หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ศธ.-กกต. หารือความร่วมมือ กิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 461/2558ศธ.-กกต. หารือความร่วมมือกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับ ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ อาทิ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเข้าหารือครั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการวางรากฐานการสร้างพลเมืองที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์ "การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ" ซึ่งเป็นความมุ่งหวังที่สำนักงาน กกต.จะพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้จิตสำนึกของคนไทยร่วมกัน โดยยึด 6 หลักที่สำคัญคือ หลักสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ นิติธรรม และเหตุผล พร้อมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ 4 เรื่อง ดังนี้
     - ความร่วมมือกับสำนักงาน กศน. 
       1) ขอความร่วมมือให้สำนักงาน กศน. ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานระหว่างสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) จำนวน 7,400 แห่งทั่วประเทศ ในช่วงที่มีการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติ
       2) ขอให้ กศน.ตำบล เป็นสถานที่ตั้งของ ศส.ปชต. โดยครู กศน.ตำบล จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ศส.ปชต. ด้วย
     - ความร่วมมือกับ สพฐ.
       3) ขอความร่วมมือจาก สพฐ. ในการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยพิจารณานำรูปแบบการจัดกิจกรรมต้นแบบโรงเรียนประชาธิปไตย เช่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์, กิจกรรมการปลูกฝังความเป็นพลเมืองของโรงเรียนวัดลำกระดาน, โครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฯลฯ  มาปรับใช้
       4) ขอให้ สพฐ. กำหนดตัวชี้วัดเรื่องความเป็นพลเมืองหรือกิจกรรมสร้างพลเมืองและการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานในการประเมินสถานศึกษาภายนอก

ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นอกเหนือจากข้อเสนอดังกล่าวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะรับไปพิจารณาดำเนินการร่วมกันแล้ว ยังได้มีการหารือความร่วมมือกันในประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การส่งเสริมให้ผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียน กศน.ที่มีจำนวนกว่า 1.2 ล้านคนได้มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองและประชาธิปไตย ที่จะต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง (Fact)มากกว่าที่จะใช้แต่ความรู้สึก (Feeling) ส่วนตัวเท่านั้น
นอกจากนี้ การที่ กกต.ตั้งโจทย์การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในเรื่อง ความเป็นพลเมือง การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การเลือกตั้ง รวมทั้งการสร้างจิตอาสา ทั้งจิตอาสาที่เกิดขึ้นภายในบ้านและนอกบ้าน
ในส่วนของข้อเสนอการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนั้น ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนคุณธรรม ที่มอบให้ สพฐ. ได้นำเรื่องประชาธิปไตยเสริมเข้าไปในส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในโรงเรียนดังกล่าว รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อีกด้วย

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม