หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วัดบวรฯเปิดให้ชาวพุทธ สักการะพระอัฐิถึง24ธ.ค.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

วัดบวรฯเปิดให้ชาวพุทธ สักการะพระอัฐิถึง24ธ.ค.“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” เสด็จแทนพระองค์ในการอัญเชิญพระอัฐิ และบรรจุพระสรีรางคาร “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ประดิษฐานยังตำหนักเดิม และพระวิหารเก๋ง วัดบวรฯเปิดให้พุทธศาสนิกชนสักการะพระอัฐิในส่วนที่จะอัญเชิญไปวัดเทวสังฆาราม และวัดญาณสังวราราม เข้าสักการะได้ที่ตำหนักเพ็ชรถึงวันที่ 24 ธ.ค.นี้ เตรียมพิมพ์เพิ่มหนังสือ “บวรธรรมบพิตร”
วันสุดท้ายในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ และบรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ธ.ค. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ และบรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเสด็จถึงยังตำหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระอัฐิ และพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวรฯแล้ว ทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธปฏิมา พระสงฆ์ถวายพรจบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย์พระอัฐิขึ้นพระราชยานไปประดิษฐาน ณ ตำหนักเดิม ทรงยืนส่งพระเจดีย์พระอัฐิ และโปรดเกล้าฯให้ พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เสด็จตามพระเจดีย์พระอัฐิ ไปยังที่ประดิษฐานบนตำหนักเดิม จากนั้นทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญผอบพระสรีรางคารขึ้นพระราชยานไปยังพระวิหารเก๋ง ทรงเสด็จตามพระสรีรางคารไปยังพระวิหารเก๋ง ทรงทอดผ้าไตรที่หน้าถ้ำศิลาบรรจุพระสรีรางคาร เมื่อทรงบรรจุแล้ว ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ และของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระสรีรางคาร และเสด็จกลับ
จากนั้นเจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระสรีรางคาร ส่วนที่เหลือไปบรรจุยังฐานพระพุทธชินสีห์จำลอง ที่พระวิหารเก๋ง ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในการหล่อขึ้นมา เนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษา
ส่วนบรรยากาศที่วัดบวรฯ ตั้งแต่ช่วงเช้ามีพุทธศาสนิกชนมารอรับเสด็จอยู่เต็มโดยรอบตำหนักเพ็ชร ทั้งยังเฝ้ารอหวังว่าจะมีโอกาสที่จะเข้าสักการะพระอัฐิ จนกระทั่งเวลาประมาณ 12.00 น. หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ และบรรจุพระสรีรางคาร ทั้งมีการอัญเชิญพระอัฐิไปประดิษฐานยังตำหนักเดิม และอัญเชิญพระสรีรางคาร ไปบรรจุยังถ้ำศิลาบนพระวิหารเก๋งเรียบร้อยแล้ว ทางวัดบวรฯประกาศว่า สมเด็จพระวันรัตรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรฯ ได้มีเมตตาอนุญาตให้นำพระอัฐิที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี และที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ให้อัญเชิญมาประดิษฐานยังตำหนักเพ็ชร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะจนถึงวันที่ 24 ธ.ค.นี้ โดยระหว่างนี้ถึงวันที่ 23 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และเฉพาะวันที่ 24 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เมื่อสิ้นเสียงประกาศ พุทธศาสนิกชนที่เฝ้ารออยู่โดยรอบตำหนักเพ็ชรต่างทยอยกันมาต่อแถวรอตั้งแต่หน้าตำหนักเพ็ชร จนยาวออกไปถึงถนนพระสุเมรุ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบวรฯ
ทั้งนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรฯ กล่าวว่า พระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรฯ ประดิษฐานในซุ้มเดียวกับพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ บนตำหนักเดิม ซึ่งจะอัญเชิญออกมาเนื่องในวันสำคัญของวัดเท่านั้น ในส่วนหนังสือบวรธรรมบพิตร ทางวัดยังแจกให้แก่ พุทธศาสนิกชนที่มาสักการะพระอัฐิ จนถึงวันที่ 24 ธ.ค. ซึ่งขณะนี้ได้พิมพ์แจกไปแล้วประมาณ 3 แสนเล่ม และจะพิมพ์เพิ่มอีกประมาณ 5 หมื่นเล่ม ส่วนพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรฯที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นมานั้น ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่อาคารมานุษยนาควิทยาทาน โดยจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และเมื่ออาคาร 100 ปีสมเด็จพระสังฆราชสร้างเสร็จ จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังอาคารหลังดังกล่าวต่อไป

ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม