หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

แนวทางดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 64/2557
 แนวทางดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
 ศึกษาธิการ - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ครั้งต่อไปในปีการศึกษา 2557
 รมว.ศธ.กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในช่วงต่อไป ต้องพิจารณาจากผลการสอบในรุ่นที่ 4 รอบ 3 ก่อนว่า จะมีผู้สอบได้ทุนมากน้อยเพียงใด หากมีจำนวนทุนเหลือมาก ก็อาจจะปรับหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีผลต่อนักเรียนที่จะไปศึกษาต่างประเทศในช่วงเดือนมกราคม 2558 และให้เอื้อต่อการสอบรับทุนของนักเรียนสายอาชีวะด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่าได้เร่งประกาศหลักเกณฑ์รอบ 3 ไปแล้ว โดยที่ไม่ได้ปรับแก้เท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่ประกาศไว้ได้ เช่น รับผู้เรียนสายอาชีวะเข้ามาร่วมโครงการ หรือการปรับข้อสอบไม่ให้ยากเกินไป ฯลฯ ทั้งนี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดความล่าช้า
ได้วางรากฐานและมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี แต่เมื่อเร็วๆ นี้กลับพบว่า กติกาต่างๆ เปลี่ยนไป ทำให้ทุนนี้เปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิมและวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นอย่างมากจนน่าตกใจ อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่มาสอบและได้รับทุนตามกติกาที่ได้ประกาศไว้แล้ว ศธ.ก็จะรับรองและให้การดูแลอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ทุกประการ ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้มาสอบแต่อย่างใด
สำหรับข้อค้นพบอีกประการ คือ ผู้ที่ได้รับทุนส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 80 ของผู้รับทุนประเภท 2 ต้องการที่จะเรียนต่อในประเทศ และส่วนที่ไปเรียนต่างประเทศก็จะไปเรียนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งประเด็นสำคัญที่น่าห่วงใย คือ นักเรียนยากจนที่ได้รับทุนประเภท 1 ก็มีเพียงกว่า 10 คนเท่านั้น ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีอำเภอกว่า 900 อำเภอ แต่นักเรียนได้ทุนเพียงกว่า 10 คน จึงทำให้คำว่า “1 อำเภอ 1 ทุน” ผิดเพี้ยนไปเช่นกัน


ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้นักเรียนสอบผ่านจำนวนน้อยมาก เกิดจาก 2 ส่วน ได้แก่
- ข้อสอบ  อาจจะมีความยากเกินไป และการออกข้อสอบไม่มีการเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ไม่ได้เทียบกับเกณฑ์ข้อสอบของ O-Net หรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้สามารถคัดเลือกเด็กยากจนแต่เรียนดีทั่วประเทศได้เพียง 10 คน ทั้งๆ ที่ในอดีตก็มีสถิติและข้อมูลว่า เด็กที่ได้รับทุนมาจากทุกอำเภอ และร้อยละ 70 ของเด็กที่ได้รับทุนก็ประสบความสำเร็จทางการเรียน หมายความว่า หากเรามีวิธีการคัดเลือกที่ดี เด็กจากทุกอำเภอก็สามารถสอบรับทุนไปเรียนต่อได้
- การสอบครอบคลุมทุกวิชาโดยไม่จำเป็น  เช่น เรียนสายวิทยาศาสตร์ ต้องสอบวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยด้วย ทำให้คนเก่งสายวิทยาศาสตร์บางส่วนไม่ได้รับทุน เพราะคะแนนวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยไม่ผ่าน ในขณะเดียวกันคนที่สอบสายศิลป์ ก็อาจจะไม่ผ่านในวิชาฟิสิกส์
อย่างไรก็ตาม จะเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประชุมประเมินและทบทวนการดำเนินงานโครงการใหม่ ทั้งปรัชญาแนวคิดและภาคปฏิบัติ เพื่อปรับหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2557 ทั้งแบบที่ต้องขอแก้ไขมติ ครม. และไม่แก้ไขมติ ครม. ซึ่งสาเหตุที่ต้องขอแก้ไขมติ ครม. เนื่องจากได้มีการเสนอรายละเอียดทั้งหมดให้ ครม.เห็นชอบไว้แล้ว ฉะนั้น คณะกรรมการไม่สามารถแก้ไขเองได้ นอกจากนี้ จะต้องเตรียมยกร่างข้อสรุปความเห็นของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วย เพื่อให้รัฐมนตรีคนใหม่เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. ต่อไป

ที่มา: เว็บข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม