หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ศธ.-กกต. หารือความร่วมมือ กิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 461/2558ศธ.-กกต. หารือความร่วมมือกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับ ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ อาทิ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเข้าหารือครั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการวางรากฐานการสร้างพลเมืองที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์ "การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ" ซึ่งเป็นความมุ่งหวังที่สำนักงาน กกต.จะพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้จิตสำนึกของคนไทยร่วมกัน โดยยึด 6 หลักที่สำคัญคือ หลักสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ นิติธรรม และเหตุผล พร้อมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ 4 เรื่อง ดังนี้
     - ความร่วมมือกับสำนักงาน กศน. 
       1) ขอความร่วมมือให้สำนักงาน กศน. ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานระหว่างสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) จำนวน 7,400 แห่งทั่วประเทศ ในช่วงที่มีการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติ
       2) ขอให้ กศน.ตำบล เป็นสถานที่ตั้งของ ศส.ปชต. โดยครู กศน.ตำบล จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ศส.ปชต. ด้วย
     - ความร่วมมือกับ สพฐ.
       3) ขอความร่วมมือจาก สพฐ. ในการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยพิจารณานำรูปแบบการจัดกิจกรรมต้นแบบโรงเรียนประชาธิปไตย เช่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์, กิจกรรมการปลูกฝังความเป็นพลเมืองของโรงเรียนวัดลำกระดาน, โครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฯลฯ  มาปรับใช้
       4) ขอให้ สพฐ. กำหนดตัวชี้วัดเรื่องความเป็นพลเมืองหรือกิจกรรมสร้างพลเมืองและการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานในการประเมินสถานศึกษาภายนอก

ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นอกเหนือจากข้อเสนอดังกล่าวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะรับไปพิจารณาดำเนินการร่วมกันแล้ว ยังได้มีการหารือความร่วมมือกันในประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การส่งเสริมให้ผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียน กศน.ที่มีจำนวนกว่า 1.2 ล้านคนได้มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองและประชาธิปไตย ที่จะต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง (Fact)มากกว่าที่จะใช้แต่ความรู้สึก (Feeling) ส่วนตัวเท่านั้น
นอกจากนี้ การที่ กกต.ตั้งโจทย์การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในเรื่อง ความเป็นพลเมือง การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การเลือกตั้ง รวมทั้งการสร้างจิตอาสา ทั้งจิตอาสาที่เกิดขึ้นภายในบ้านและนอกบ้าน
ในส่วนของข้อเสนอการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนั้น ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนคุณธรรม ที่มอบให้ สพฐ. ได้นำเรื่องประชาธิปไตยเสริมเข้าไปในส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในโรงเรียนดังกล่าว รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อีกด้วย

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม