หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

นวัตกรรม 'เมล็ดผักปลัง' แชมป์ 'ร.ร.เด็กฟันดี' ระดับชาติ 2 ปี

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


นวัตกรรม 'เมล็ดผักปลัง' แชมป์ 'ร.ร.เด็กฟันดี' ระดับชาติ 2 ปี


          การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขภาพฟันของนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของงานทันตอนามัยภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี มีพฤติกรรมการดูแลที่ถูกต้อง โรงเรียนใน อ.สวรรคโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 จึงร่วมกันสร้าง "เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก"เพื่อต้องการส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเด็ก ที่ต้องเจริญเติบโตตามพัฒนาการอย่างสมวัย
          นายนิรุจน์ อรุณวิง ผอ.ร.ร.บ้านดงไทยวิทยา ในฐานะประธาน "เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก" เล่าว่า "เครือข่ายได้เริ่มกิจกรรม "คู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" เมื่อปี 2552 ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลในชุมชนท้องถิ่น ส่งบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับทันตอนามัย การตรวจสุขภาพฟัน การรักษาฟัน พร้อมทั้งสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และงบประมาณอาหารกลางวัน ด้วยวิธีการอบรมพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ได้รู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและการดูแลรักษา โดยมีโรงเรียนใน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้แก่ ร.ร.มิตรภาพที่ 38 และ ร.ร.วัดคุ้งยาง เข้าร่วมเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมจนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม "คู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" หมวดที่ 1 การส่งเสริมความรู้ด้านทันตสุขภาพ ระดับประเทศ เมื่อปี 2554"
          "จากกิจกรรมคู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จึงส่งผลให้มีการพัฒนารวมกลุ่มขยายเป็นเครือข่าย เมื่อปี 2554 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.สวรรคโลก ได้แก่ ต.ในเมือง ต.ป่ากุมเกาะ ต.คลองยาง และ ต.นาทุ่งรวม 18 โรงเรียนมีบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 17 คน ครู 161 คน และนักเรียน 1,887 คน ภายใต้พันธสัญญาร่วมกันที่จะส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียนโดยมีกิจกรรมพื้นฐานที่ทุกโรงเรียนในเครือข่ายต้องปฏิบัติเหมือนกันก็คือ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา, กิจกรรมการควบคุมการบริโภคอาหาร ขนมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์, กระบวนการทำงานของเครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก เพื่อให้นักเรียนในเครือข่ายมีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข"
          โดยใช้กระบวนการ "วงจรเดมมิ่ง" (PDCA) กล่าวคือ มีการวางแผน (P=Plan) , ขั้นปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (D=Do) , ขั้นตรวจสอบผลการดำเนินงาน (C=Check) และขั้นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำมาใช้ (A=Action) และเครือข่ายยังได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผนจัดการเรียนรู้งานทันตอนามัย ในรูปแบบสื่อวิดีโอ, สื่อ Multipoint mouse, การทำน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพร, การทำน้ำดื่มสมุนไพร การทำขนมสมุนไพรสามสี เพื่อสุขภาพฟัน อีกด้วย
          ด้าน ครูพรทิพย์ สุภกา ครู ร.ร.บ้านเขาทอง โรงเรียนในเครือข่าย เล่าว่า "ร.ร.บ้านเขาทอง ได้ดำเนินกิจกรรมแปรงฟันหลังอาคารกลางวันของนักเรียนทุกคน ดำเนินการมาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยต่อยอดการใช้นวัตกรรมการตรวจสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันด้วยเมล็ดผักปลัง พืชสมุนไพร จาก ร.ร.บ้านบ่อแปดร้อย โดยการแนะนำของทันตแพทย์ ซึ่งหลังแปรงฟันให้เอาเมล็ดผักปลังสุกบีบถูฟันให้ทั่ว หากยังมีเศษอาหาร คราบสกปรกติดตามซอกฟัน คอฟัน จะปรากฏสีแดงเข้ม ต้องแปรงฟันใหม่
          ครูพรทิพย์ เล่าต่อว่า การตรวจสอบจะให้จับคู่หูเพื่อตรวจสอบกันและกัน เป็นนวัตกรรมโดยใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่น ประหยัดงบประมาณ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครองในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี และโรงเรียนงดจำหน่ายขนมประเภทขบเคี้ยว จะเน้นให้เด็กรับประทานผลไม้ หรือ ขนมไทยแทน และเชิญทันตแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเข้าตรวจฟันของนักเรียนอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง และได้เผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ มีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมบ่อยๆ จากผลการดำเนินกิจกรรมทำให้ลดปัญหาเรื่องฟันของเด็กนักเรียนได้เกือบ 100% ทำให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดฟัน แปรงฟันที่ถูกวิธี ฝึกวินัยให้เด็กได้ปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เด็กมีสุขอนามัยช่องปากที่ดี
          ด.ญ.ลัชชิดา แจ่มแจ้ง นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.บ้านเขาทอง เล่าว่า "เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ ชั้น ป.1 ทำให้มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ไม่มีกลิ่นปาก โดยได้เป็นแกนนำในการคอยดูแล ช่วยเหลือน้องๆ ร่วมกับคุณครู ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมยาสีฟัน จนจบขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี การแปรงฟันให้ถูกวิธีตามขั้นตอน ที่โรงเรียนและที่บ้าน เป็นการสร้างนิสัยในการรักษาสุขภาพฟันที่ดีค่ะ"
          จากการขับเคลื่อนและพัฒนา "เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก" ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดกิจกรรมเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของ จ.สุโขทัย เมื่อปี 2554 และในปี 2556 ได้รับโล่เกียรติยศ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี "ยอดเยี่ยมระดับประเทศ" ในโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จากอธิบดีกรมอนามัย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
          เป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง "เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก" สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพฟันดี เจริญเติบโตตามพัฒนาการอย่างสมวัย ส่งผลให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง นำมาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป


          
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม