หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

รมว.ศธ.กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุน ODOS

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 61/2557
 รมว.ศธ.กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุน ODOS
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.สิรินธร  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 (One District One Scholarship : ODOS) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ศธ. และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 รองปลัด ศธ. กล่าวรายงานถึงการจัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในครั้งนี้ว่า ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 โดยมีผู้รับทุนรุ่นที่ 4 รอบที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นผู้รับทุนประเภทที่ 1 จำนวน 14 คน และทุนประเภทที่ 2 จำนวน 126 คน มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน การชี้แจงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นักเรียนทุนควรรู้ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักนิติการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับทุนได้ทำความรู้จักกัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ คือ การมุ่งหวังให้ผู้รับทุนทุกคนตระหนักถึงเจตนารมณ์ของการเป็นนักเรียนทุนโครงการฯ รับทราบกฎ ระเบียบ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล อีกทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับทุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับทุนในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศต่อไป
  
 
รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลเห็นว่านักเรียนไทยจำนวนมากมีศักยภาพแต่ขาดโอกาส จึงได้มีแนวความคิดที่จะอาศัยนักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสนี้ให้ได้รับโอกาสในการไปศึกษาหาความรู้ในประเทศที่มีคนไทยไปศึกษาน้อย เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ และเป็นช่องทางที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีลักษณะพิเศษ คือ การคัดเลือกนักเรียนจากหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ผู้ที่ได้รับโอกาสนี้กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับฟังคำแนะนำหรือประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่องภาษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและต้องมีการเตรียมตัว ดังนั้น หากมีเวลาเรียนหรือติวเข้มในส่วนที่จำเป็นเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใช้ชีวิตได้สะดวก หรือไปเรียนต่อได้ง่าย ก็ควรจะใช้เวลาให้เต็มที่ นักเรียนหลายคนไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน การไปอยู่ต่างประเทศจึงถือเป็นเรื่องใหม่และแปลก จึงจะต้องมีการปรับตัว เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพใหม่ การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่จะไป ก็เป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาเรียนรู้จากกันและกัน หรือจากผู้ที่มีประสบการณ์
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนโครงการฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะเรียนต่อไปได้อย่างแน่นอน จึงขอให้มั่นใจในตัวเอง ในขณะเดียวกัน ก็ควรใช้เวลาในระหว่างนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัว และไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนได้ นอกจากนี้ ขอฝากให้นักเรียนหาข้อมูล อาจจะคุยกับคนในครอบครัว รุ่นพี่หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศที่จะไปว่ามีจุดเด่นในสาขาวิชาใด เพื่อให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน เนื่องจากการเรียนที่ให้ได้ผลดี เกิดจากการที่มีแรงจูงใจ ความสนใจ และความเต็มใจที่จะเรียน
สุดท้ายนี้ หวังว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ทำให้นานาประเทศได้รู้จักคนไทยและประเทศไทย และขอให้การปฐมนิเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี
  
 
 
 
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผู้รับทุนประเภทที่ 1 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และนายศุภวิชญ์ ปานไพรศล นักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ผู้รับทุนประเภทที่ 2 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนผู้รับทุน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนโครงการฯ ว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นโครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ทำให้ได้พบกับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และมีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนทุกคน สิ่งที่ผู้รับทุนทุกคนจะทำได้เพื่อตอบแทนโครงการฯ และแทนคำสัญญา คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่เลือก นำความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนต่อไปที่มา  ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ
ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม