หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 75/2557ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2557
ศึกษาธิการ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
  • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ที่ประชุมเห็นชอบผู้ที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ดังนี้
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2554-2555 จำนวน 13 ราย
- เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1,2,3 ประจำปี 2554-2555 จำนวน 2,915 ราย
- เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2557 ชั้นที่ 2 จำนวน 2 ราย และชั้นที่ 3 จำนวน 1 ราย รวมทั้งตอบยกย่องชมเชยอีก 2 ราย โดยเฉพาะเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 2 รายนั้น รายแรกคือ ดช.สุเมธ กุลประสาร ลูกเสือสามัญ รร.ธรรมวาที จ.ชลบุรี ที่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโดยเอาชีวิตตนเองเข้าเสี่ยง จนตัวเองถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส และเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนอีกรายคือ ดช.อาธร อุ่นเจริญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.บ้านคำหว้า จ.อุบลราชธานี ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเด็กนักเรียนผู้อื่นจนรอดพ้นจากอุบัติเหตุจมน้ำ ทั้งที่หยุดหายใจไปแล้ว
  •  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งขาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น พ.ศ. .... เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ค่ายลูกเสือต่างๆ ทั่วประเทศ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพราะข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้ค่ายลูกเสือใหม่ เช่น
- การอยู่ค่ายพักแรม 10-50 บาท/คืน/คน ถูกสุดคือนำเต็นท์มาเองแต่ขอใช้สถานที่ และแพงสุดคือพักในอาคารที่มีอุปกรณ์เครื่องนอน
- การพักในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ และเครื่องนอน 100 บาท/คืน/คน
- การขอใช้ห้องประชุม 300-1,000 บาท
- การขอใช้ฐานกิจกรรมผจญภัย อัตราฐานละ 5 บาท/ครั้ง/คน แต่รวมกันไม่เกิน 200 บาท และฐานกิจกรรมบุกเบิก อัตราฐานละ 5 บาท/ครั้ง/คน แต่รวมกันไม่เกิน 200 บาท
นอกจากนี้ ยังมีบัญชีประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่คิดค่าใช้จ่าย หากบุคคลต้องการใช้เพียงบางสิ่งบางอย่าง อาทิ เสื่อผืนละ 5 บาท/วัน มุ้งหลังละ 10 บาท/วัน หมอนชุดละ 5 บาท/วัน ผ้าห่ม 10 บาท/วัน ช้อนชามจาน ชุดละ 10 บาท/วัน เป็นต้น
 
 
  •  เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการคิดค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งคณะทำงานเพื่อไปหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขอคิดค่าเช่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบัน โดยมอบท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย เป็นหัวหน้าคณะหารือ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาครั้งต่อไป
 
  •  กทม.จะขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร "พิศลยบุตร"
ที่ประชุมยืนยันความเห็นเดิม กรณีที่กรุงเทพมหานครจะขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร "พิศลยบุตร" 10 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นว่าไม่เหมาะสมในการใช้ที่ดินค่ายลูกเสือดังกล่าวไปก่อสร้างโรงพยาบาล เพราะยังคงใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินเพื่อทำค่ายลูกเสือต่อไปได้
นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือจำเป็นต้องใช้สถานที่กว้างขวาง บางกิจกรรมต้องใช้เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์บันเทิง อาจรบกวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งยังเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินดังกล่าว ที่ต้องการให้เป็นค่ายลูกเสือสำหรับเด็กและเยาวชน
  
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  •  เห็นชอบขอให้ สมศ. บรรจุกิจกรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) บรรจุกิจกรรมลูกเสือ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเห็นควรให้ สมศ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในเรื่องลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้เป็นตัวบ่งชี้โดยเฉพาะ โดยไม่ต้องไปสอดแทรกในตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพราะจะเป็นเพียงส่วนย่อยของเกณฑ์ ทำให้ไม่สามารถประเมินเรื่องลูกเสือได้ชัดเจน และควรกำหนดค่าคะแนนการประเมิน โดยกำหนดไว้เป็นตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินไว้ในบันทึกภาคสนามของผู้ประเมินด้วย รวมทั้งด้านครูและผู้บริหาร ควรมีเกณฑ์การประเมินและคะแนนในตัวบ่งชี้ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม