หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 50/2557ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - สรุปภารกิจในการเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนาม ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2557
28 กุมภาพันธ์ 2557
  • หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมเวียดนาม
ภายหลังจากการปฏิบัติราชการที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงบ่ายของวันที่ 28ก.พ.2557 เสร็จสิ้นแล้ว  รมว.ศธ. พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางจากกรุงเวียงจันทน์ ไปยังกรุงฮานอย โดยสายการบิน Lao Airways ในช่วงบ่าย เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2557
17.00 น.  รมว.ศธ.และคณะ ได้เดินทางไปกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรม (Ministry of Education and Training) เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Prof Dr Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมของเวียดนาม และคณะ รวม ท่าน
รมว.ศธ.แถลงถึงผลการหารือในครั้งนี้ว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาในหลายเรื่อง เช่น ไทยได้ขอให้เวียดนามคัดเลือกครูดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเจ้าฟ้าจักรีสิรินธร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นรางวัลและให้กำลังใจครูจากประเทศต่างๆ ในการอุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนในภูมิภาค นอกจากนี้มีความร่วมมือต่างๆ เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมการสอนภาษาเวียดนามในไทย หรือการแลกเปลี่ยนการจัดส่งครูและนักเรียนระหว่างประเทศทั้งสองให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนถึงการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทั้งสองประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้ แต่ไทยเห็นว่าเวียดนามมีความสำเร็จเกี่ยวกับผลคะแนนการทดสอบ PISA ในระดับที่สูงมาก จึงได้แสดงความชื่นชม พร้อมทั้งจะขอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้ โดยได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศทั้งสอง เพื่อส่งบุคลากรของไทยมาหารือและแลกเปลี่ยนกับเวียดนามในโอกาสต่อไป
ในขณะเดียวกัน ได้หารือถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนจำนวนมาก แต่ทั้งสองประเทศต่างประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาขาต่างๆ ในการลงทุน ขาดทักษะฝีมือแรงงาน และทั้งสองต่างประเทศก็มีผู้นิยมเรียนสายอาชีวศึกษาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสายสามัญ แต่ก็พยายามดำเนินการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้นในแนวทางเดียวกัน คือ ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผลิตและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับตลาดแรงงาน โดยจะมีการหารือและเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องนี้ต่อไปด้วย
ในช่วงค่ำวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมของเวียดนาม และคณะ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะของ รมว.ศธ. ที่โรงแรม Metropole Hanoi
 
 
 

มีนาคม 2557
  • เปิดศูนย์อาชีวศึกษาเวียดนาม-ไทย ที่เมืองเว้
ภายหลังจากการปฏิบัติราชการที่กรุงฮานอยเสร็จสิ้น รมว.ศธ.และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังเมืองเว้ (Hue) เพื่อเปิดศูนย์อาชีวศึกษาเวียดนาม-ไทย (Vietnam-Thailand Vocational Training Center) ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมเว้
รมว.ศธ.กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาเวียดนาม-ไทย ที่วิทยาลัยดังกล่าว เพราะเห็นว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีแนวโน้มและศักยภาพในการลงทุนสูงมาก โดยวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษากว่า พันคน และเป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงมากในเวียดนาม ซึ่งความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์นี้เพื่อจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมกัน โดยต้องการที่จะพัฒนาไปถึงขั้นตอนการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
ในการเปิดศูนย์ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เข้ามาให้บริการในเมืองเว้ด้วย โดยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ฟรี ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชาวเวียดนามส่วนใหญ่กว่า 20 ล้านคน จากประชากร 90 ล้านคน ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวัน และจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษาทั้งสองประเทศต่อไปด้วย
จากการเยี่ยมชมห้องเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนาม ก็พบว่ามีนักศึกษาที่สนใจเข้ามาเรียนภาษาไทยมากขึ้น และส่วนใหญ่ต้องการจะมาเรียนต่อที่ประเทศไทย โดยตนได้หารือในเรื่องนี้กับรัฐมนตรีของเวียดนามไปแล้วเช่นกันว่า ประเทศไทยยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษาจากเวียดนามเข้ามาเรียนต่อในไทย
ทั้งหมดนี้ เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม และพร้อมจะส่งเสริมต่อไปในจังหวัดที่สามารถไปมาหาสู่กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคกันอย่างสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งได้มอบให้ สอศ.จัดระบบการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสามัญ เป็น 51:49ในปี พ.ศ.2558 และจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วย
 
 
 
 
 
 ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 มีนาคม 2557
ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้ รมว.ศธ.และคณะ รวมทั้งสื่อมวลชนจากประเทศไทย ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมมรดกโลก ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การค้า การศึกษา ที่เมืองฮอยอัน ดานัง และโฮจิมินห์ ตามลำดับ โดยเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ มีนาคม 2557


ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม