หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 75/2557ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2557
ศึกษาธิการ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
  • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ที่ประชุมเห็นชอบผู้ที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ดังนี้
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2554-2555 จำนวน 13 ราย
- เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1,2,3 ประจำปี 2554-2555 จำนวน 2,915 ราย
- เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2557 ชั้นที่ 2 จำนวน 2 ราย และชั้นที่ 3 จำนวน 1 ราย รวมทั้งตอบยกย่องชมเชยอีก 2 ราย โดยเฉพาะเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 2 รายนั้น รายแรกคือ ดช.สุเมธ กุลประสาร ลูกเสือสามัญ รร.ธรรมวาที จ.ชลบุรี ที่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโดยเอาชีวิตตนเองเข้าเสี่ยง จนตัวเองถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส และเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนอีกรายคือ ดช.อาธร อุ่นเจริญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.บ้านคำหว้า จ.อุบลราชธานี ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเด็กนักเรียนผู้อื่นจนรอดพ้นจากอุบัติเหตุจมน้ำ ทั้งที่หยุดหายใจไปแล้ว
  •  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งขาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น พ.ศ. .... เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ค่ายลูกเสือต่างๆ ทั่วประเทศ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพราะข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้ค่ายลูกเสือใหม่ เช่น
- การอยู่ค่ายพักแรม 10-50 บาท/คืน/คน ถูกสุดคือนำเต็นท์มาเองแต่ขอใช้สถานที่ และแพงสุดคือพักในอาคารที่มีอุปกรณ์เครื่องนอน
- การพักในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ และเครื่องนอน 100 บาท/คืน/คน
- การขอใช้ห้องประชุม 300-1,000 บาท
- การขอใช้ฐานกิจกรรมผจญภัย อัตราฐานละ 5 บาท/ครั้ง/คน แต่รวมกันไม่เกิน 200 บาท และฐานกิจกรรมบุกเบิก อัตราฐานละ 5 บาท/ครั้ง/คน แต่รวมกันไม่เกิน 200 บาท
นอกจากนี้ ยังมีบัญชีประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่คิดค่าใช้จ่าย หากบุคคลต้องการใช้เพียงบางสิ่งบางอย่าง อาทิ เสื่อผืนละ 5 บาท/วัน มุ้งหลังละ 10 บาท/วัน หมอนชุดละ 5 บาท/วัน ผ้าห่ม 10 บาท/วัน ช้อนชามจาน ชุดละ 10 บาท/วัน เป็นต้น
 
 
  •  เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการคิดค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งคณะทำงานเพื่อไปหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขอคิดค่าเช่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบัน โดยมอบท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย เป็นหัวหน้าคณะหารือ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาครั้งต่อไป
 
  •  กทม.จะขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร "พิศลยบุตร"
ที่ประชุมยืนยันความเห็นเดิม กรณีที่กรุงเทพมหานครจะขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร "พิศลยบุตร" 10 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นว่าไม่เหมาะสมในการใช้ที่ดินค่ายลูกเสือดังกล่าวไปก่อสร้างโรงพยาบาล เพราะยังคงใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินเพื่อทำค่ายลูกเสือต่อไปได้
นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือจำเป็นต้องใช้สถานที่กว้างขวาง บางกิจกรรมต้องใช้เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์บันเทิง อาจรบกวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งยังเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินดังกล่าว ที่ต้องการให้เป็นค่ายลูกเสือสำหรับเด็กและเยาวชน
  
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  •  เห็นชอบขอให้ สมศ. บรรจุกิจกรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) บรรจุกิจกรรมลูกเสือ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเห็นควรให้ สมศ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในเรื่องลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้เป็นตัวบ่งชี้โดยเฉพาะ โดยไม่ต้องไปสอดแทรกในตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพราะจะเป็นเพียงส่วนย่อยของเกณฑ์ ทำให้ไม่สามารถประเมินเรื่องลูกเสือได้ชัดเจน และควรกำหนดค่าคะแนนการประเมิน โดยกำหนดไว้เป็นตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินไว้ในบันทึกภาคสนามของผู้ประเมินด้วย รวมทั้งด้านครูและผู้บริหาร ควรมีเกณฑ์การประเมินและคะแนนในตัวบ่งชี้ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม