หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

รมว.ศธ.กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุน ODOS

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 61/2557
 รมว.ศธ.กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุน ODOS
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.สิรินธร  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 (One District One Scholarship : ODOS) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ศธ. และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 รองปลัด ศธ. กล่าวรายงานถึงการจัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในครั้งนี้ว่า ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 โดยมีผู้รับทุนรุ่นที่ 4 รอบที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นผู้รับทุนประเภทที่ 1 จำนวน 14 คน และทุนประเภทที่ 2 จำนวน 126 คน มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน การชี้แจงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นักเรียนทุนควรรู้ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักนิติการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับทุนได้ทำความรู้จักกัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ คือ การมุ่งหวังให้ผู้รับทุนทุกคนตระหนักถึงเจตนารมณ์ของการเป็นนักเรียนทุนโครงการฯ รับทราบกฎ ระเบียบ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล อีกทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับทุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับทุนในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศต่อไป
  
 
รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลเห็นว่านักเรียนไทยจำนวนมากมีศักยภาพแต่ขาดโอกาส จึงได้มีแนวความคิดที่จะอาศัยนักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสนี้ให้ได้รับโอกาสในการไปศึกษาหาความรู้ในประเทศที่มีคนไทยไปศึกษาน้อย เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ และเป็นช่องทางที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีลักษณะพิเศษ คือ การคัดเลือกนักเรียนจากหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ผู้ที่ได้รับโอกาสนี้กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับฟังคำแนะนำหรือประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่องภาษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและต้องมีการเตรียมตัว ดังนั้น หากมีเวลาเรียนหรือติวเข้มในส่วนที่จำเป็นเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใช้ชีวิตได้สะดวก หรือไปเรียนต่อได้ง่าย ก็ควรจะใช้เวลาให้เต็มที่ นักเรียนหลายคนไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน การไปอยู่ต่างประเทศจึงถือเป็นเรื่องใหม่และแปลก จึงจะต้องมีการปรับตัว เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพใหม่ การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่จะไป ก็เป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาเรียนรู้จากกันและกัน หรือจากผู้ที่มีประสบการณ์
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนโครงการฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะเรียนต่อไปได้อย่างแน่นอน จึงขอให้มั่นใจในตัวเอง ในขณะเดียวกัน ก็ควรใช้เวลาในระหว่างนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัว และไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนได้ นอกจากนี้ ขอฝากให้นักเรียนหาข้อมูล อาจจะคุยกับคนในครอบครัว รุ่นพี่หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศที่จะไปว่ามีจุดเด่นในสาขาวิชาใด เพื่อให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน เนื่องจากการเรียนที่ให้ได้ผลดี เกิดจากการที่มีแรงจูงใจ ความสนใจ และความเต็มใจที่จะเรียน
สุดท้ายนี้ หวังว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ทำให้นานาประเทศได้รู้จักคนไทยและประเทศไทย และขอให้การปฐมนิเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี
  
 
 
 
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผู้รับทุนประเภทที่ 1 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และนายศุภวิชญ์ ปานไพรศล นักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ผู้รับทุนประเภทที่ 2 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนผู้รับทุน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนโครงการฯ ว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นโครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ทำให้ได้พบกับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และมีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนทุกคน สิ่งที่ผู้รับทุนทุกคนจะทำได้เพื่อตอบแทนโครงการฯ และแทนคำสัญญา คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่เลือก นำความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนต่อไปที่มา  ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ
ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม