หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

5 ธันวาคม 2558

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
นายกรัฐมนตรีนำพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นายกรัฐมนตรีนำพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (5 ธันวาคม 2558) เวลา 19.29 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา คู่สมรส เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” พุทธศักราช 2558 โดยมี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส เดินทางถึง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จบแล้ว นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินขึ้นสู่เวที และเข้าประจำ ณ แท่นเกียรติยศ รับฟังคำกล่าวรายงาน จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายคำนับ ณ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับ จุดเทียนชัยเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล แล้วถวายคำนับ
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ความว่า
"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ในมหามงคลสมัยที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา อันเป็นศุภวาระสำคัญของคนไทยทั้งชาติเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ 5 ธันวาคมศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมอยู่ ณ บริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีความปลาบปลื้มปีติ และรู้สึกสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเปี่ยมล้นด้วยทศพิธราชธรรม และพระเมตตากรุณา
ตลอดระยะเวลานับแต่ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นร่มฉัตรปกเกล้า ปกกระหม่อมปวงชนชาวไทย ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาถวัลย์กำลังใจ และพลังของชาติ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ ล้วนก่อให้เกิดคุณูปการอันใหญ่หลวง แก่การแก้ไขปัญหาของชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เป็นหลักชัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ปวงพสกนิกรทั่วหล้าต่างสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันอเนกอนันต์ หาที่สุดมิได้ นับเป็นบุญอันประเสริฐ เกิดมาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร มีชีวิตอย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ ณ มหามงคลโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายพระพรชัยมงคล ดังนี้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ตลอดกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และนำร้องเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธี และประชาชนทั้งในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร จบแล้ว นายกรัฐมนตรีกล่าวนำ "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม