หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลการเลือกตั้ง ส.ว. 2557


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


?ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557 ทั่วประเทศ?

เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานผลเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ
ผลเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ
ลำดับจังหวัดชื่อผู้สมัครคะแนน
1กรุงเทพมหานครคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา552,530
2นนทบุรีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล56,800
3สมุทรปราการน.ส.วราภรณ์ อัศวเหม118,194
4ปทุมธานีนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา64,890
5พระนครศรีอยุธยานายคณิพงษ์ แขวัฒนะ60,616
6สระบุรีนายบุญส่ง เกิดหลำ72,918
7ลพบุรีนายประทวน สุทธิอำนวยเดช55,791
8สิงห์บุรีนายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์33,048
9อุทัยธานีนายไพเรจน์ ทุ่งทอง52,322
10ชัยนาทนายมณเฑียร สงฆ์ประชา64,171
11สุพรรณบุรีนายจองชัย เที่ยงธรรม197,063
12อ่างทองนายชูศักดิ์ ศรีราชา57,660
13ราชบุรีนางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์78,292
14เพชรบุรีนายสุชาติ อุสาหะ66,406
15สมุทรสาครดร.สุนทร วัฒนาพร62,151
16สมุทรสงครามน.ส.บุญยืน ศิริธรรม22,933
17กาญจนบุรีพล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ เบอร์164,770
18นครปฐมนายธงชัย ศรีสุขจร126,074
19ระยองนายสุรชัย ปิตุเตชะ56,298
20ฉะเชิงเทรานายสุนันต์ อรุณนพรัตน์59,946
21ชลบุรีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์84,083
22จันทบุรีนางพจนา กิจกาญจน์60,175
23ตราดนายบุญส่ง ไข่เกษ เบอร์133,587
24ปราจีนบุรีนายสฤษดิ์ บุตรเนียร103,865
25สระแก้วนางดวงพร เทียนทอง123,449
26นครนายกนายมารุต โรจนาปิยาวงศ์40,530
27เชียงใหม่นายอดิศร กำเนิดศิริ127,718
28เชียงรายนายมงคลชัยดวงแสงทอง123,796
29ลำพูนนายตรี ด่านไพบูลย์69,130
30แม่ฮ่องสอนนายจำลอง รุ่งเรือง31,387
31ลำปางนายวราวุธ หน่อคำ138,584
32พะเยานายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์101,632
33น่านนายอานนท์ ตันตระกูล86,313
34
แพร่
ด.ต.บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์97,367
35พิษณุโลก
นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
150,884
36สุโขทัยนางบุญพา ลิมปะพันธุ์68,324
37อุตรดิตถ์นายพีระศักดิ์ พอจิต101,891
38ตากนายชิงชัย ก่อประภากิจ75,200
39พิจิตรนายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์81,295
40กำแพงเพชรนายจุลพันธ์ ทับทิม118,546
41นครสวรรค์เรืออากาศเอกจักวาล ตั้งภากรณ์102,300
42เพชรบูรณ์นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์118,092
43ขอนแก่นนายวัน สุวรรณพงษ์300,353
44กาฬสินธุ์นายแพน พรไตรศักดิ์141,331
45มหาสารคามนายศรีเมือง เจริญศิริ170,116
46ร้อยเอ็ดนายสมเกียรติ พื้นแสน139,313
47มุกดาหารนายวิริยะ ทองผา42,544
48นครพนมนายสมนาม เหล่าเกียรติ96,979
49หนองคายนายอาทิตย์ ศรีตะบุตร98,196
50บึงกาฬนายณัฐพล เนื่องชมภู63,613
51เลยนายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์126,746
52สกลนครนายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์124,453
53อุดรธานีนางอาภรณ์ สาราคำ373,216
54หนองบัวลำภูนายประพาส นวลสำลี57,302
55นครราชสีมานายพงษ์ศิริ กุสุมภ์295,227
56ชัยภูมินายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย230,951
57บุรีรัมย์นายเสริมศักดิ์ ทองศรี245,360
58สุรินทร์นายนุรุทธิ เจริญพันธ์185,938
59ศรีสะเกษน.ส.วิลดา อินฉัตร270,326
60ยโสธรนางประยูร เหล่าสายเชื้อ110,786
61อุบลราชธานีนายสมชาย เหล่าสายเชื้อ286,970
62อำนาจเจริญนางญาณีนาถ เข็มนาค50,867
63สุราษฎร์ธานีพล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย95,573
64ชุมพรพ.ต.อ.นรินทร์ บุษยวิทย์75,045
65ประจวบคีรีขันธ์นายสืบยศ ใบแย้ม58,241
66ระนองนายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์18,077
67ภูเก็ตนายชัยยศ ปัญญาไวย19,262
68พังงาดร.วระชาติ หนังผล49,684
69นครศรีธรรมราชพ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู108,650
70กระบี่นายอภิชาติ ดำดี65,538
71สงขลานายอนุมัติ อาหมัด122,060
72พัทลุงนายทวี ภูมิสิงหราช102,252
73สตูลนายอิบรอเหม อาดำ24,861
74ยะลานายอับดุลอายี สาแม็ง64,806
75นราธิวาสนายนิมันซูร จิยี่งอ90,558
76ปัตตานีนายสมหวัง อภิชัยรักษ์101,887
77ตรังนายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ72,612
ที่มา ; นสพ.เดลินิวส์
อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม