หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันต้านโกงสากล

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

วันต้านโกงสากล

วันต้านโกงสากล

วันต้านโกงสากล : บทบรรณาธิการ 7 ธ.ค. 58

 
                      แวะเวียนกันมาอีกปีสำหรับวันต่อต้านการทุจริตสากล หรือวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2546 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกยูเอ็น 191 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ยูเอ็นจึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ที่หลายประเทศในโลกประสบในเรื่องดังกล่าวมากน้อยต่างกัน แต่ที่สำคัญทุกประเทศไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสร้างความด่างพร้อยเป็นที่แน่แท้
 
                      ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ล่วงเลยมา วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลนี้แทบจะไม่อยู่ในหัวสมองของคนไทยส่วนใหญ่เลย หลายคนแทบจะไม่รู้ว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับวันนี้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปลุกขวัญค่านิยมให้ประชาชนแต่ละประเทศเห็นถึงความร้ายกาจของการทุจริต ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันรณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิกกระทำที่เสื่อมเสียในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านๆ มา แม้จะประกาศต้านคอร์รัปชั่น แต่ดูเหมือนการทำงานยังไม่จริงจังเท่าที่ควร ทั้งที่ควรสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่า การทุจริตเป็นที่กีดขวางความร่วมมือในอันที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษเช่นไร บ่อนทำลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเช่นไร กลับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งขึ้นมาจัดการกันไปเองตามหน้าที่
 
                      ปีนี้จึงนับเป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่รัฐบาลปัจจุบันเล็งความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่ต้องร่วมมือและให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งการทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง. องค์กรภาคเอกชนอย่าง เอซีที มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิเพื่อคนไทย และรัฐบาลเองโดยคณะรัฐมนตรี โดยต้องดำเนินการควบคู่ทั้งมาตรการเชิงระบบที่ยั่งยืน และการสร้างความตื่นรู้ด้วยงานเชิงสัญลักษณ์ เช่น การรับเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน
 
                      ประเทศต่างๆ รวม 191 ประเทศ ได้ร่วมลงนามทำข้อผูกพันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชั่นว่าเป็นพิษภัยอย่างไรและเรื่องนี้เป็นบ่อเกิดของหลายปัญหาในทุกระดับชั้น ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องระดับประเทศ ซึ่งสำหรับประเทศไทยการปราบปรามคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการต่อต้านอย่างจริงจังและอยู่ในโรดแม็พระยะที่ 2 โดยทำควบคู่ไปพร้อมการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานสู่อนาคต ประเด็นสำคัญคือ สังคมต้องสร้างการรับรู้และต้องช่วยกันว่า เมื่อรู้ว่ามีการกระทำการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการใดหรือองค์กรใด ต้องร่วมมือกันเพื่อให้การต่อต้านการทุจริตด้วยความสุจริตยุติธรรม โดยไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เพื่อเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไปในอนาคต
 

ที่มา ; เว็บ  นสพ.คมชัดลึก


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม