หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ศธ.กำหนดแนวทางการทำงานในช่วงภาวะวิกฤต


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 411/2556ศธ.กำหนดแนวทางการทำงานในช่วงภาวะวิกฤต
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น สกอ. เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมือง และการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

  ภาพ สถาพร ถาวรสุข by iPhone4s
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด แถลงข่าวภายหลังกล่าวประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือกันถึงแนวทางการทำงานในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมือง และการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วน ย้ำว่าทุกหน่วยงานของ ศธ.ยังทำงานตามปกติ ไม่มีหยุดงาน โดยหน่วยงาน/องค์กรหลักได้กระจายไปทำงานในสถานที่ต่างๆ ในขณะที่บางท่านยังคงทำงานตามปกติที่กระทรวง
โดยการป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น ศธ.มีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันอย่างรัดกุม โดยกำชับเป็นนโยบายว่าจะไม่ให้เกิดการปะทะระหว่าง ศธ.กับกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อให้เกิดการเสียเลือดเนื้ออย่างเด็ดขาด แต่จะใช้หลักสันติวิธี มีการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเหตุและผล
ส่วนการทำงานของแต่ละองค์กรหลักนั้น จะกระจายกันออกไปหลายแห่ง ซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีหน่วยงานกลาง ที่สามารถติดต่อกันได้ระหว่างหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ รวมทั้งประสานกับส่วนกลางของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็มีศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ให้บริการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของหน่วยงานภาครัฐตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โทร. 1111 ในส่วนของ ศธ.ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การทำงานของข้าราชการ ศธ.ในขณะนี้ บางส่วนสามารถทำงานออนไลน์ หรือติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการติดต่อรับบริการ ศธ.ในช่วงสถานการณ์นี้ แต่ละหน่วยงาน/องค์กรหลักของ ศธ. ได้กระจายการให้บริการเรื่องต่างๆ ที่โรงเรียนหอวัง โทรศัพท์ 02-930-283702-512-6000 ต่อ 516 โทรสาร 02-511-1045 หรือติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหน่วยงานที่โรงเรียนหอวังจะเป็นการให้บริการแบบ One Stop Services ของหน่วยงานและเรื่องต่างๆดังนี้
 • สพฐ.- การขอเทียบวุฒิการศึกษา (การรับและการยื่น)การเบิกค่ารักษาพยาบาล
  เรื่องเกี่ยวกับคนพิการทั้งหมด
 • สป.
  - การเบิกค่ารักษาพยาบาล

  บำเหน็จตกทอด
  การขอพระราชทานเพลิงศพ
 • คุรุสภา- การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สำนักงาน สกสค.- การรับ-จ่ายเงิน ช.พ.ค./ ช.พ.ส.
  การชำระเงินกู้
 • กองทุนสงเคราะห์- ครูเอกชนเบิกค่ารักษาพยาบาล
  เงินทุนเลี้ยงชีพ
 • สช. 
  - สามารถให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้อาคารกำลังปรับปรุงจึงย้ายสำนักงานไปอยู่ที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เชิงสะพานกรุงธน โทรศัพท์ 02-282-6831 หรือสายด่วน 1693
 • สำนักงาน กศน.- งานเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยผ่านเครือข่าย
 • สำนักงาน ก.ค.ศ. 
  - ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนหอวัง
 • สำนักงาน กศน.
  ย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา
 • สกอ.- สามารถปฏิบัติงานตามปกติ
 • สอศ. 
  ย้ายสำนักงานไปที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-943-656702-509-564302-509-5645-6, 02-509-3655 หมายเลขโทรสาร 02-943-6020 หรือสายด่วน 1156
 • สหกรณ์ ศธ.
  - จะมีการยกเว้นดอกเบี้ยปรับสำหรับ
  สมาชิกผู้กู้ กรณีส่งเงินล่าช้าในช่วงระยะเวลานี้ด้วย
ในส่วนของการเฝ้าระวังความปลอดภัยใน ศธ. ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเตรียมเฝ้าระวังภายในกระทรวงมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 แล้ว โดย ศธ.ได้อำนวยความสะดวกให้ในด้านที่พัก รวมทั้งจัดเวรยามเฝ้าระวังกันอย่างเข้มแข็งเต็มที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งตนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังในเหตุการณ์วิกฤต เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2556 โดยมีปลัด ศธ.เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังทุกวัน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ค้างคืนเพื่อเฝ้าระวังทุกคืนที่ห้องจันทรเกษมด้วย
นอกจากนี้ เรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับปลัดกระทรวงเมื่อวานนี้คือ ขอให้ทุกหน่วยงาน/กระทรวงได้รายงานความคืบหน้าในการป้องกันอย่างสันติวิธี และมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน รวมทั้งให้มีการสำรองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่ง ศธ.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และประสานกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งกระทรวง ICT แล้ว
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานในที่ประชุมว่า ขณะนี้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทำการสอนได้เป็นปกติ ไม่มีโรงเรียนใดที่ปิดทำการ

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

กพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ จัดสรรงบประมาณ 4,700 อัตรา ด้าน ผอ-รอง ผอ.แบ่งสอบ 2 กลุ่ม คาดเปิดสอบ 60 ตำแหน่ง ระบุหากเคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
กพฐ.ประกาศเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4,700 อัตรา
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้ (26 พ.ย.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้สำหรับอัตราที่จะสอบบรรจุในคราวนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเปิดสอบแข่งขัน จึงจะทราบอัตราที่จะสอบบรรจุที่แท้จริง โดยขณะนี้มีอัตราที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 4,700 อัตรา แต่จะต้องจัดสรรอัตรา 25%ไปให้ในการสอบคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ด้วย
    
       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อให้ปรับข้อสอบใหม่ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีความทันสมัยจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งจะต้องมีการประกาศให้ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านานๆ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ก่อนจะสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี 2555 มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ยังว่างก่อน จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างสุทธิไปสอบคัดเลือกครั้งใหม่ต่อไป สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบรวมประมาณ 60 ตำแหน่ง 
    
       เมื่อถามว่ากรณีที่ สพฐ.จะมีการแก้มาตรฐานตำแหน่งเพื่อให้กลุ่มรอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม.สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาข้ามสายได้ นายอภิชาติ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รอง ผอ.สพป.ที่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบ เช่น เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแล้วมีโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะมีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ 5 ปี ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.หรือไม่ โดยเรื่องนี้สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องแก้เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งที่จะต้องใช้เวลา ส่วนกรณีของรอง ผอ.สพม.ที่ต้องการจะมาสมัครเป็น ผอ.สพป.ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือให้ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบเช่นกัน

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม