบอัตนัยภาษาไทยในการสอบ O-Net สำหรับเด็ก ป.6 ร้อยละ 20
นอกจากนี้ ในปัจจุบัน สทศ. มีบุคลากรที่ดูแลเรื่องคุณภาพข้อสอบจริงๆ เพียง 5 คน แต่มีกระบวนการจัดสอบที่ควบคุมเรื่องความยุติธรรม และความมั่นคง (Security) ของข้อสอบ ไม่ให้เกิดการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สทศ.เก่งและมีความชำนาญในด้านนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องความสามารถในการควบคุมคุณภาพข้อสอบ ยังต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาคุณภาพข้อสอบต่างๆ ให้มีคุณภาพ
 อีกหนึ่งประเด็นสำคัญ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ อาทิ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, หากยังมีการออกข้อสอบแบบเดิมๆ โดยไม่ได้ออกในสิ่งซึ่งเป็นหลักจริงๆ หรือออกข้อสอบไม่สอดคล้องกับหลักสูตร จะทำให้เด็กจะพะว้าพะวง และส่งผลทำให้ผู้ปกครองไม่สนับสนุนนโยบายนี้ อีกทั้งนักเรียนจะพากันไปเรียนพิเศษเพราะกังวลว่าครูสอนไม่ครบ และจะทำให้การปฏิรูปล้มเหลว ซึ่งปลายทางของการประเมินหรือการวัดผลการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก, สำคัญถึงขั้นที่ทำให้บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งเกือบจะล่มจม เพราะไปหลอกการประเมินในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า แม้ไม่มีใครชอบการประเมิน แต่ก็ต้องการให้ทุกคนรักสถาบันประเมิน ต้องการให้ทุกคนรัก สทศ. เพราะเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้ปกครองกว่าล้านคนต่อปี กล่าวคือ หลังจากผ่านการสอบ O-NET หรือ GAT/PAT เด็กและผู้ปกครองควรจะดีใจว่าประเทศยุติธรรม ข้อสอบดี และมีความเป็นธรรม ไม่ใช่สอบเสร็จแล้วมีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์

 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 สุดท้ายนี้ สทศ.จะเป็นหน่วยงานที่จะให้ความร่วมมือเรื่องการประเมินครูหรือการคัดครูในอนาคต รวมทั้งการประเมินนามธรรมอีกหลายๆ เรื่องด้วย โดยจะเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะฉะนั้น สทศ. จึงต้องเป็นองค์กรที่สำคัญและต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องช่วยให้การพัฒนานั้นสำเร็จ และพร้อมให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ต่อไป


ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม