หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

นวัตกรรม 'เมล็ดผักปลัง' แชมป์ 'ร.ร.เด็กฟันดี' ระดับชาติ 2 ปี

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


นวัตกรรม 'เมล็ดผักปลัง' แชมป์ 'ร.ร.เด็กฟันดี' ระดับชาติ 2 ปี


          การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสุขภาพฟันของนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของงานทันตอนามัยภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี มีพฤติกรรมการดูแลที่ถูกต้อง โรงเรียนใน อ.สวรรคโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 จึงร่วมกันสร้าง "เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก"เพื่อต้องการส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเด็ก ที่ต้องเจริญเติบโตตามพัฒนาการอย่างสมวัย
          นายนิรุจน์ อรุณวิง ผอ.ร.ร.บ้านดงไทยวิทยา ในฐานะประธาน "เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก" เล่าว่า "เครือข่ายได้เริ่มกิจกรรม "คู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" เมื่อปี 2552 ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลในชุมชนท้องถิ่น ส่งบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับทันตอนามัย การตรวจสุขภาพฟัน การรักษาฟัน พร้อมทั้งสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และงบประมาณอาหารกลางวัน ด้วยวิธีการอบรมพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ได้รู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและการดูแลรักษา โดยมีโรงเรียนใน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้แก่ ร.ร.มิตรภาพที่ 38 และ ร.ร.วัดคุ้งยาง เข้าร่วมเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมจนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม "คู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" หมวดที่ 1 การส่งเสริมความรู้ด้านทันตสุขภาพ ระดับประเทศ เมื่อปี 2554"
          "จากกิจกรรมคู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จึงส่งผลให้มีการพัฒนารวมกลุ่มขยายเป็นเครือข่าย เมื่อปี 2554 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.สวรรคโลก ได้แก่ ต.ในเมือง ต.ป่ากุมเกาะ ต.คลองยาง และ ต.นาทุ่งรวม 18 โรงเรียนมีบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 17 คน ครู 161 คน และนักเรียน 1,887 คน ภายใต้พันธสัญญาร่วมกันที่จะส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียนโดยมีกิจกรรมพื้นฐานที่ทุกโรงเรียนในเครือข่ายต้องปฏิบัติเหมือนกันก็คือ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา, กิจกรรมการควบคุมการบริโภคอาหาร ขนมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์, กระบวนการทำงานของเครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก เพื่อให้นักเรียนในเครือข่ายมีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข"
          โดยใช้กระบวนการ "วงจรเดมมิ่ง" (PDCA) กล่าวคือ มีการวางแผน (P=Plan) , ขั้นปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (D=Do) , ขั้นตรวจสอบผลการดำเนินงาน (C=Check) และขั้นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำมาใช้ (A=Action) และเครือข่ายยังได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผนจัดการเรียนรู้งานทันตอนามัย ในรูปแบบสื่อวิดีโอ, สื่อ Multipoint mouse, การทำน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพร, การทำน้ำดื่มสมุนไพร การทำขนมสมุนไพรสามสี เพื่อสุขภาพฟัน อีกด้วย
          ด้าน ครูพรทิพย์ สุภกา ครู ร.ร.บ้านเขาทอง โรงเรียนในเครือข่าย เล่าว่า "ร.ร.บ้านเขาทอง ได้ดำเนินกิจกรรมแปรงฟันหลังอาคารกลางวันของนักเรียนทุกคน ดำเนินการมาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยต่อยอดการใช้นวัตกรรมการตรวจสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันด้วยเมล็ดผักปลัง พืชสมุนไพร จาก ร.ร.บ้านบ่อแปดร้อย โดยการแนะนำของทันตแพทย์ ซึ่งหลังแปรงฟันให้เอาเมล็ดผักปลังสุกบีบถูฟันให้ทั่ว หากยังมีเศษอาหาร คราบสกปรกติดตามซอกฟัน คอฟัน จะปรากฏสีแดงเข้ม ต้องแปรงฟันใหม่
          ครูพรทิพย์ เล่าต่อว่า การตรวจสอบจะให้จับคู่หูเพื่อตรวจสอบกันและกัน เป็นนวัตกรรมโดยใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่น ประหยัดงบประมาณ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครองในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี และโรงเรียนงดจำหน่ายขนมประเภทขบเคี้ยว จะเน้นให้เด็กรับประทานผลไม้ หรือ ขนมไทยแทน และเชิญทันตแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเข้าตรวจฟันของนักเรียนอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง และได้เผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ มีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมบ่อยๆ จากผลการดำเนินกิจกรรมทำให้ลดปัญหาเรื่องฟันของเด็กนักเรียนได้เกือบ 100% ทำให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดฟัน แปรงฟันที่ถูกวิธี ฝึกวินัยให้เด็กได้ปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เด็กมีสุขอนามัยช่องปากที่ดี
          ด.ญ.ลัชชิดา แจ่มแจ้ง นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.บ้านเขาทอง เล่าว่า "เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ ชั้น ป.1 ทำให้มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ไม่มีกลิ่นปาก โดยได้เป็นแกนนำในการคอยดูแล ช่วยเหลือน้องๆ ร่วมกับคุณครู ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมยาสีฟัน จนจบขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี การแปรงฟันให้ถูกวิธีตามขั้นตอน ที่โรงเรียนและที่บ้าน เป็นการสร้างนิสัยในการรักษาสุขภาพฟันที่ดีค่ะ"
          จากการขับเคลื่อนและพัฒนา "เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก" ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดกิจกรรมเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของ จ.สุโขทัย เมื่อปี 2554 และในปี 2556 ได้รับโล่เกียรติยศ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี "ยอดเยี่ยมระดับประเทศ" ในโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จากอธิบดีกรมอนามัย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
          เป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง "เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีสวรรคโลก" สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพฟันดี เจริญเติบโตตามพัฒนาการอย่างสมวัย ส่งผลให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง นำมาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป


          
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม