หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

รมว.ศธ.หารือกับบริติช เคานซิล

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 70/2557รมว.ศธ.หารือกับบริติช เคานซิล
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Mr. Adrian Greer ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
Mr. Andrian Greer กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการในหลายประเทศประสบปัญหาคล้ายกันอย่างหนึ่งคือ การยกระดับครูสอนภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน จึงมีความเห็นว่าการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เห็นควรให้มีการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน โดยการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของครูในชั้นเรียน นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการพัฒนาวิธีการสอนและเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการทำงานของครูที่รวดเร็วและเชื่อมโยงกับมาตรฐานในระดับนานาชาติด้วย
ขณะนี้ บริติช เคานซิลฃ กำลังพัฒนาหลักสูตร Massive Open Online Course (MOOC) หรือหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบไร้หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาล จึงยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ตในโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อนักเรียน 1 คน (OTPC) รวมถึงการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพและภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International School) สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program : EP) จำนวนมาก แต่ผู้เรียนยังขาดทักษะการสื่อสาร เนื่องจากครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยสอนด้วยวิธีการแบบเก่าที่เน้นการท่องจำ และปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยได้เร่งให้มีการดำเนินการเรื่องห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  การเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนให้มากขึ้น การกระตุ้นให้มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้น เป็นต้น
ที่ผ่านมา ได้มีการมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference) เพื่อกำหนดเป้าหมายให้การทดสอบวัดผลระดับนานาชาติ การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ทราบว่าการดำเนินการนั้นสามารถผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่
  
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันบริติช เคานซิล ในเรื่องการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษ และการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
         


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม