หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

แนวทางดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 64/2557
 แนวทางดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
 ศึกษาธิการ - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งต่อไปในปีการศึกษา 2557
 รมว.ศธ.กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในช่วงต่อไป ต้องพิจารณาจากผลการสอบในรุ่นที่ 4 รอบ 3 ก่อนว่า จะมีผู้สอบได้ทุนมากน้อยเพียงใด หากมีจำนวนทุนเหลือมาก ก็อาจจะปรับหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีผลต่อนักเรียนที่จะไปศึกษาต่างประเทศในช่วงเดือนมกราคม 2558 และให้เอื้อต่อการสอบรับทุนของนักเรียนสายอาชีวะด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่าได้เร่งประกาศหลักเกณฑ์รอบ 3 ไปแล้ว โดยที่ไม่ได้ปรับแก้เท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่ประกาศไว้ได้ เช่น รับผู้เรียนสายอาชีวะเข้ามาร่วมโครงการ หรือการปรับข้อสอบไม่ให้ยากเกินไป ฯลฯ ทั้งนี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดความล่าช้า
ได้วางรากฐานและมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี แต่เมื่อเร็วๆ นี้กลับพบว่า กติกาต่างๆ เปลี่ยนไป ทำให้ทุนนี้เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิมและวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นอย่างมากจนน่าตกใจ อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่มาสอบและได้รับทุนตามกติกาที่ได้ประกาศไว้แล้ว ศธ.ก็จะรับรองและให้การดูแลอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ทุกประการ ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้มาสอบแต่อย่างใด
สำหรับข้อค้นพบอีกประการ คือ ผู้ที่ได้รับทุนส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 80 ของผู้รับทุนประเภท 2 ต้องการที่จะเรียนต่อในประเทศ และส่วนที่ไปเรียนต่างประเทศก็จะไปเรียนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งประเด็นสำคัญที่น่าห่วงใย คือ นักเรียนยากจนที่ได้รับทุนประเภท 1 ก็มีเพียงกว่า 10 คนเท่านั้น ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีอำเภอกว่า 900 อำเภอ แต่นักเรียนได้ทุนเพียงกว่า 10 คน จึงทำให้คำว่า “1 อำเภอ 1 ทุน” ผิดเพี้ยนไปเช่นกัน


ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้นักเรียนสอบผ่านจำนวนน้อยมาก เกิดจาก 2 ส่วน ได้แก่
- ข้อสอบ  อาจจะมีความยากเกินไป และการออกข้อสอบไม่มีการเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ไม่ได้เทียบกับเกณฑ์ข้อสอบของ O-Net หรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้สามารถคัดเลือกเด็กยากจนแต่เรียนดีทั่วประเทศได้เพียง 10 คน ทั้งๆ ที่ในอดีตก็มีสถิติและข้อมูลว่า เด็กที่ได้รับทุนมาจากทุกอำเภอ และร้อยละ 70 ของเด็กที่ได้รับทุนก็ประสบความสำเร็จทางการเรียน หมายความว่า หากเรามีวิธีการคัดเลือกที่ดี เด็กจากทุกอำเภอก็สามารถสอบรับทุนไปเรียนต่อได้
- การสอบครอบคลุมทุกวิชาโดยไม่จำเป็น  เช่น เรียนสายวิทยาศาสตร์ ต้องสอบวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยด้วย ทำให้คนเก่งสายวิทยาศาสตร์บางส่วนไม่ได้รับทุน เพราะคะแนนวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยไม่ผ่าน ในขณะเดียวกันคนที่สอบสายศิลป์ ก็อาจจะไม่ผ่านในวิชาฟิสิกส์
อย่างไรก็ตาม จะเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประชุมประเมินและทบทวนการดำเนินงานโครงการใหม่ ทั้งปรัชญาแนวคิดและภาคปฏิบัติ เพื่อปรับหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2557 ทั้งแบบที่ต้องขอแก้ไขมติ ครม. และไม่แก้ไขมติ ครม. ซึ่งสาเหตุที่ต้องขอแก้ไขมติ ครม. เนื่องจากได้มีการเสนอรายละเอียดทั้งหมดให้ ครม.เห็นชอบไว้แล้ว ฉะนั้น คณะกรรมการไม่สามารถแก้ไขเองได้ นอกจากนี้ จะต้องเตรียมยกร่างข้อสรุปความเห็นของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วย เพื่อให้รัฐมนตรีคนใหม่เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. ต่อไป

ที่มา: เว็บข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม