หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

รมว.ศธ.หารือกับบริติช เคานซิล

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไป



ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 70/2557รมว.ศธ.หารือกับบริติช เคานซิล
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Mr. Adrian Greer ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
Mr. Andrian Greer กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการในหลายประเทศประสบปัญหาคล้ายกันอย่างหนึ่งคือ การยกระดับครูสอนภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน จึงมีความเห็นว่าการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เห็นควรให้มีการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน โดยการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของครูในชั้นเรียน นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการพัฒนาวิธีการสอนและเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการทำงานของครูที่รวดเร็วและเชื่อมโยงกับมาตรฐานในระดับนานาชาติด้วย
ขณะนี้ บริติช เคานซิลฃ กำลังพัฒนาหลักสูตร Massive Open Online Course (MOOC) หรือหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบไร้หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาล จึงยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ตในโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อนักเรียน 1 คน (OTPC) รวมถึงการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพและภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International School) สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program : EP) จำนวนมาก แต่ผู้เรียนยังขาดทักษะการสื่อสาร เนื่องจากครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยสอนด้วยวิธีการแบบเก่าที่เน้นการท่องจำ และปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยได้เร่งให้มีการดำเนินการเรื่องห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  การเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนให้มากขึ้น การกระตุ้นให้มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้น เป็นต้น
ที่ผ่านมา ได้มีการมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference) เพื่อกำหนดเป้าหมายให้การทดสอบวัดผลระดับนานาชาติ การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ทราบว่าการดำเนินการนั้นสามารถผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่
  
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันบริติช เคานซิล ในเรื่องการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษ และการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
         


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net









... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม