หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน ASEAN


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 390/2556การประชุมวิชาการ ปอมท.ปี 2556 "โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน ASEAN"
จังหวัดเชียงใหม่ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2556 เรื่อง "โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน ASEANเมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญศรี จงเสรีจิตต์ ประธาน ปมอท. กล่าวรายงานการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้

 
รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมเสวนาในครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายของบุคลากร ทุน ข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญในด้านการศึกษาจะมีการเคลื่อนย้ายบุคลากรในด้านต่างๆ ประเภทต่างๆ การจะกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับต่างๆ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาให้มีความสอดคล้องกับประเทศอาเซียนด้วยกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพออกไปจากประเทศไทย และส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาของประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนมากขึ้น หรือมีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ มาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยมากขึ้น
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ยังมีความสำคัญคือ การสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือที่ดีและเข้มแข็งในประเทศอาเซียนด้วยกัน นอกจากนี้การสร้างผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาเซียนและประเทศต่างๆ ในอาเซียน ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และภาษา โดยเฉพาะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่แตกฉาน รวมทั้งการที่จะให้ประเทศเป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ในเรื่องอาเซียน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ย่อมจะนำประโยชน์มาสู่การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนาไปสู่กระบวนการร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยกัน
สำหรับกิจกรรมเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ที่ได้มีการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาอาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นก็มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ หน้าที่การงานของตน และจะได้อุทิศตนให้กับการพัฒนาการศึกษา การสร้างทรัพยากรของประเทศได้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดีต่อผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติทุกท่าน
 
 
 
โอกาสนี้ รมว.ศธ.ฝากให้ประเด็นให้ที่ประชุมช่วยกันคิด ดังนี้
- ระบบทดสอบวัดผลกลาง ศธ.จะเร่งนำระบบทดสอบวัดผลกลางมาใช้กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในบางชั้นปีมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนระหว่างการสอบวัดผลกลางกับการสอบปลายภาคมากขึ้น จนกระทั่งถึง 50:50 ในอนาคต ในส่วนของอุดมศึกษา การทดสอบวัดผลก็จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ข้อสอบ O-Net  เพราะหากออกข้อสอบนอกหลักสูตรเด็กก็ต้องไปกวดวิชา ซึ่ง สทศ.ยืนยันว่าออกข้อสอบตามตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา  ส่วนครูและนักเรียนบอกว่าไม่มีสอนในโรงเรียน จึงเป็นประเด็นที่ต้องมาหารือร่วมเพื่อแก้ไขต่อไป
- การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบสอบตรง ซึ่งคณะ/มหาวิทยาลัยจัดสอบเองจำนวนมาก ตามเวลาที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาในการเดินทางไปสอบในแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นักเรียนที่บ้านมีฐานะมากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการสอบหลายแสนบาท ไม่รวมการกวดวิชา แต่เรื่องใหญ่คือ นักเรียนที่ไม่มีเงินที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการสอบ ทำให้ไม่ได้สอบ ซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่ ดังนั้น ระบบการคัดเลือกเช่นนี้ไม่ยุติธรรมต่อเด็กส่วนใหญ่ของประเทศอย่างร้ายแรง เด็กจนๆ ไม่มีโอกาสในการสอบแข่งขัน สิ่งสำคัญอีกประการคือ การสอบตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้การศึกษาของประเทศไทยที่จะต้องเรียน 12 ปี กลายเป็นเรียนเพียง 11 ปี เพราะปีที่ 12 ปีจะเป็นเวลาของการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งการออกข้อสอบตรง ทำให้เด็กและผู้ปกครองไม่สนใจการเรียนในโรงเรียน อาจารย์หลายท่านก็มีความเห็นว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมีการปรับปรุง ศธ.ก็ต้องการปรับปรุงเพื่อให้เด็กสนใจการเรียนในโรงเรียน เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษามีผลต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ นอกจากนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วและประสบความสำเร็จด้านการศึกษา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฟินแลนด์ โปแลนด์ ไม่ดำเนินการแบบนี้ แต่จะมีระบบการวัดผลกลาง และนำผลนี้มาใช้ประโยชน์ในการเรียน แต่จะไม่ปล่อยให้แต่ละมหาวิทยาลัยสอบทีละคณะเช่นนี้
 
 
ดังนั้น ในอนาคตจึงต้องการให้มาร่วมออกข้อสอบกลาง เพื่อให้ได้เด็กที่มีคุณภาพ ระบบการสอบในปัจจุบันอาจจะไม่ทำให้ได้เด็กที่มีคุณภาพ เพราะเด็กที่ผ่านการกวดวิชาจะถูกติวเข้มให้รู้เทคนิคการทำข้อสอบ แปลงเรื่องให้เป็นสูตรได้เร็ว จำได้ง่าย ซึ่งอาจจะทำให้ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ที่ควรจะมี จึงขอฝากให้ช่วยคิดในประเด็นนี้ด้วย
 ย้ำว่าหากระบบการศึกษาของไทยยังเป็นเช่นนี้ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานเพื่อคัดเลือกคนที่มีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายโอนนักศึกษา จะทำได้อย่างไรในเมื่อแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดสอบในเวลาแตกต่างกันจำนวนมาก อาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากมากกับการที่นักเรียนประเทศอื่นจะเข้ามาเรียนต่อในประเทศไทย

  
ภาพ นวรัตน์ รามสูต
 โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น ท่าน คือ ศ.สุวบุญ จิรชาญชัย ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศ.ยศ สันตสมบัติ ในสาขาสังคมศาสตร์, ศ.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ในสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์สุทธิศักดิ์ แก้มแกมจันทร์ ในสาขารับใช้สังคม รวมทั้งมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของ ปอมท.ประจำปี 2556 ด้วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม