หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลการประชุมองค์กรหลัก 8/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 51/2557ผลการประชุมองค์กรหลัก 8/2557
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรศึกษา มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
  • ผลการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
รมว.ศธ.แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงภารกิจการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2มีนาคม 2557 ดังนี้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ตรวจเยี่ยม Northern Regional NonFormal Education Center Luang Pra Bang ที่เมืองหลวงพระบาง หารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ สปป.ลาว และเยี่ยมชมโรงเรียนพอนสะหวัน กรมมหาวิทยาลัยชนเผ่า ที่นครเวียงจันทน์ ซึ่งต้องการที่จะมีความร่วมมือกันมากขึ้น เพราะ สปป.ลาว มีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาสนใจที่จะมาเรียนในประเทศไทย รวมทั้งเรียนภาษาไทยด้วย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Prof Dr Pham Vu Luan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมของเวียดนาม และเปิดศูนย์อาชีวศึกษาเวียดนาม-ไทย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและสนใจเรียนภาษาไทยเป็นจำนวนมาก จึงต้องการที่จะมีความร่วมมือกับเวียดนามให้มากขึ้น ต้องการให้จัดทีมหารือโครงการประเมินของ PISA เพราะเวียดนามประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ โดย รมว.ศธ.มอบหมายให้ สป.ในฐานะรับผิดชอบยุทธศาสตร์นโยบายต่างประเทศของ ศธ.จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ต่อไป
  • รายงานสถานการณ์และแนวทางการทำงานในช่วงวิกฤตจากการชุมนุม
ที่ประชุมรับทราบผลการหารือระหว่างศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) และหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดทำแนวปฏิบัติการเตรียมการเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีหน่วยงานถูกปิดล้อมและบุกรุก
2) 
ให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบหรือถูกบุกรุกแจ้งความเพื่อเอาผิดทั้งทางอาญาและความผิดทางแพ่ง
3) 
ขอให้ส่วนราชการประมาณการความเสียหายทางแพ่งของหน่วยงานในสังกัด และจัดส่งข้อมูลให้ ศรส. โดยเร็ว โดยในส่วนของ ศธ. ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) และกองทัพธรรม จำนวนประมาณ 100 คน มาปิดกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง ซึ่ง ศธ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจนกระทั่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าทำงานที่ ศธ.ได้เป็นปกติแล้ว
รมว.ศธ.กล่าวว่า การชุมนุมทางการเมืองทำให้ข้าราชการและบุคลากรของ ศธ.ต้องไปทำงานนอกกระทรวง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งส่งผลต่อการดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศ และล่าสุดมีกลุ่มผู้ชุมนุมเชื่อมโลหะปิดประตู ตัดน้ำ ตัดไฟ และนำมิเตอร์ของ ศธ.ออกไปด้วย ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการทำงานและความรู้สึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งและความรุนแรง รวมทั้งประสานงานกับ ศรส. และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้มีการปิดกระทรวง ทำลายทรัพย์สิน หรือเข้ามายึดกระทรวง
ทั้งนี้ แม้ขณะนี้จะมีการลดจำนวนจุดชุมนุม แต่ยังมีกลุ่มชุมนุมที่อยู่ใกล้บริเวณ ศธ. จึงหวังว่าผู้ชุมนุมจะลดการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะผลเสียต่อเด็กและเยาวชนของชาติในช่วงที่ใกล้การสอบปลายภาคและการสอบแข่งขัน เพราะการใช้กำลังรุกรานสถานศึกษาและ ศธ. จะส่งผลทำให้เด็กจำนวนมากเสียเปรียบและเสียโอกาส
  •  ความก้าวหน้ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จากการที่กองทุน กยศ. ถูกปรับลดงบประมาณจำนวน 6,700 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณเพียง 16,800 ล้านบาท ทำให้กองทุนฯ ไม่สามารถคงเป้าหมายผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2557 จำนวน 865,200 รายได้ ต้องปรับลดเป้าหมายการให้กู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ลงทั้งจำนวน 230,000 ราย และปรับลดผู้กู้ยืมรายเก่าลง จำนวน 141,671 ราย จาก 635,200 ราย เหลือเพียง 493,529 ราย นั้น
ขณะนี้กองทุนฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมาชดเชยงบประมาณในส่วนที่ถูกปรับลด จำนวน 2,118 ล้านบาท ประกอบด้วย สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าจำนวน 30,000 ราย เป็นเงิน 710 ล้านบาท และผู้กู้ยืมรายใหม่ จำนวน 112,500 ราย เป็นเงิน 1,408 ล้านบาท แบ่งเป็น ระดับ ม.ปลาย จำนวน 50,000 ราย ระดับ ปวช.จำนวน 50,000 ราย ระดับ ปวท./ ปวส. จำนวน 2,500 ราย และระดับ อนุปริญญา/ปริญญาตรี จำนวน 10,000 ราย กยศ.ได้แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อขออนุมัติใช้งบกลางฯ
ที่ประชุมได้ขอให้องค์กรหลักที่ดูแลนักเรียนนักศึกษา สำรวจและสรุปสถิติจำนวนการกู้ยืมในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อประเมินจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการตัดงบประมาณว่ามีจำนวนเท่าใด และที่ขอเพิ่มเติมอีก 2,118 ล้านบาทนั้น จะครอบคลุมและเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งขอให้ผู้แทนองค์กรหลัก ศธ.หารือกับ กยศ. และในกรณีที่เรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ขอให้จัดทำสรุปเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.ต่อไป ทั้งนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้เร่งดำเนินการและพิจารณาว่ามีประเด็นใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
  • การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศธ.ได้จัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557-2558 ตามนโยบายด้านการศึกษาข้อที่ 8 พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา ลดอัตราการอ่านไม่ออกของนักเรียนระดับประถม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการสมัยใหม่ และเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแก่ผู้เรียน โดยมีแผนการดำเนินงาน 7 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) การส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี 3) การพัฒนาหลักสูตร 4) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา 6) การเรียนรู้ด้านอาชีพและการมีงานทำ และ 7) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
รมว.ศธ.กล่าวว่า ขอให้เรียบเรียงประเด็นที่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา เสนอที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ และควรจัดประเด็นสำคัญๆ ที่ส่งผลกระทบสูง เช่น การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่มีความยากลำบากเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ และการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม